Danas počinje završni ispiti za osnovce, tri ispita u tri dana

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola ove godine kalendarom aktivnosti predviđen za 17. 18. i 19 jun. U Kolubarskom okrugu ima  1571 učenika osmog razreda, a slobodnih mesta 1670 za upis učenika u srednje škole objavilo je Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Načelnica ŠU Valjevo Zorica Jocić je rekla da maturanti osnovnih škola u ponedeljak 17. juna polažu test iz srpskog jezika, u utorak iz matematike, a  u sredu kombinovani test u periodu od  9 do 11 časova. ” Izrada testa traje 120 minuta i tu je bitno reći na osnovu stručnog uputstva koje je izdalo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja učenici ne mogu napustiti završni ispit prvih 45 minuta i poslednjih 15 minuta, tada bi se stvorila velika konfuzija kada bi izlazili u poslednjih 15 minuta, a velika većina dece tada i predaje svoje urađene testove. Inače za izradu testova je zadužen Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, testovi se kao i ranijih godina preuzimaju tako što školske uprave u saradnji sa Policijskom upravom u Valjevu i Policijskom upravom Šabac  za Mačvanski okrug preuzimaju u Beogradu i tri dana se testovi čuvaju u prostorijama školske uprave ovde u Kolubarskom okrugu, a od trenutka kada direktori škola preuzmu testove odgovornost je upravo na njima i na školama” – objasnila je Zorica Jocić.

Što se broja bodova tiče učenici na završnom ispitu mogu da osvoje najviše  40 poena,  na opštem uspeh iz VI, VII i VII razreda maksimalan broj poena je 60 što sve kad se sabere u zbiru iznosi maksimalnih 100 poena .

“U školama su formirane školske komisije direktor škole je predsednik te školske komisije, pored njega tu je i sekretar, zatim koordinator, lice zaduženo za informatičke poslove i odeljenski starešina učenika 8. razreda u onom periodu kada se vrši popunjavanje liste želja i predaje liste želja on je takođe sastavni deo školske komisije. Potom se formiraju komisije za šifrovanje, komisije za dešifrovanje ovde u okrugu komisije za pregledanje testova iz srpskog, matematike i kombinovani test, zatim komisije za žalbe i sve ono što je predviđeno stručnom procedurom. Dežurni nastavnici dežuraju iz drugih škola , raspored se pravi u školskoj upravi sem u tri osnovne škole područja Školske uprave Valjevo. Prošle godine u OŠ „Nada Purić“ je prvi put pilotirano da nastavnici iz njihove škole budu dežurni upravo na završnom ispitu jer ministarstvo želi da unapredi procedure završnog ispita i da proceni da li škole mogu sopstvenim resursima da iznesu taj deo vezan za kontrolu i dežurstvo na završnom ispitu. Ove godine smo povećali taj broj škola tako da će biti u OŠ „Vladika Nikolaj Velimirović“ iste procedure sprovedene, zatim u OŠ „Janko Veselinović“ Šabac i OŠ “Milan Munjas“ Ub. U takvim školama gde dežuraju nastavnici koji su iz tih škola je pojačana supervizijska kontrola i pojačana je kontrola i prisustvo prosvetnog savetnika koji će od ranih jutarnjih sati sve dok se ne završi kompletna procedura završnog ispita biti u tim školama”, naglasila je načelnica ŠU Valjevo Zorica Jocić i pojasnila pojedinosti procedure polaganja završnog ispita.

“Na završnom ispitu koji počinje u 9 sati bitno je da se zna da učenici treba da stignu u školu u jutru do 8, najkasnije do 8:15 gde će imati sastanak sa svojim odeljenskim starešinama. Odeljenski starešina svakog odeljenja 8. razreda proverava da li su svi učenici stigli, zatim proverava da li su učenici poneli đačke knjižice i potreban pribor. U 8:30 učenici ulaze u prostorije koje su namenjene za polaganje završnog ispita i u 9 sati posle popunjavanja identifikacione kartice, ubacivanja u mali plavi koverat , lepljenja tog koverta, stavljanja plavog u žuti koverat u 9 sati počinje završni ispit. Učenici treba da znaju da sva pitanja koja imaju da postave treba da postave do 9 sati, posle toga kada krene završni ispit više niko nema prava da odgovara na bilo kakva pitanja učenika. Škole su dužne da obezbede ID kartice, 6 kartica i to za svaki dan po dve za svakog učenika gde se nalazi ime i prezime učenika ime roditelja naziv škole, mesto i naziv predmeta. ID karticu učenici popunjavaju na licu mesta neposredno pre početka završnog ispita i lepe je u plavi koverat. Bitno je takođe naglasiti da učenicima nije dozvoljeno na završnom ispitu da se dogovaraju, da prepisuju, da ometaju druge, to se neće tolerisati i mislim da su njihovi nastavnici tako nešto i preneli učenicima. Direktor škole ima ovlašćenja da udalji svakog dežurnog nastavnika koji se ne ponaša ili ne primenjuje procedure koje su propisane stručnim uputstvom Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Takođe, ima ovlašćenje da udalji i roditelja posmatrača ukoliko on postoji  a ne poštuje određene smernice. Što se učenika tiče tu je procedura nešto složenija ako se učenik ponaša ne disciplinovano na završnom ispitu prvo ga upozorava dežurni nastavnik  ukoliko se nastavi takvo ne disciplinovano ponašanje dežurni nastavnik obaveštava direktora škole koji ima obavezu da još jednom opomene učenika i da mu kaže da udaljavanje sa završnog ispita znači nula poena i upućivanje na drugi završni ispit u drugom vremenskom terminu. Ukoliko se nastavi ne primereno ponašanje direktor škole ima ovlašćenje da posle te procedure udalji učenika sa završnog ispita i uputi ga na novi završni ispit  koji će biti organizovan u avgustu. Međutim taj učenik svakako mnogo toga gubi jer velika većina mesta će biti popunjena tako da će on i ako završi regularno ispit neće moći da se upiše tamo gde je želeo već samo onde gde je ostalo mesta. Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja apeluje na sve roditelje da učenike pre nego što dođu na završni ispit provere da li su doručkovali, da li su popili dovoljnu količinu vode, zatim da im provere da li su poneli đačke knjižice i neophodan pribor. Što se tiče pribora za srpski jezik i kombinovani test učenici na završnom ispitu mogu imati samo grafitnu olovku, plavu hemisku i gumicu, a za matematiku pored grafitne olovke moraju imati šestar, trougao i lenjir. Đačka knjižica se mora nositi sva tri dana u đačkoj knjižici se nalazi fotografija učenika koja je overena a ispod fotografije ID broj učenika. Razredni starešina ima obavezu više puta da ih podseća da se završnom ispitu ne može pristupiti bez đačke knjižice. Lične stvari učenika kao što su mobilni telefoni, zatim kalkulatori, hrana, neke beleške itd, sve to je ne dozvoljeno na završnom ispitu. Učenici mogu samo u prostoriji u delu koji je određen za to odložiti sve svoje lične stvari i tek nakon završetka završnog ispita ih preuzeti.

O.Š. “Sestre Ilić”, Valjevo

Što se tiče roditelja posmatrača, savet roditelja može da donese odluku u svakoj pojedninačnoj školi da završnom ispitu prisustvuju roditelji i to najviše tri roditelja ispred tog saveta roditelja te škole ali tako da jedan roditelj bude u jednoj prostoriji. Ukoliko savet roditelja donese takvu odluku onda izabrani roditelji moraju potpisati izjavu u školi da su upoznati sa svim procedurama sprovođenja završnog ispita i izjavu da će poštovati te procedure i neće praviti problemena završnom ispitu”, rekla je Jocić.

Načelnica Jocić se osvrnula i na prijemne ispite koji su završeni  a objavljeni su i konačni rezultati. “Prijemni za učenike koji će pohađati muzičke škole bili su 31. maja, zatim 1. i 2.juna, onda prijemni ispiti za matematičke gimnazije i odeljenja matematička. U našoj Valjevskoj gimnaziji prijemni ispit je bio 1. juna za učenike odeljenja sa posebnim sposobnostima. Za informatiku i računarstvo prijemni ispit je bio 2. juna i u Filološkim gimnazijama 1. i 2. juna, a konačni rezultati prijemnih ispita su objavljeni  7. juna.

Značajno je reći za učenike sa odeljenja sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo koje po prvi put uvodi Valjevska gimnazija, Šabačka gimnazija već godinama ima takvo jedno odeljenje, naši su se prvi put ove godine odlučili da pokušaju da upišu učenike taj prijemni nije ni malo jednostavan i traži pripremu dece što su i uradili nastavnici koji su zaposleni u Gimnaziji, jer zaista su potrebne posebne sposobnosti za računarstvo i informatiku i mogu vam reći da od 46 učenika koji su izali na prijemni ispit 32 učenika je položilo i steklo uslov da mogu da budu u ovom odeljenju. Na žalost odeljenja broje najviše 20 učenika, jedan deo tih učenika je polagao prijemni ispit i za matematička odeljenja tako da oni koji ne budu u informatičkom biće u odeljenju za nadarene za matematiku ili će posle položenog završnog ispita moći da konkurišu recimo za prirodno matematički smer takođe u Valjevskoj Gimnaziji. Ovo je veliki uspeh i naših učenika i naših nastavnika jer dešavalo se na primer Loznička gimnazija nije uspela prvi put da upiše decu pre dve-tri godine ali su iz toga izvukli pouku pa su kasnije nešto drugačije radili sa učenicima, naglasila je Zorica Jocić.

Konačni rezultati ispita su 27. juna, pleniminarni rezultati su 21. juna. Posle svih tih rezultata ide popunjavanje i predaja lista želja u osnovnim školama u kojima učenici završavaju 8. razred.

“Vrlo je bitno da roditelji koji će potpisati tu listu želja imaju sve informacije vezane za pravilno popunjavanje liste. Lista želja sadži 20 opredeljenj , to je 20 mogućih profila koji mogu da se upišu kod popunjavanja. Važno je da roditelji i učenici procene koje su to sposobnosti i interesovanja dece, prvo se polazi od broja bodova, dakle niko ne raspoređuje ručno decu ili mehanički, učenici se raspoređuju po broju bodova po željama softverski  kompjuterski po šiframa tek posle se šifre vezuju za ime i prezime deteta. Značajno je proceniti koji je to broj bodova potreban za određeni smer i uvek preporučimo da prvo pišu ono što najviše žele, zatim da budu realni i da upišu od prilike toliko želja da negde budu raspoređeni. Ako se dobro ne popuni lista želja onda je moguće da se desi da neko ko ima manje bodova bude raspoređen na određeno obrazovni profil u srednju školu, a neko ko ima više bodova ne bude raspoređen jer nije ni upisao to opredeljenje. Posle objavljivanja svih rezultata 7. i 8. jula  prvi upisni krug je 11. jula u srednje škole. Moram da naglasim da školske uprave nemaju ovlaščenje, niti direktori  škola da premeštaju učenike sa smera na smer ni u okviru iste škole niti u okviru druge škole. To retko radi i Ministarstvo prosvete, možda u nekim specifičnim slučajevima ali to je vrlo, vrlo retko”, istakla je načelnica ŠU Valjevo Zorica Jocić.

U drugom roku  za završni  ispit upisuju se deca  koja iz opravdanih razloga nisu mogla da prisustvuju prvom upisnom roku. U drugom upisnom roku je veoma mali broj učenika, a biće organizovan u avgustu mesecu za područje cele Srbije.

Maturanti srećno!

V.K.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *