Skupština usvojila šestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva

Odbornici u Skupštini grada Valjeva, usvojili su danas izveštaj budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2021. godine. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.635.313.240,03 dinara, a ostvareni su u iznosu od 1.914.297.493,71 dinara sa procentom ostvarenja 52,66%. Planirani prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz izvora budžeta su 3.554.345.906,55 dinara, a ostvareni u iznosu 1.861.423.407,12 dinara odnosno 52,37% od planiranog iznosa, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 80.967.333,48 dinara, a ostvareno 52.874.086,59 dinara. Tekući prihodi (porezi, takse, naknade) iz budžeta grada realizovani su u iznosu od 1.680.584.661,63 dinara odnosno sa 51,42% u odnosu na plan.

Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 923.243.782,72 dinara, što čini 50,30% ukupno ostvarenih prihoda, primanja i prenetih sredstava. Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 1.324.341.355,98 dinara i realizovana su sa 37,26% u odnosu na plan, dok su sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 29.037.521,05 dinara odnosno sa 35,86% u odnosu na plan. Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna tekuće godine iznosilo je 537.082.051,14 dinara.
Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković dao je završnu reč o šestomesečnom izveštaju budžeta, nako čega je isti usvojen od strane odbornika u Skupštini grada Valjeva.

„Najpre da pojasnimo, ovde se govorilo o tih 537 miliona , ali treba reći da su to sredstva za tri velika projekta. To su tri veoma krupne investicije koje se uklapaju u onih 25 projekata o kojima smo ranije govorili, koje smo najavili i koje ćemo sasvim sigurno i realizovati. Volim uvek da naglasim da je jako teško ispraviti, pokrenuti i promeniti mnoge stvari koje su se dešavale i koje treba realizovati, ali na tome radimo. Mislim da će ova godina pokazati koliko smo energije, truda, rada, želje i svega drugog uložili i kada sve ovo na čemu smo radili bude vidno i kada budemo prezentovali sve što smo uradili, voleo bih onda da vidim, odnosno ne bih volelo da budem u koži onih koji potenciraju na tome da se ništa ne radi i da ništa ne valja. I taj momenat će doći, za neke stvari je potrebno vreme i koliko god želeli da to ide sve brže, ne može da ide brže, ali je bitno da se kreće i da ide i da će sve biti urađeno. Vidim koliko vam je teško zbog dobrih stvari koje se u ovom gradu dešavaju. Koliko god se trudili da nekim grubim i krupnim rečima ovde za ovom govornicom pokušate to da omalovažite ili da u neku ruku opstruišete, nećete uspeti u tome. Ovo što se dešava ne možete zaustaviti. Valjevo zapamtite nikada neće izgledati isto, ovo će biti najbolja realizacija budžeta u odnosu na prethodne godine“, istakao je gradonačelnik i dodao da svih 25 projekata na kojima se radi, neki su krupni i rade se uz pomoć države, dok su neki mali, ali veoma bitni.

Gradonačelnik Valjeva je naglasio da će milion evra biti uloženo u rešavanje aerozagađenja i da će se ugasiti kotlatrnice na fosilna goriva, koje su do ove godine radile u gradu.
„Grad Valjevo je prioritet za izgradnju transportnog gasovoda, koji će biti izgrađen do 2022. godine. Razlog su investitori sa kojima smo dogovorili saradnju i ovi drugi sa kojima ćemo nadamo se vrlo brzo to isto uraditi insistirali na dovođenju gasa, tako da će to biti onaj najveći i ključ rešavanja ovog višedecenijskog problema. Dakle, još malo strpljenja, jer znam koliko ljudi sa kojima radim ulažu energije i zaista mislim da ćete kada ovo sve bude došlo na realizaciju moći da budete ponosni na to šta smo uspeli da uradimo“, rekao je gradonačelnik.

 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *