Valjevo – dobar primer rešavanja školovanja Roma

Posredstvom i uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP-a) i Visokog komesarijata Ujedinjenih Nacija za izbeglice (UNHCR-a), u 34 opštine i gradova Srbije na programu „Lokalni glasovi za globalne promene“ angažovano je na poslovima volontera 45 mladih Romkinja i Roma. Oni nastoje da se upoznaju sa položajem i problemima Roma, posebno mladih u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i drugim aktuelnim problemima i kako se oni rešavaju.

To je, pored ostalog, rečeno u Valjevu na sastanku mladih volontera iz Zapadne Srbije, Osečine, Lajkovca, Koceljeve i Valjeva koji je održan u organizaciji Asocijacije koordinatora za romska pitanja Srbije. Ocenjeno je, da je zahvaljujući merama koje preduzimaju Vlada Srbije, gradovi i opštine, problemi ove nacionalne manjine se sve uspešnije rešavaju. Rezultat toga je da sve veći broj mladih Romkinja i Roma, uz pomoć kredita, završavaju srednje, više i visoko obrazovanje.

Nažalost, još uvek ima primera diskriminacije koji se ogledaju u njihovom raspoređivanju na manje plaćene poslove koji ne odgovaraju njihovim kvalifikacijama. To se negativno odražava na one koji nameravaju da nastave školovanje, kaže Nikola Josipović, volonter iz Lajkovca i dodaje da se uz to teško rešavaju problemi zapošljavanja u državnim institucijama. Iskustvo volontera iz Koceljeve govori da se mladi Romi sve bolje organizuju putem povezivanja preko društvenih mreža gde razmenjuju informacije o mogućnostima zapošljavanja, školovanja i uključivanja u kulturne događaje.

Kao dobar primer prakse u rešavanju problema Roma, posebno u obrazovanju i vaspitanju, navedeno je iskustvo grada Valjeva. O tome je govorio prof. dr Miroljub Ivanović, član gradskog Veća Valjeva koji je to ilustrovao podatkom da je u Valjevu već rešen problem zapošljavanja asistenata u školama i jednoj zdravstvenoj ustanovi. Uskoro će se rešiti, u dogovoru sa nadležnim ministarstvom, i problem zapošljavanja instruktora u rešavanju problema romskih pitanja, kako na nivou opštine i grada, tako i uz pomoć Nacionalne službe za zapošljavanje. Zahvaljujući izdvajanju sredstava iz budžeta sva romska deca sa teritorije grada Valjeva su obuhvaćena predškolskim programom, svi osnovci dobijaju besplatan topli obrok, školski pribor i drugo. U gradskom budžetu je za te namene izdvojeno osam miliona dinara i ona se koriste za stipendiranje 68 učenika i studenata, naglašava prof. dr Ivanović.

Učestvujući u raspravi, Bogdanka Tasev Perinović koordinator UNDP-a, je rekla da su mere koje preduzimaju državni organi Srbije, gradovi i opštine na inkluziji Roma dali dobre rezultate, ali da je sve to još uvek nedovoljno, jer je ova nacionalna manjina još uvek podložna diskriminaciji, posebno kada se radi o zapošljavanju, stanovanju i socijalnoj zaštiti.

Nažalost, u pojedinim gradovima i opštinama u Srbiji nema dovoljno političke volje ni posvećenosti da se bave pitanjima inkluzije Roma. Ona se založila da se putem prekvalifikacija i doškolovanja rešava problem nezaposlenih Roma. Za sve to se mogu koristiti i sredstva međunarodne pomoći koja nisu mala, a koja na žalost zbog toga ostaju neiskorišćena. S tim u vezi Perinović se založila da se u gradskim i opštinskim upravama, kao i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i u zdravstvu razmotri mogućnost zapošljavanja koordinatora za romska pitanja koji bi se bavili poslovima zapošljavanja Roma kako je to Valjevo uradilo zapošljavanjem pedagoških instruktora i da bi to trebalo koristiti u rešavanju problema inkluzije Roma.

J. Stojić

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *