Usvojen drugi rebalans budžeta grada Valjeva na 13. sednici Skupštine

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o  budžetu grada Valjeva  za 2021. godinu – drugi rebalans planirani su prihodi  i primanja u iznosu od 3.713.300.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 82.577.333,48 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 3.795.877.333,48 dinara. Rebalansom, koji je usvojen na današnjoj sednici Skupštine grada, planirana sredstva budžeta grada su povećana za 152.826.573,90 dinara, odnosno za 4,29%. U okviru tog iznosa  tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova uvećani su za 14.700.000,00 dinara. Sredstva iz ostalih izvora povećana su za 700.000,00 dinara (prihodi Narodnog muzeja), odnosno za 0,86%.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o  budžetu grada Valjeva  za 2021. godinu – drugi rebalans rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 3.713.300.000,00 dinara, kao i 82.577.333,48 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora.

Obrazlažući ovaj drugi rebalans, predsednica Skupštine grada dr Snežana Rakić i Radoica Rstić šef Odborničke grupe SNS su ocenili da je ovo drugi pozitivan rebalans budžeta grada, što ukazuje da rastu prihodi Grada. Oni su ukazali na činjenicu da samo ovećanje od 80 miliona dinara na osnovu poreza na zarede, ukazuje da se uvećavaju zarade u Valjevu, a u isto vreme se i smanjuje nezaposlenost.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je rekao da su odlični prihodi omogućili da podignemo planirana sredstva u budžetu grada ovim rebalansom.

„Ono o čemu se najviše razgovara je realizacija rashoda. Često spominjan program 6. ekologija i zaštita životne sredine, najveći deo realzacije se odnose na rekonstrukciju kotla u Toplani, koja je trenutno u toku i koja će biti završena do kraja godine i neće uticati na grejnu sezonu. Druga stvar je proširenje primarnog vrelovoda u Železničkoj ulici, koji omogućava da ugasimo nekoliko kotlarnica na fosilna goriva i ti radovi će biti realizovani do kraja godine. Najviše me boli kad se priča da se ne radi, jer znam koliko se radi i na koliko projekata učestvujemo. 500 miliona za koje sumnjate da će biti utrošeni se odnose maltene na tri stavke: završetak eksproprijacije zemljišta, Ulica Vuka Karadžića i sve vezano za Toplanu. Dovoljno je da se izađe ispred zgrade i da se vidi koliko se stvari radi u Valjevu“, rekao je gradonačelnik.

On je na današnjoj sednici Skupštine grada Valjeva zvanično objavio da su danas počeli radovi na završetku izgradnje Gerontološkog centra, posle deset godina od propadanja.

„To je sjajna stvar, jer je to još jedan od projekata koji su godinama zbog „dobrog“ planiranja budžeta „završeni“ do sada“, zaključio je gradonačelnik i spomenuo još važnih projekata koji će se završiti, a koji se odnose na vodosnabdevanje Žabara i drugih sela, izradu katastarsko- topografskog plana, kako bi se što pre uključili u projekat „Čista Srbija“ da bi dobili 180 kilometara kanalizacione mreže na teritoriji grada Valjeva.

Devastirane lokacije će biti pretvorene u bezbedna igrališta za decu, kroz projekat izgradnje „Eko parkića“. Obezbeđen je novac za poslednji korak rešavanja problema Apotekarske ustanove.

Gradonačelnik je rekao da se „na Divčibarama završava izrada PGR, čeka se završetak projekta za izgradnju primarne kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Trebalo bi da 15 . septembra krenu radovi na izgradnji trafo stanice 35-10. Potpisali smo ugovor sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima za izgradnju primarnog vodovoda, odnosno dve nove bušotine, te ćemo duplirti kapacitet vode na Divčibarama.“

„Pokušali smo da raspodelimo sredstva na sve što nam je neophodno do kraja godine. Zaista duvaju dobri vetrovi za grad Valjevo. Mislim da smo svi svesni toga, od brze saobraćajnice, do investitora koji je već poptisao ugovor i drugog koji je na pragu. Posle deset godina završavamo Gerontološki centar, rekonstruisan je Dom zdravlja, izborićemo se za kvalitetan projekat rekonstrukcije valjevske Bolnice. Mogu da vam najavim da ćemo vrlo brzo završiti svu tendersku dokumentaciju vezanu za halu sportova, koja je još jedan od onih projekata koji se grade 30 godina. Jednostavno ne možemo sami da uradimo tako velike kapitalne objekte. Postojeći projekat adaptacije Šeste škole u vrtić ne može biti finansiran kreditima Svetske banke, jer nije urađen po pravilniku. Opredelili smo dodatna sredstva da preprojektujemo, da bi mogli da konkurišemo sa dva projekta, jer znamo koliko su vrtići važni za Valjevo. Nadam se da ćemo dobiti bar jedan vrtić, a nadam se da ćemo i više uraditi. To je trenutno jedna od najbitnijih stvari i mislim da ćemo vrlo brzo imati dobre vesti za građane. Dobri vetrovi duvaju za Valjevo, a koga će oduvati to će građani vrlo brzo reći, jer su sve stvari merljive“, obrazložio je predlog drugog rebalansa gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković.

Usvojena je druga izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021.godinu, izmene i dopune Programa poslovanja Javnog  komunalnog preduzeća „Vidrak“ Valjevo za 2021.godinu i druga izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod-Valjevo Valjevo za 2021. godinu.

Usvojen je izveštaj o radu na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“, „Prskavac“, „Gornja Grabovica“, „Žabari“, „Valjevska Kamenica“ i „Stave“ za 2020.godinu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod Valjevo“ Valjevo.

Izmene i dopune GUP-a – prva izmena odnose se na proširenje granica obuhvata Generalnog urbanističkog plana Valjeva za površinu od 34,9 ha u KO Popučke, tako da ukupna površina GUP-a Valjeva sa predmetnim proširenjem iznosi 2665,0 ha.

Predloženo područje Izmena i dopuna GUP-a – prva izmena obuhvata deo u KO Valjevo u površini od 10.7 ha i deo u KO Popučke u površini od 34,9 ha, čime ukupna površina obuhvata Izmena i dopuna GUP-a iznosi 45,6 ha.

Cilj izrade Izmena i dopuna GUP-a – prva izmena je proširenje građevinskog područja u kome se planira privredna namena, kao i definisanje novih lokacija za izmeštanje planiranih infrastrukturnih objekata u svojini Grada Valjeva, a koji su neophodni za funkcionalnost planiranog područja. Takođe, redefiniše se kapacitet i značaj planirane saobraćajnice u istočnom delu obuhvata postojećeg GUP-a.

Usvojen je Izveštaj o radu Turističke organizacije Valjevo za period od januara do decembra  2020.godine.

Usvojen je godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2021 godinu.

U  Odluci o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu, menjaju se odluke koje se odnose na brisanje troškova po osnovu naknade za ishranu- hranarinu sportistima amaterima u finansijskom planu za realizaciju programa iz razloga što se kroz troškove po osnovu ishrane i smeštaja sportistima može obezbediti ishrana tako da ne postoji potreba da se hranarina posebno iskazuje.

Usvojeno je mišljenje o promeni granica katastarske opštine Valjevo i opštine Popučke.

Na kraju sednice, u kadrovskim pitanjima usvojena su rešenja o imenovanju Saveta stalne manifestacije Memorijalna trka „General Đukić“.

/Foto: leparecvaljeva/

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *