Grad Valjevo brine o najranjivijim kategorijama stanovništva

Grad Valjevo u 2020. godini je opredelio više novca za finansiranje programa koje realizuju udruženja, zbog sve kvalitetnijih projekata koji su od javnog značaja za građane Valjeva.  Prvi konkursi koji se raspisuju početkom godine su konkursi iz boračko-invalidske zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, za šta je u budžetu izdvojeno 9.800.000 dinara. Pošto su u pitanju najosetljivije grupe stanovništva, Grad Valjevo osim što raspisuje konkurse najpre za ove projekte, redovno preko svojih službi kontroliše zakonitost poslovanja i opravdanost trošenja novca za ove namene.

Građani Valjeva imaju pravo da znaju koliko lokalna samouprava izlazi u susret svim udruženjima koja sa kvalitetnim projektima unapređuju položaj dece i ranjivih kategorija, pa je zato važno istaći da su netačne tvrdnje predsednice Udruženja „Anđeli čuvari“ Vesne Lazić da je Grad uskratio novac za ishranu dece iz siromašnih porodica.

Istina je da je njeno udruženje propustilo prvi konkurs početkom februara, koji je bio raspisan za finansiranje programa  od javnog interesa, koje realizuju udruženja u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Potom je Grad raspisao još jedan konkurs u julu mesecu, na koji se javilo ovo udruženje, koje je tražilo novac za program u okviru kojeg su besplatni obroci za 35-oro dece, za koju je Upravni odbor ovog udruženja procenio da dolaze iz siromašnih porodica.

Vesna Lazić je uputila zahtev da se za 35-oro dece odobre besplatni obroci, a proverom je utvrđeno da petoro dece dolazi iz porodica niskog socio-ekonomskog statusa. Gradska Komisija je odobrila novac za period od jula do kraja godine, a ne kako je Udruženje tražilo za celu godinu, jer po zakonu se program može finansirati od momenta prijave na konkurs, a ne za period pre konkursa. Posle brižljive analize, Grad je odobrio sredstva i za obroke preostalih 30-oro mališana, na uporno insistiranje i molbe Vesne Lazić. Iz tog razloga je odobreno 600.000 dinara, a ne 1.046.000 dinara, koliko je Udruženje tražilo. „Anđeli čuvari“ nisu mogli ni taj iznos da opravdaju u revidiranom budžetu, jer su računima za obroke mogli da pravdaju 480.000 dinara, koliko su na kraju i trebovali iz budžeta grada.

Bitno je napomenuti da je predsednica Udruženja „Anđeli čuvari“ Vesna Lazić i odbornica u Skupštini grada Valjeva i da glasa za budžet grada, takođe kao predsednica Udruženja „Anđeli čuvari“ sklapa ugovore sa Predškolskom ustanovom „Milica Nožica“, u kojoj je i sama zaposlena. A zaposlena je kao vaspitač za dve predškolske grupe, od čega u objektu njenog udruženja radi jedna verifikovana grupa, dok druga nije verifikovana. Kao predsednica Udruženja ona sklapa ugovor za pripremu obroka za 35-oro dece sa Predškolskom ustanovom u kojoj sama radi.

O čudnom odnosu između Predškolske ustanove i „Anđela čuvara“ govori činjenica da je bez ijednog validnog dokumeta Obdanište otpisalo dug Udruženja od 258.000 dinara. Treba imati u vidu da je to novac građana Valjeva i da je ovu nezakonitost  utvrdio i interni revizor u svom izveštaju od 15.11.2019. Apetiti i rad vlasnice „Anđele čuvara“ i radnika Predškolske ustanove „Milica Nožica“ u isto vreme,  išli su dotle da je tražila otpis 600.000 dinara, što ovoga puta nije učinjeno.

Važno je naglasiti da u Valjevu ne postoji nijedno privatno obdanište, jer za to nisu ispunili stroge kriterijume, već su registrovani kao dečje igraonice. Zbog svega toga, brinući se za bezbednost dece koja borave u objektu, gradonačelnik Valjeva je naložio inspekcijske nadzore nad radom ovog objekta, pored redovnih inspekcijskih nadzora, koji su zakonska obaveza inspektora. Građevinska inspekcija je  utvrdila da se zgrada koristi za namenu koja nije utvrđena u zemljišnoj knjizi odakle je objekat preuzet. Došlo je do promene namene tavanskog prostora i isti se koristi za organizovanje kreativnih radionica. Objekat ne poseduje upotrebnu dozvolu za namenu koju obavlja. Radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekta, instalacija i oprema u istom, kao i promena namene objekta su izvedeni bez prethodno pribavljenog Rešenja o odobrenju izvođenja radova.

Takođe, prilikom provere protivpožarne inspekcije je utvrđeno da objekat nema podobnost da bi radio i naloženo je da u određenom roku svi nedostaci budu otklonjeni.

Grad Valjevo izdvaja 6% iz budžeta grada za socijalnu zaštitu i  apsolutni je rekorder u Srbiji u ovim izdvajanjima. O činjenici i ljudskom odnosu koje Grad i rukovodstvo imaju prema najranjivijim kategorijama stanovništva, govore i potvrde iz resornih ministarstava koje Valjevo prikazuju kao primer dobre prakse. Zbog svega, važno je istaći da grad Valjevo ulaže velike napore i novac kako za decu i socijalno ugrožene kategorije  i da u ovom slučaju svi propusti dolaze isključivo zbog neblagovremenog postupanja predsednice Udruženja „Anđeli čuvari“, a nikako se novčano ne zakidaju deca iz siromašnih porodica. Obaveza grada je da ovu osetljivu oblast zaštiti od svih pokušaja da se rad sa najmlađima svede na vrlo unosan biznis.

Kolubarski.info

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *