Održana 35. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period jaunar – jun 2021. godine.

Po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju iznose 3.554.345.906,55 dinara i 80.967.333,48 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 3.635.313.240,03 ukupnoh sredstava.

Na dan 30. juna prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iznose 1.861.423.407,12 dinara i ostvarena su sa 52,37 % u odnosu na plan iz sredstava budžeta, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 52.874.086,59 dinara odnosno 65,31 % u odnosu na plan. Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 1.324.341.355,98 dinara i realizovana su sa 37,26 % u odnosu na plan, dok su sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 29.037.521,05 dinara. Najveći deo prihoda i primanja budžeta Grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 923.243.782,72 dinara, što čini 50,30% ukupno ostavrenih prohoda, primanja i prenetih sredstava.

Članovi Gradskog veća prihvatili su zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“ Valjevo. Ovim zaključkom utvrđuje se način izmirenja neizmirenih obaveza za rashode za zaposlene, naknade za rad Upravnog odbora i obaveze prema dobavljačima ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo na dan 30.06.2021. godine u iznosu od 3.050.745, 49 dinara, i to za izmirenje neizmirenih obaveza za rashode zaposlenih Apoteke u iznosu od 2.772.409,34 dinara, naknade za rad Upravnog odbora u iznosu od 39.398,74 dinara i za obaveze prema dobavljačima u iznosu od 238.934,41 dinara.

Na današnjoj sednici Gradskog veća date su saglasnosti na tri Odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

l

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *