Održana 80. sednica Gradskog veća

Članovi Gradskog veća su na današnjem zasedanju kao dopunu dnevnog reda razmatrali Preporuku o uslovima i načinu snadbevanja toplotnom energijom u periodu od 14.05. do 16.05.2019. godine. U Odluci o snadbevanju toplotnom energijom grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila sledeće godine, a ukoliko je srednja dnevna temperatura niža od 12° C u periodima od 1-14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja JKP „Toplana“ Valjevo je u obavezi da greje korisnike. S obzirom da je po vremenskoj prognozi za naredna tri dana ispunjen tehnički uslov za grejanje, a odnosi se na dnevnu temperaturu nižu od 12° C to će JKP „Toplana“ Valjevo od 14. maja do 16. maja u režimu grejanja (ujutru od 6-10 časova i uveče od 18-22) u skladu sa aktuelnim vremenskim uslovima vršiti grejanje.

sednica gradskog veca 2
Sednica Gradskog veća, Foto: Željko Bošković

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatrani su Izveštaji o radu i poslovanju Doma zdravlja Valjevo za 2018. godinu, Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, Centra za kulturu, Narodnog muzeja Valjevo, Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” Valjevo, Zavoda za zaštitu spomenika kulture “Valjevo”, Moderne galerije Valjevo, IUS “Radovan Trnavac – Mića” Valjevo, Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“ Valjevo, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ Valjevo kao i Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Valjeva u 2018. godini.

Svi razmatrani izveštaji su prihvaćeni od strane Gradskog veća i isti će biti razmatrani na narednoj sednici Skupštine grada Valjeva koja će biti održana 31. maja 2019. godine. Utvrđen je predlog Plana detaljne regulacije za izgradnju kamenoloma u delu naseljenog mesta Zabrdica. Na današnjem zasedanju razmatrani su i utvrđeni sledeći predlozi: predlog zaključka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2019. godinu, predlog zaključka o usvajanju plana održive urbane mobilnosti Valjeva i predlog zaključka o usvajanju plana unapređenja pešačenja na nivou naselja – centralna gradska zona.

sednica gradskog veca 3
Sednica Gradskog veća, Foto: Željko Bošković

Članovi Gradskog veća razmatrali su i utvrdili predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vidrak“ Valjevo.

Takođe je na današnjoj sednici utvrđen predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama statuta Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo.

Razmatran je Izveštaj nadzornog organa o višku radova na zimskom održavanju ulica i puteva, po ugovoru za zimsko održavanje ulica i puteva – grad Valjevo i isti je prihvaćen od strane Gradskog veća. Gradonačelnik Valjeva se ovlašćuje da zaključi Sporazum o izmirenju obaveza po navedenom ugovoru, između grada Valjeva i „Ingrap-Omni“d.o.o. Beograd.

sednica gradskog veca 4
Sednica Gradskog veća, Foto: Željko Bošković

Na današnjoj sednici razmatran je i usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

Takođe na današnjoj sednici razmatrani su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica. Borivoju Nedeljkoviću iz Klanice biće isplaćeno 191.280,00 dinara na ime naknade štete usled uginuća domaćih životinja-umatičenih ovaca od ujeda pasa lutalica, a Marini Marković iz Valjeva, kao zakonskom zastupniku mal. Jovane Marković, biće isplaćeno 80.000,00 dinara na ime naknade štete usled ujeda pasa lutalica.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *