Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 20. novembra

IZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALjEVU NA DAN 20.11.2020.GODINE

ZBOG PRETEĆE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLjENjA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA, VLADE RS I GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALjEVA.

Devetnaestog novembra 120 laboratorijski potvrđenih novoobolelih .

Na teritoriji Okruga 216 laboratorijski potvrđenih novoobolelih. U Osečini i Lajkovcu po 9, u Mionici 19 , u Ubu 24 i u Ljigu 35.

„ Kraj pandemije a epidemije kod nas, će biti u trenutku kada kao zajednica naučimo da živimo sa tim. I to zavisi od nas. “.

Sl.1. Dinamika rasta broja pregleda, laboratorijski potvrđenih novoobolelih, na hospitalizaciji i na kućnom lečenju od 29.10.2020 do danas .

 • Broj dnevnih pregleda u COVID ambulanti DZ je dostigao 550, broj primljenih na bolničko lečenje 14, broj hospitalizovanih u Bolnici je prešao 107, u kućnoj izolaciji 1300 i višednevni visok broja laboratorijski potvrđenih novoobolelih osoba( oko 50%testiranih) zahtevaju :
 • DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST održava fizičku distancu i nosi zaštitnu masku u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima, proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska, dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;
 • ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU– kao kontakti određeno je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:
 • Član 31a
 • Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se OGRANIČAVA SLOBODA KRETANjA I NALAŽE PRAĆENjE ZDRAVSTVENOG STANjA ZDRAVIM LICIMA koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti.
 • Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, određuje koja lica podležu meri karantina u kućnim uslovima.
 • Doktor medicine specijalista epidemiologije pismeno obaveštava sanitarnog inspektora o licima kojima je potrebno odrediti meru karantina u kućnim uslovima, radi donošenja odgovarajućeg rešenja.
 • Licu kojem se određuje mera karantina u kućnim uslovima doktor medicine specijalista epidemiologije daje obaveštenje o trajanju karantina u kućnim uslovima, načinu ponašanja i drugim činjenicama od značaja za sprovođenje te mere.
 • Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti, počev od momenta poslednje izloženosti izvoru infekcije.
 • Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.
 • Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju.
 • Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu, rešenje sanitarnog inspektora istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.
 • ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOj IZOLACIJI:
  Član 29a
 • Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.
 • Meru kućne izolacije nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa teritorijalno nadležnog zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.
 • DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI dosledno sprovode sve naložene i predložene mere u poslovnim prostorijama;
 • DOSLEDNO SPROVOĐENjE SVIH PREVENTIVNIH MERA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANjA;
 • U JAVNOM PREVOZU OBAVEZNO NOŠENjE ZAŠTITNIH MASKI, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
 • SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE U VERSKIM OBJEKTIMA i prilikom vršenja verskih obreda;
 • SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE U KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).
 • NASTAVITI I POJAČATI KORDINISANI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA, PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS,A PO PROCENjENOM RIZIKU.
  NA SNAZI :UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19(„Sl. glasnik RS„, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020 i 138/2020)

Član 9v

 • U periodu počev od 17. novembra 2020. godine zaključno sa 1. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.
 • NA SNAZI: NAREDBA O ZABRANI OKUPLjANjA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU(„Sl. glasnik RS“, br. 100/2020, 111/2020 i 133/2020)
 • Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 5 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
 • Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.
 • Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima („Službeni glasnik RS“, br. 83/20 i 84/20).
 • Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“

Tab.1.Prikaz pregleda na COVID-19, novoobolelih, hospitalizacija, obolelih u kućnoj izolaciji, izlečenih i umrlih u oktobru i novembru . Podaci ZZJZ od 15 časova , DZ i OB Valjevo od 21čas.

U COVID ambulanti DZ Valjevo je pregledano 550 osobe sa respiratornim infekcijama .Uzeto 195brisa. Radi COVID dečija ambulanta.

 • U Prijemno urgentnom centru OB Valjevo, je pregledano 44sumnjiva i/ili verovatana slučajeva na COVID 19. Izvršeno 7 prijema na hospitalizaciju. Uzeto 16briseva .
 • U kućnim uslovima se leči 1300 a u OB Valjevo 99 laboratorijski potvrđena obolela (COVID Infektivno i grudno, intenzivna ).

U ZZJZ se istražuju kontakti sa laboratorijski potvrđenim licima , prati tok epidemije. Uzeto 38 briseva.

Ukupan broj laboratorijski potvrđenih obolelih od početka epidemije je 2852 .Broj laboratorijski potvrđenih obolelih u prvom piku epidemije je 199, u drugom piku epidemije od 06.2020 do 08.10. je 995, a od 08.10.2020. do danas je 1486 osoba.

 • Od početka epidemije izlečeno 1427osobe.
 • Broj uzetih briseva 18.11.2020.godine je 249
 • Broj umrlih od svih uzroka od početka epidemije je 47.
 • Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu 27, a obolelih u kućnoj izolaciji 118.

PRESECANjEM PUTEVA PRENOSA, OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM asimptomatskih, presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENjEM obolelih, se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:

 • ODRŽAVATI DISTANCU ,
 • NOSITI MASKU,
 • PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,
 • IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,
 • JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.
 • AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANjEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU I TD.
 • ODRŽAVANjE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.
 • USVAJANjE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANjUIMUNOLOŠKOG SISTEMA :
 • Spavati najmanje 7 sati noću
 • Smanjiti nivo stresa što je više moguće
 • Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem
 • Redovno vežbati
 • Održavati zdravu telesnu težinu

Kolubarski Info 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *