Poziv za podnošenje predloga za Nagrade grada Valjeva

Nagrada grada Valjeva dodeljuje se svake godine povodom proslave praznika grada Valjeva, 20. marta. Može biti dodeljena pojedincu, grupi za zajedničko delo ili pravnom licu, a može se dodeliti istom subjektu više puta.

Nagradu može dobiti lice koje je državljanin Republike Srbije i koje ima prebivalište na teritoriji grada Valjeva ili je imalo prebivalište na teritoriji grada Valjeva u periodu dužem od 10 godina.

Nagrada grada Valjeva se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Valjevu u oblastima: privrede, poljoprivrede, obrazovanja i vaspitanja, stvaralaštvo i postignuće učenika i studenata, nauka, inovacija i pronalazaštva, urbanizam i arhitektura, zaštita životne sredine, medicina i briga o zdravlju, socijalna zaštita i humanitarni rad, humanost, umetnost i kultura, čuvanje i negovanje tradicije valjevskog kraja, informisanje i društveno angažovanje i sport.

Nagrada se dodeljuje za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se dodeljuje nagrada.

U jednoj godini dodeljuje se najviše 14 nagrada i to po jedna nagrada za svaku oblast.

Pored navedenih nagrada, može se dodeliti i specijalna nagrada za životno delo, humanitarni rad i briga o ljudima i za afirmaciju grada. U jednoj godini dodeljuju se najviše dve specijalne nagrade.

Nagrada se može dodeliti i posthumno pojedincima za delo ili postignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se nagrada dodeljuje i koji su preminuli u toj godini.

Pravo predlaganja kandidata imaju pravna i fizička lica. Predlog se dostavlja u pisanoj formi sa obrazloženjem i sadrži podatke o kandidatu i delu ili rezultatu, kao i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže. Uz predlog se prilaže dokumentacija ( primer publikovanog dela, katalog, kasete, planovi, projekti, odnosno odgovarajuća dokumentacija, ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti; radna biografija kandidata, kritike, stručna mišljenja ), koja se nakon odlučivanja o nagradi ne vraća predlagaču.

Predlozi za dodelu nagrade grada Valjeva dostavljaju se Komisiji za dodelu nagrade preko pisarnice Gradske uprave.

Rok za podnošenje predloga je 19. 02. 2021. godine.

Obaveštenje o uslovima za dodeljivanje Nagrade grada Valjeva za 2020. godinu:

https://valjevo.rs/Dokumenta/GradValjevo/Oglasi_Obavestenja/2020/nagrada_grada_2020.pdf

Kolubarski Info 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *