Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 05. decembra

IZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALjEVU NA DAN 05.12.2020.GODINE.

ZBOG VANREDNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLjENjA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA, VLADE RS I GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALjEVA.

Četvrtog decembra 118 laboratorijski potvrđenih novoobolelih i 0 umrlih .

Kućnu izolaciju završilo-izlečeno 33 osobe.

Broj pregleda u COVID ambulanti DZ- 611 i u OB Valjevo – 66 .

Izvršeno prijema na hospitalizaciju –19.

Testirano 265 osoba.

Na hospitalizaciji 139 obolelih , na respiratoru 10 i 2025 se leči u kućnim uslovima.

Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu 10, a u kućnoj izolaciji 160.

Oboleli su svih starosnih grupa i sa različitih gradskih i seoskih područja,đaci, trudnice,zaposleni (u prometu, uslugama, javnim službama, zdravstvu,školama, obdaništima…) nezaposleni, penzioneri i osobe iz kućnog karantina.

UKUPAN BROJ LABORATORIJSKI POTVRĐENIH OBOLELIH U VALjEVU OD POČETKA EPIDEMIJE JE 4452 . UMRLO 66 OD SVIH UZROKA.

–U prvom talasu epidemije je obolelo 199 i umrlo 19 obolelih .

–U drugom talasu epidemije od 17.06.2020 do 08.10. je obolelo 995 i umrlo 13 obolelih.

U trećem talasu od 08.10.2020. do danas je obolelo 3258 osobe, izlečeno 1108 i umrlo 34 obolela od svih uzroka.

Na teritoriji Okruga je 4.12.2020. godine 283 laboratorijski potvrđena novoobolela. U Ljigu 23, u Lajkovcu 24, u Ubu 33, u Osečini 37 i u Mionici 48 potvrđenih novoobolelih .

POJEDINAČNI I KORDINISANI POJAČANI INSPEKCIJSKI NADZOR SE VRŠI NA TERITORIJI CELOG OKRUGA.

Danas na snazi mere objavljene u Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 i 145/2020) .

Sl.1.Prikaz broja novoobolelih po danima od početka trećeg talasa epidemije( U poslednje dve nedelje novembra i prve dane u decembru broj noobolelih laboratorijski potvrđrnih se održava na 100 i više obolelih.Povremena iskakanja su rezultat kašnjenja izveštaja laboratorijskih testova kao i uvođenja novih načina testiranja).

Sl.2. Broj pregleda u COVID ambulantama konstantno raste i u korelaciji sa brojem novoobolelih sa težom kliničkom slikom koji su na hospitalizaciji koja se ne retko završava na respiratoru pa i letalno.

Dani iza nas su dani sa velikim opterećenjem zdravstvenih ustanova kako zbog pregleda , lečenja,testiranja , hospitalizacija najtežih pacijenata tako i zbog oboljevanja zaposlenih u zdravstvenim ustanovama ili odsustva zbog kućnog karantina lica iz kontaktasa obolelim od COVID-19 i zato treba :

DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST i kada je na kućnom lečenju ili kućnom karantinu , na radnom mestu, u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima,proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska,dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;

DA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU poštuju naložene mere rešenjem (ograničenje slobode kretanja,praćenje zdravstvenog stanja;

ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOJ IZOLACIJI ograničavanje sloboda kretanja i sprovođenje mera po nalogu ordinirajućeg lekara;

DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI DOSLEDNO sprovode sve naložene i predložene mere u poslovnim prostorijama;

Dosledno sprovođenje svih preventivnih mera u USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANjA;

U JAVNOM PREVOZU obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;

Sprovođenje mera zaštite U VERSKIM OBJEKTIMA I PRILIKOM VRŠENjA VERSKIH OBREDA;

Sprovođenje mera zaštite u KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).

NASTAVITI I POJAČATI KORDINISANI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA, PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS,A PO PROCENjENOM RIZIKU.

PRESECANjEM PUTEVA PRENOSA,OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM asimptomatskih, presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENjEM obolelih, se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:

ODRŽAVATI DISTANCU ,

NOSITI MASKU,

PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,

IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,

JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.

AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANjEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU I TD.

ODRŽAVANjE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.

USVAJANjE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANjU IMUNOLOŠKOG SISTEMA :

Spavati najmanje 7 sati noću

Smanjiti nivo stresa što je više moguće

Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem

Redovno vežbati

Održavati zdravu telesnu težinu

Član 9v

Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 4. decembra 2020. godine zaključno sa 15. decembrom 2020. godine, radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta), pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi i sl.), pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) i priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.), kao i u objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote) i delatnost u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) i oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) ograničava se tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima (od ponedeljka do petka) od 05.00 časova do 17.00 časova.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na radno vreme:

1) apoteka, izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom;

2) trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, i samostalni maloprodajni objekti u kojima se trgovina, po pravilu, obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat (trafike tj. kiosci), koji mogu da rade do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;

3) ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl., koje mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom;

4) pozorišta, bioskopa, muzeja, galerija i sl., koji mogu da rade i subotom i nedeljom do 17.00 časova;

5) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa, kao i subotom i nedeljom;

6) pijaca, koje subotom i nedeljom mogu da rade od 06.00 časova do 15.00 časova;

7) fitnes centara, teretana, vežbaonica, bazena i drugih objekata namenjenih za sport i rekreaciju – kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i van radnog vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, kao i subotom i nedeljom;

8) svih drugih radnji, objekata i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, koji mogu da rade i subotom do 17.00 časova.

NA SNAZI NOVE PROTIVEPIDEMIJSKE MERE:

Skraćenje radnog vremena do 18:00 časova restorana, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima.
Obavezno i bezuslovno korišćenje zaštitnih sredstava (nošenje zaštitnih maski) u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama, gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti.
Zabrana svih javnih okupljanja prisustvuje više od 5 osoba, u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Od ove mere izuzeti su radne organizacije, školske ustanove, prodavnice, tržni centri i slični objekti, za koje se propisuje ograničenje broja prisutnih osoba u svakom trenutku u odnosu na kvadrat objekta (najmanje 4 m2 po osobi).
Omogućavanje rada od kuća svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta.
Stroga kontrola obaveze nošenja zaštitnih maski u vozilima javnog prevoza, uz ograničenje maksimalnog broja putnika u vozilu na polovinu deklarisanog kapaciteta vozila.
Stroga kontrola sprovođenja kućnih izolacija, kućnog karantina (samoizolacije), kao i svih ostalih protivepidemijskih mera koje su na snazi.
Gore navedene mere su oročene na period od 10 dana, nakon čega će biti iznova razmotrene u svetlu kretanja epidemioloških situacija.
8.Škole od 5-8 razreda i srednjoškolci u on line nastavi.Do 4 razreda redovna nastava.Zimski raspust od 21.12.2020.

9.Predškolske ustanove rade uz preporuku da deca koja imaju uslove ostaju kući .

PRILOZI:

ŠIRENjE I PRENOS VIRUSA
Na osnovu onoga što je trenutno poznato o, širenju SARS-CoV-2 virusa od osobe do osobe, najčešće se dešava među bliskim kontaktima (na manje od 2m). Ova vrsta prenosa se javlja putem respiratornih kapljica. Prenos koronavirusa javlja se mnogo češće preko respiratorne kapljice nego preko predmeta i površina, poput kvaka, radnih ploča, tastatura, igračaka itd. Trenutni dokazi ukazuju da SARS-CoV-2 može ostati održiv satima do dana na površinama napravljenim od raznih vrsta materijala. Nedavna istraživanja pokazuju da ljudi koji su zaraženi, ali nemaju simptome, igraju važnu ulogu u širenju virusa. Čišćenje vidljivo zaprljanih površina praćeno dezinfekcijom najbolja je mera u praksi za prevenciju COVID-19 i drugih virusnih respiratornih bolesti u domaćinstvima i okruženju.

Nepoznato je koliko dugo vazduh u sobi u kojoj je neko sa potvrđenim COVID-19 oboljenjem ostaje potencijalno zarazan. Moraju se uzeti u obzir faktori kao što su veličina sobe i vrsta ventilacionog sistema (uključujući protok [promene vazduha na sat] i mesto ventilacionih i odvodnih otvora) kada odlučuju koliko dugo treba zatvarati prostorije ili površine koje su bolesne osobe ranije koristile . Preduzimanje mera za poboljšanje ventilacije u prostoru ili prostoriji u kojoj je neko bolestan ili se sumnja da je bolestan od COVID-19 pomoći će da se skrati vreme potrebno za uklanjanje respiratornih kapljica iz vazduha.

2.PRESECANjEM PUTEVA PRENOSA,OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM asimptomatskih, presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENjEM obolelih, se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:

ODRŽAVATI DISTANCU ,

NOSITI MASKU,

PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,

IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,

JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.

AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANjEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU I TD.

ODRŽAVANjE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.

USVAJANjE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANjU IMUNOLOŠKOG SISTEMA :

Spavati najmanje 7 sati noću

Smanjiti nivo stresa što je više moguće

Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem

Redovno vežbati

Održavati zdravu telesnu težinu

3. SAVETI O ISHRANI ZA ODRASLE TOKOM IZBIJANjA COVID-19

Pravilna ishrana i hidratacija su od vitalnog značaja za održavanje imunog sistema , zato svakodnevno treba da jedete raznovrsnu svežu i neprerađenu hranu kako biste dobili vitamine, minerale, dijetetska vlakna, proteine i antioksidanse kao i da pijte dovoljno vode i izbegavate šećer, masnoću i so .

Svaki dan jedite svežu i neprerađenu hranu

Jedite voće, povrće, mahunarke (sočivo, pasulj), orašaste plodove i integralne žitarice ili korenje poput krompira, i hranu životinjskog porekla. .

Dnevno jedite: 2 šolje voća (4 porcije), 2,5 šolje povrća (5 porcija), 180 g žitarica i 160 g mesa i pasulja (crveno meso se može jesti 1-2 puta nedeljno, a meso živine 2 −3 puta nedeljno).

Za grickalice birajte sirovo povrće i sveže voće, a ne hranu koja sadrži puno šećera, masti ili soli.

Ne prekuvajte povrće i voće, jer to može dovesti do gubitka važnih vitamina.

Kada koristite konzervirano ili sušeno povrće i voće, birajte sorte bez dodataka soli ili šećera.

Ispitivanja na ljudima u pandemiji pokazuju da je unos vitamina C, D i E i minerala cinka i selena povećao otpornost svih starosnih grupa.

Pijte dovoljno vode svakog dana

Pijte 8–10 šolja vode svakog dana.

Voda je najbolji izbor, ali možete konzumirati i druga pića, voće i povrće koje sadrže vodu, na primer limunadu , čaj i kafu. Ali pazite da ne unosite previše kofeina i izbegavajte zaslađene voćne sokove, sirupe, koncentrate voćnih sokova, gazirana i negazirana pića jer svi sadrže šećer.

Jedite umerene količine masti i ulja

Konzumirajte nezasićene masti (Koje se nalaze u ribi,, orašastim plodovima, maslinovom ulju, soji, repici, suncokretovom i kukuruznom ulju) umesto zasićenih masti (u masnom mesu, maslacu, kokosovom ulju, kajmaku, siru, i svinjskoj masti).

Izaberite radije belo meso i ribu koja je uglavnom siromašna mastima, a ne crveno meso.

Izbegavajte prerađeno meso, jer sadrži puno masti i soli.

Gde je to moguće, odlučite se za verzije mleka i mlečnih proizvoda sa smanjenom ili manje masnoće.

Izbegavajte industrijski proizvedene transmasti. Oni se često nalaze u prerađenoj hrani, brzoj hrani, grickalicama, prženoj hrani, smrznutoj pici, pitama, kolačima, margarinima i namazima.

Jedite manje soli i šećera

Ograničite unos bezalkoholnih pića ili gaziranih pića i drugih pića koja sadrže puno šećera (npr. Voćni sokovi, koncentrati i sirupi voćnih sokova, mleko sa ukusom i jogurt).

Izaberite slatko voće umesto slatkih grickalica poput kolača, kolača i čokolade.

Izbegavajte da jedete u restoranima

Jedite kod kuće da biste smanjili kontakte sa drugim ljudima i smanjili šansu da budete izloženi virusu. Preporučuje se da držite udaljenost od najmanje 1,5 metara između sebe i drugih koji nisu članovi vaše porodice. To nije uvek moguće u restoranima i kafićima. Kapljice nastale kašljanjem, kijanjem glasnim govorom ljudi koji nose virus mogu sleteti na površine, pribor i na ruke zaposlenih i gostiju .

4.KAKO I KADA NEKOME REĆI DA IMATE KOVID-19?

Reći nekome da ste mu možda preneli ozbiljnu infekciju nije lako.

To morate uraditi– zakonska obaveza!

Kada reći– odmah po sumnji, saznanju?

Neki stručnjaci preporučuju obavještavanje saradnika čim se pojave simptomi koji mogu biti KOVID-19. Drugi savetuju da saradnike, prijatelje rođake ne plašite i sačekate do testa.

„Ako je vaša sumnja dovoljno jaka da vas podstakne na testiranje, trebalo bi da obavestite osobe sa kojima ste bili u bliskom kontaktu ili ste proveli znatno vreme.Možda je dobro sledeće pravilo: Ako treba da se testirate, to morate da kažete. A pošto će vam trebati nekoliko dana da dobijete rezultate testa, telefonirajte i pošaljite poruke u vreme testiranja – samo da biste ih obavestili da postoji mogućnost KOVID-19 – a onda ih možete ažurirati kada dobijete rezultate. Imajući ove informacije,vaši kontakti mogu se odlučiti za karantin ili jednostavno preduzeti dodatne mere predostrožnosti (poput preskakanja nedeljne šetnje na otvorenom sa starijom majkom ili otkazivanja posete kod komšija).

Ako razvijete bolest sa povišenom temperaturom, takođe treba da obavestite druge – jer bilo da se radi o KOVID-19 ili drugom virusu, možda ste ga i dalje širili drugima pre nego što su se simptomi razvili.“

Četvrtog decembra 118 laboratorijski potvrđenih novoobolelih i 0 umrlih od svih uzroka.

Kućnu izolaciju završilo-izlečeno 33 osobe.

Broj pregleda u COVID ambulanti DZ- 611 i u OB Valjevo – 66 .

Izvršeno prijema na hospitalizaciju –19.

Testirano 265 osoba.

Na hospitalizaciji 139 oboleliha, na respiratoru 10 i 2025 se leči u kućnim uslovima.

Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu 10 , a u kućnoj izolaciji 160.

Kolubarski Info

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *