Održana 75. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Statuta grada Valjeva.

Zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva Mihailo Milutinović, koji je i predsednik Komisije za izradu nacrta Statuta grada Valjeva obrazložio je ovu tačku dnevnog reda istakavši da se radi o najvišem pravnom aktu lokalne samouprave. „Mi smo imali obavezu da usaglasimo naš postojeći statut sa još najmanje desetak zakona, da to uskladimo sa Zakonom o lokalnoj samoupravi. Imali smo i radnu verziju SKGO, međutim nismo se držali toga jer upravo iskoristili smo maksimalno ono što statut predviđa da ga uskladimo sa zakonom, ali da istovremeno i ulažemo neke naše specifičnosti, da olakšamo primenu i da prilagodimo potrebama grada Valjeva. Nije bilo resavske škole, razmatrali smo svaki član pojedinačno i tako je jedan studiozan i ozbiljan rad pokazao svoje rezultate, a nadležna komisija je ovaj posao zaista kvalitetno uradila i ja im se ovom prilikom zahvaljujem“, istakao je Milutinović.

Javna rasprava o predlogu Nacrta novog Statuta grada trajala je od 26. februara do 4. marta kada je i održan sastanak predstavnika Komisije za izradu nacrta Statuta i zainteresovanih građana. U izveštaju Komisije o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Statuta grada Valjeva stoji da su učesnici rasprave najviše pažnje u svojim diskusijama posvetili učešću građana u poslovima grada, nadležnostima organa grada, uređenju rada organa grada i njihovih radnih tela, javnosti u radu organa grada, uređenju funkcionisanja mesnih zajednica i institutu lokalnog ombudsmana, a da su članovi komisije na najveći broj pitanja i primedbi odgovorili obrazlažući usvojena rešenja.

Postojeći Statut grada Valjeva važi od 2008. godine, a menjan je krajem 2016. godine, u skladu sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi. Krajem 2018. godine su usledile nove izmene Zakona o lokalnoj samoupravi i odlučeno je da se pristupi izradi novog Statuta. Sačinjen je novi dokument, čiji je nacrt bio na javnoj raspravi. Najznačajnije je to što su nadležnosti Grada i organa Grada rešene precizno i na potpuno nov i drugačiji način.

Utvrđen predlog Statuta grada Valjeva treba da dobije saglasnost od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu , pa onda ide na skupštinsko razmatranje.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *