Održana 43. sednica Gradskog veća

Danas je održana 43. sednica Gradskog veća na kojoj su prihvaćeni izveštaji o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, kao i JKP „Vidrak“, „Vodovod“, „Toplana“ i „Polet“ za period od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine.

Takođe, prihvaćen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga JKP „Polet“ Valjevo.
Članovi Gradskog veća su na razmatranju imali i predlog rešenja o postavljenju načelnika Gradske uprave Valjeva.

 

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave Valjeva od 6.9.2021. godine, rešenjem Gradskog veća obrazovana je Konkursna komisija za sprovođenje izbornog postupka po raspisanom javnom konkursu, koja je donela Odluku o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu stručnih osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku. Konkursna komisija je na sednici održanoj dana 29.9.2021. godine konstatovala da su na javni konkurs prispele dve prijave i utvrdila da su prijave kandidata blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i da su uz iste priloženi svi potrebni dokazi.
Svaki član komisije je vrednovao ocenama od 1 do 3 odgovore kandidata na postavljena pitanja, nakog čega je na osnovu postignutih rezultata koje su kandidati ostvarili na proveri stručne osposobljenosti, znanja i veština, sastavila listu za izbor kandidata,u kojoj je Nebojšu Petronića ocenila sa prosečnom ocenom 3.
Iz svega navedenog, Rešenjem o postavljenju načelnika Gradske uprave grada Valjeva, Nebojša Petronić, diplomirani pravnik iz Vladimiraca, postavlja se za načelnika Gradske uprave Valjeva, na period od pet godina.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *