Održana sednica Gradskog veća: Program kontrole kvaliteta vazduha

Gradsko veće je razmatralo i prihvatilo Izveštaj Stručnog tima za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva sa predlogom mera i aktivnosti koje se mogu primenjivati u narednom periodu. Usvojen je i Program kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2020. i 2021. godini.

Zamenik predsednika stručnog tima za smanjenje aerozagađenja, član Gradskog veća Žarko Kovač je pojasnio kontrolu kvaliteta vazduha u gradu, praćenje uticaja zagađenog vazduha, merna mesta, kao i predlog mera i aktivnosti koje se mogu primenjivati u narednom periodu.

Razmatran je predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Valjeva. Prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Valjeva utvrđena je na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti u periodu od 1. januara do 30. septembra 2019. godine.

gradsko vece grada valjeva 1
Foto: Željko Bošković

Usvojen je predlog Odluke o minimalnim ekološkim i ekonomskim uslovima koje mora da ispunjava Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda za naseljeno mesto Divčibare, kao i za prečišćavanje otpadnih voda za delove naseljenog mesta Valjevo. Prilikom izgradnje navedenih postrojenja primeniće se savremene tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, kako bi se, uz efikasan i ravnomeran rad, dobio kvalitet prečišćene vode do stepena kvaliteta saglasno Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vodi i rokovima za njihovo dostizanje.

Odlukom o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji grada Valjeva regulisan je postupak i način korišćenja ovog zemljišta.

Radi se o poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini, kojim raspolaže i upravlja Republika Srbija, preko Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ono je obuhvaćeno Programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva, a koje bez pravnog osnova koristi pravno ili fizičko lice za poljoprivrednu proizvodnju, koje za korišćenje tog zemljišta prethodno nije izvršilo obavezu plaćanja u skladu sa zakonom.

gradsko vece grada valjeva 2
Foto: Željko Bošković

Izmenama Odluke o većem obimu prava porodice sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece doći će do promene novčane isplate, porodiljama koje rode dete 1. i 14. januara. Umesto dosadašnjih 20.000,00 dinara, njima će za prvorođeno dete biti isplaćeno po 50.000,00 dinara. Takođe, deca korisnika novčane socijalne pomoći imaju pravo na naknadu troškova boravka u Predškolskoj ustanovi na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Ubuduće, nadzor nad sprovođenjem Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene, pored Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove će obavljati i Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu. Time će se postići efikasniji i celovitiji nadzor nad obavljanjem ove komunalne delatnosti, stoji u obrazloženju odluke koju su na jučerašnjoj sednici, prihvatili članovi Gradskog veća.

Grad Valjevo i Turistička organizacija Valjevo će sa Zrenjaninom potpisati nacrt Protokola koji bi se zaključio između ova dva grada, a tiče se izgradnje objekta na katastarskoj parceli na Divčibarama.

Usvojena je i dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.
O predlozima ovih odluka koje je utvrdilo Gradsko veće, odbornici Skupštine grada Valjeva izjasniće se na narednoj sednici lokalnog parlamenta.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *