Informacija za medije štaba za vanredne situacije grada Valjeva

Štab za vanredne situacije situacije grada Valjeva, na 43. sednici održanoj na dan 05.08.2020. godine, donosi

NAREDBU: 

1. NALAŽE SE Saobraćajnom preduzeću „Lasta“ a.d. – Poslovnoj organizaciji „Lasta – bus“ Valjevo da redukuje polaske u gradskom i prigradskom saobraćaju i to po sledećem režimu vožnje:
– da se u prigradskom i gradskom saobraćaju zadrže samo linije i polasci koji odgovaraju radnom vremenu poslodavaca i koji služe za prevoz radnika i
– da se u prigradskom saobraćaju ukinu polasci vikendom.
Redukovane polaske primenjivati počev od 06. avgusta 2020. godine.
2. NALAŽE SE PD Erozija a.d. Valjevo da hitno pregleda vodotokove iz njihovih nadležnosti i tamo gde je potrebno ukloni nanose koji remete protok.
3. NALAŽE SE Preduzeću za puteve „Valjevo“ a.d. Valjevo da hitno pregleda kanalsku mrežu puteva koji su u njihovoj nadležnosti održavanja i tamo gde je potrebno ukloni nanos.
4. NALAŽE SE Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu da hitno pregleda kanalsku mrežu puteva koji su u njihovoj nadležnosti održavanja i tamo gde je potrebno nalože uklanjanje nanosa.
5. NALAŽE SE Odeljenju za inspekcijske poslove da izvrši kontrolu vodotokova 2. reda i o nađenom stanju dostavi izveštaj:

– Komadantu Štaba za vanredne situacije,
– Načelniku Štaba za vanredne situacije
– Načelniku Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastrukturu.

Kolubarski Info / Štab za vanredne situacije

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *