Arheološka istraživanja u Lajkovcu: Zanimljiva i velika otkrića o naseljenosti u doba praistorije

Arheološka iskopavanja i istraživanja na području Rudarskog basena Kolubara izvode se u kontinuitetu od 1990. godine, a nosilac aktivnosti je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u saradnji sa zavodima iz Beograda i Valjeva.

Nekoliko lokaliteta koji su istraženi nalaze se i na pdoručju opštine Lajkovac, a kao najznačajniji istiće se prostor sela Mali Borak.

Mali Borak, praistorijsko naselje
Mali Borak, praistorijsko naselje

Naseljenost Kolubare u doba praistorije aktuelizovao je pronalazak praistorijskog naselja u Malom Borku, najvećeg otkrića ovog tipa na Balkanu, prilikom otkopavanja grobova radi proširenja rudnika uglja, zapisano je na veb sajtu Turističke organizacije opštine Lajkovac.

Radovi i aktivnosti arheološko istraživanje RB Kolubara
Radovi i aktivnosti arheološko istraživanje RB Kolubara

“Radovi RB “Kolubara” uslovili su izmeštanje seoskog groblja u Jabučje. Reč je o groblju starom nekoliko vekova, velikom arheološkom nalazištu sa preko 100 dobro očuvanih eksponata”, objašnajva se u tekstu TO opštine Lajkovac.

Groblje u Malom Borku
Groblje u Malom Borku

Detaljnijim proučavanjima, prethodilo je otkriće skeleta majke sa detetom u naručju.

“Skelet je star 8.000 godina i nalazi se u stalnoj postavci Narodnog muzeja u Valjevu. Arheolozi pretpostavljaju da su posmrtni ostaci veoma važne osobe u praistorijskom naselju u Malom Borku. Ovo naselje deo je Starčevačke kulture, srednjoneolitske kulture koja se rasprostirala na centralnom Balkanu, a ime dobila po lokalitetu Starčevo, nedaleko od Pančeva. Ovo su prve društvene zajednice na Balkanu koje su uzgajale žitarice i stoku”, zabeleženo je u tekstu o praistorijskom naselju u Malom Borku TO opštine Lajkovac.

U selu Mali Borak na nekoliko lokaliteta (Crkvine, Jarčište 1,2,3, Masinske njive) u periodu od 2005. do 2014. godine rezultati arheoloških istraživanja potvrdili su kontinuitet naseljavanja tog prostora tokom praistorije, može se pročitati u zvaničnim dokumentima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

“Neočekivano otkriće, ekonomsko-proizvodne zone razvijenog bakarno doba na lokalitetu „Masinske njive“, za sada je jedinstven slučaj na prostoru Balkana i Jugoistočne Evrope. Radi se o kompleksu cilindričnih peći – jama, ukopanih u nizu ili po grupama, okruženih plićim i dubljim jamama stambenog karaktera kako i prostorima za skladištenje drvene građe. Na osnovu dosadašnjih nalaza može se govoriti o preplitanju rano eneolitskih i pozno eneolitskih kultura – Tisapolgar, Lasinje, Baden, Lenđel i Černavoda III, kao i ukopima iz ranobronzanog perioda. Manji procenat se vezuje za period Vinče, dok je jako mali procenat vezan za Starčevo”, navodi se u tekstu Zaštitna arheološka istraživanja na prostoru RB “Kolubara”.

Rimska vila Crkvine bare

O kontinuitetu naseljavanja na prostoru koji zahvata basen „Kolubara” svedoče i ostaci rimskih građevina otkriveni u ataru sela Skobalj. Radi se o dobro očuvanim temeljima vile rustike i ostacima kapele koju je najverovatnije sagradio vlasnik vile (III–IV vek).

Jaričište
Jaričište

Jedan od najznačajnih arheoloških nalaza je i dvojni grob u okviru starčevačkog naselja (5600. p. n. e. do 5400. p. n. e.) na lokalitetu „Jaričište 1”. Otkriće je izuzetno po tome što su retki nalazi grobova sa dvojnim sahranama iz perioda starčevačke kulture, ne samo kod nas već i na teritoriji centralnog Balkana.

Ovaj medijski sadržaj deo je projekta “Lajkovac u srcu Kolubarske ravnice” koji je finansijski podržan od strane opštine Lajkovac. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu ne izražavaju nužno stavove organa koji je dodelio sredstva.

Kolubarski Info / Turistička organizacija Lajkovac / Republičkii zavod za zaštitu spomenika kulture

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *