Skupština grada usvojila Statut grada Valjeva

Odbornici Skupštine grada Valjeva, na sednici koja je danas održana, prihvatili su predlog Statuta grada Valjeva. Predsednik Komisije za izradu nacrta Statuta grada Valjeva Mihailo Milutinović je rekao da se u Valjevu vrlo ozbiljno pristupilo ovom poslu i da se došlo do kvalitetnog rešenja.

„Osnovni razlozi, pored obaveza koje proizilaze iz Zakona o lokalnoj samoupravi, jeste i veliki broj pozitnivnih propisa koji su u međuvremenu doneti, pa se dolazilo do pravnog vakuma. U međuvremenu su doneti zakoni o javnoj svojini, javnim preduzećima, putevima, o mladima , o sportu, o komunalnim delatnostima. Mi smo morali sve te zakone da uzmemo u obzir i da ovu materiju, ja se nadam na jedan duži period i uredimo. Ovo je prvi korak, a sledi donošenje akata koji proizilaze iz Statuta. Ispoštovana je procedura, imali smo kvalitetnu javnu raspravu, uvažili smo amndman g. Vukajlovića, ostale nismo. Striktno smo poštovali zakon prilikom izrade Statuta. Oblasti koje su najviše uređene su učešće građana u radu lokalne samouprave, položaj i funkcionisanje mesnih zajednica i ono što je izazvalo puno kontroverzi su ovlašćenja izvrših organa. Ovlašćenja su u okviru zakona, a jedino je stvar lične hrabrosti i odgovornosti da određene obaveze preuzmete na sebe i da se ne zaklanjete iza koletivne odgovornosti. Ovaj tekst je prošao sve filtere, bio je u Ministarstvu za lokalnu samoupravu i bili su veoma zadovoljni i vratili su ga u ekspresnom roku, za tri dana, uz minimalne sugestije za izmenu. Koristili smo stari Statut u svom radu, nismo želeli da idemo sa onim što su radili u SKGO. Želeli smo da imamo nov pristup i prilagodili smo ga potrebama naše lokalne samouprave, jer je svaka samouprava specifična na svoj način. Prilikom pravnog normiranja mora se voditi računa o osobenosti svake sredine. Smisao donošenja akata niže snage je da olakšamo primenu propisa. Zahvaljujem se na učešću i radu svim članovima Komisije“, zaključio je Mihailo Milutinović.

Mihailo Milutinović
Mihailo Milutinović, Foto: Željko Bošković

Predsednik Skupštine grada Milorad Ilić je rekao da su članovi Komisije obavili izuzetno odgovoran posao, a da su dobro radili je ekspresna potvrda na tekst statuta, koja je stigla iz resornog ministarstva. Predsednik Skupštine se osvrnuo na predložene amandmane i rekao da je dve trećine tih predloga pravno nemoguće.

Predsednik Skupštine grada Milorad Ilić
Predsednik Skupštine grada Milorad Ilić, Foto: Željko Bošković

„ Dobro znate da je to pravno nemoguće da je Skupština vlasnik javne svojine. Skupština je organ grada Valjeva, ne može biti vlasnik. Realno bi bilo da gradska vlast podnese ostavku, jer nije sposobna da donese svoj pravni akt, da smo ovakav predlog dostavili Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ali, ovde ima ljudi koji se dobro razumeju u noramtivne poslove i zato je taj predlog odbijen. Takođe, da koalicioni sporazum bude sastavni deo neke skupštinske odluke je pravno nemoguć. Zakoni Srbije poznaju koalicioni dogovor samo do izbora. Posle izbora, zakon ne poznaje nijedan koalicioni dogovor. Liste SPS i SNS nemaju koalicioni dogovor, to je posao na osnovu ličnog poverenja. Zašto bi nas neko terao da pravimo koalicioni dogovor i da donosimo odluku o tome? Povodom 25. amandmana da se vezujemo za Evropsku uniju, država Srbija je ona koja vrši sve međunarodne odnose, grad Valjevo tu nema nikakva prava. Čak i za susrete sa gradovima iz drugih zemalja, treba nam saglasnost republičke Vlade. Ne možemo mi primenjivati ništa sa EU. Mi moramo da sprovodimo, a ne da se pitamo. Mi nismo država, već grad, lokalna samouprava. Osnovni pravni principi prilikom donošenja pravih akata su ustavnost i zakonitost, a dve trećine predloženih amandmana nisu u skladu sa ustavom i zakonima“, obrazložio je odbijanje podnetih amandmana odbornika Ljubomira Radovića, predsednik Skupštine Milorad Ilić.

Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović je dao završnu reč u vezi predloga Statuta grada Valjeva. Gradonačelnik se osvrnuo na raspravu i istakao da su najviše interesovanja izazvala ovlašćenja gradonačelnika.

Gradonačelnik Valjeva dr SLobodan Gvozdenović Foto: Željko Bošković

„Ja uvažavam činjenicu da sam ja to zrno nemira, koje se kod pojedinaca i grupica iskristalisalo unazad dve, tri, bogami i 15 godina od kada učestvujem u javnom životu. Od tog utiska niti bežim, niti želim da ga objašnjavam. Koliko god su oni bili problem i život za mene, veći sam ja problem za njih! Imamo tezu da su neki amandmani podneti zbog samovolje gradonačelnika lokalne vlsti. Šta reći, osim da su to paušalne ocene, koje su se stekle iz nečijeg ličnog utiska, na koji svako ima pravo, ali koji je lako proveriti u danu kada se proverava legalitet i legitimitet vlasti, a to su izbori. Uvek sam govorio da nema loših izbora i dobre vlasti. Uvek su izbori bolji! Kada o izborima pričamo, vidimo da svi ovi koji kritikuju vlast, ne žele izbore. Žele pet minuta na RTS-u, ali to nije tema kada je Statut u pitanju. Teza da vreme građana tek dolazi je tako uvredljiva za građane, za sve građane koji podržavaju, npr. ovu vlast. Jednostavno, ne mogu se oteti utisku da neko građane deli na građane prvog, drugog reda i da svi oni koji nisu za vas, nisu građani i ne treba da imaju poštovanje. I to smo videli tridesetih godina prošlog veka, kada su pisani nirnberški zakoni u Nemačkoj i kako je i na koji način ta ideologija doživela svoj krah i poraz. Čini mi se da ocene o tome da Gradsko veće, gradonačelnik, izvršni organi vlasti ne polažu račun nikome, spada u nešto što ne zaslužuje komentar. Svi kriterijumi koji važe, za one koji su protiv ove većine su apslolutna dogma i istina, možda čak i naučna građa. A sve ono što većina sprovodi, ne valja, nije dobro, podleže korupciji i sl. Ja ne mogu, a da ne postavim pitanje, za šta služe izbori? Da bi vladala većina, ili manjina? Da bi kao što je neko rekao kao u doba samoupravljanja, a to je sistem o kome ja u jednom delu imam pozitivno mišljenje o toj državi i načinu njenog uređenja i funkcionisanju vlasti. Ne govorim o političkom sistemu i slobodama. U takvoj jednoj državi, koja je imala svoje rezultate, uspehe, svoje mesto, ovakvi amandmani ne bi mogli biti izneti za govornicom. Govori se o članovima Gradskog veća, da oni moraju imati konkretna zaduženja. To bi moralo značiti profesionalizaciju članova. Beograd ima gradske sekretare, ali mi nismo kalibar Beograda. Mi smo pristojan i lep grad u Srbiji, u kojem pojedini članovi Gradskog veća rade više, drugi rade manje, što je i normalno. Srpska Vlada posle svakih izbora menja broj ministarstava i raspodeljuje nova ministarstva, pa to niko ne komentariše. Članovi Veća imaju svoja zaduženja, onako kako se dogovore sa predsednikom Veća. Pričati o zatvorenosti sednica Veća, nemoralno je na jedan način, jer ni srpska Vlada ne otvara svoje sednice za javnost. Ima nekih stvari koje su bile praksa u prošlosti, a tu smo konkretno prekinuli, zato što je po mojoj oceni, to doprinelo efikasnosti rada Veća. Novi gradonačelnik neka odluči kada dođe kako će informisati javnost. Novo vreme nameće i nove kriterijume kako bi Veće trebalo da radi. Neko je rekao da gradonačelnik tajnim klauzulama želi da ovlada javnom imovinom. Ne znam kako to da komentarišem, kada je jasno iz čega prozilaze ovlašćenja gradonačelnika kada je javna imovina u pitanju. Kako Skupština donosi svoje odluke kada je javna imovina u pitanju. Da li postoji skupštinska komisija koja uobličava te odluke na pravni način i gradonačelnik samo postupa po ovlašćenju Skupštine. Fetišizovati takve stvari je drsko, ali i odražava neku nemoć kada konrektno ne kažete koja je to javna imovina koju je gradonačelnik kupio ili prodao bez ovlašćenja ovog doma. Priča da Valjevo treba da ima 31-og odbornika je čudna i upadljiva medicinski, na neki način. Ovo je grad, grad ima 51-og odbornika, a mnogo više imaju gradovi slične veličine. Ne mogu odbornici biti profesionalci, jer je suština demokratije da narod bira i delegira na ovaj ili onaj način. Ali da grad koji bezmalo ima 100.000 stanovnika, ima 31-og odbornika je ruganje ovom gradu. Ne sedimo mi ovde u SANU, gde su svi doktori nauka i genijalci. Odbornici artikulišu glasove građana iz onih delova grada iz kog dolaze. Vox populi, vox Dei – glas građana, glas Boga“, zaključio je gradonačelnik Valjeva.

Usvojen je predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Valjeva za 2019. godinu. LAPZ predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini i njime se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u ovoj godini na teritoriji grada Valjeva, kako bi se dostigli ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti. Zamenik predsednika Skupštine i direktor Nacionalne službe zapošljavanja Mihailo Milutinović je rekao da LAPZ proizilazi iz Nacionalnog akcionog plana.

“Ove godine imamo četiri mere aktivne politike zapošljavanja. Uvideli smo da smo za javne radove imali preveliki broj mesta, a premalo interesovanja, a ove godine smo proširili sa još dve mere – novo zapošljavanje i samozapošljavanje. Velika novina u ovoj godini smo povećali iznose za stručnu praksu, za visoku 30.000, zatim 25.000 i 20.000 dinara. Brižljivo smo vagali sve kriterijume za i protiv. Želeli smo da uvedemo pripravnike, da mladi ljudi dobiju svoju prvu šansu i imaju godinu dana plaćene doprinose. Ova mera je predviđena da se nadoknadi odlazak u penziju ili po drugoj osnovi, onih ljudi koji su prestali da rade u državnoj upravi, jer poslednjih nekoliko godina imamo zabranu zapošljavanja u javnom sektoru i nalazi se u složenoj situaciji. Ovo je put da se dobrom selekcijom dođe do kompetentnih kadrova, koji će moći da obavljaju sve poslove koji su pred nama. Za stručnu praksu ćemo imati 53 lica, za novo zapošljavanje 10 lica, za samozapošljavanje 10 lica i za javne radove 50 lica. Sredstva su bespovratna, što je bitno! Veliko je interesovanje, mnogo veće nego što nam sredstva omogućavaju. Ova vlast je uradila mnogo za zapošljavanje, podigli smo iznose za ove namene i očekujemo da ćemo velikom broju mladih ljudi pružiti šansu“, rekao je Mihailo Milutinović.

Radoica Rstić, predsednik Saveta za socijalnu politiku grada Valjeva je rekao da je LAPZ osnovni instrument aktivne politike zapošljavanja, koji grad Valjevo sprovodi više godina.

„Ove godine je izdvojeno 25 miliona dinara, kao i prošle godine, ali je pre toga Grad izdvajao 15 miliona dinara, što je veliko povećanje. Što se tiče aktivnih mera zapošljavanja, pohvaljujem proširenje i unapređenje LAPZ-a. Ovaj plan treba svake godine unapređivati i dorađivati, pogotovo kada su u pitanju aktivne mere za samozapošljavanje i novo zapošljavanje. Podsetiću da je 31.12.2012. godine u NZS bilo prijavljeno 9875 sugrađana koji su tražili posao, a 31.12.2018. godine taj broj je 5308 sugađana koji čekaju posao. Složićete se da se ovi ljudi nisu odselili, već su se zaposlili. I oni koji odlaze u inostranstvo, ne skidaju se sa evidencije, već dolaze svaka tri meseca da se prijave. 2011. godine je poslednja kalendarska godina prethodne vlasti, prosečna neto plata u Valjevu je tada bila 290 evra, a sada je 380 evra. To su činjenice koje ukazuju da je od dolaska na vlast SNS i njenih koalicionih partnera, uređenja finansija u ovoj državi, makroekonomske stabilnosti, za koju je najzaslužniji predsednik Aleksandar Vučić, u Srbiji se nezaposlenost značajno smanjila. Kada je u pitanju starosna struktura zaposlenih, najveći broj onih koji čekaju posao je starosti od 55 do 59 godina, a na drugom mestu od 50 do 55 godina. Kako su ti ljudi dospeli na evidenciju NSZ? To su, dragi moji sugrađani, žrtve pljačkaške privatizacije koja je sprovedena u gradu Valjevu posle 2000. godine. To su sve bivši radnici Stefila, Srbijanke, Gradca, Uzora, oni su žrtve ekonomskog zločina koji je nad njima počinjen. To je sve bilo za vreme Demokratske stranke i to su činjenice. Zato sugerišem da se povećaju sredstva za novo zapošljavanje i samozapošljavanje i da se obrati posebna pažnja za ove teže zapošljive grupe građana“, rekao je Radoica Rstić.

Pred odbornicima su se našle tačke dnevnog reda o određivanju naziva ulica u naseljenim mestima Valjevo, Jasenica, Popučke, Bujačić, Klinci, Petnica, Sedlari i Divčibare. Predsednik Komisije i član Gradskog veća prof. dr Miroljub Ivanović je rekao da su pripremljeni predlozi za 297 naziva ulica.

„Komisija je na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, državnom katastru, Statuta i Uredbe o adresnom registru, pripremila predlog za 85 ulica u Valjevu, 44 ulice na Divčibarama, u Popučkama 75, Sedlarima 38, Bujačiću 7, Jasenica 19 ulica, Klinci 9 ulica i Petnici 20 ulica.Po adresnom registru Valjevo treba da dobije 1760 naziva ulica. Čeka nas veliki posao i ja se zahvaljujem Gradskoj upravi i članovima Komisije“, rekao je prof. dr Miroljub Ivanović.

Usvojen je predlog Odluke o izmeni odluke o “Rehabilitaciji sistema daljinskog grejanja u Srbiji-faza IV“ grupa-kredit (zajam KFW).

Odbornici su prihvatili Odluke o izmenama i dopunama odluke o izradi plana generalne regulacije „Gradac“ i „Novo naselje“, a takođe i predlog dopune programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Na današnjoj sednici je usvojena Odluka o izmeni odluke o poveravanju poslova upravljanja i i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“i „Prskavac“ JKP „Vodovod-Valjevo“. Poslovi upravljanja i održavanja ova dva seoska vodovoda povereni su JKP „Vodovod-Valjevo“ na deset godina, ali s obzirom da je navedena odluka doneta u decembru 2008. godine istekao je rok primene iste. Odluka se menja, jer postoji potreba da se ovi poslovi i dalje kontinuirano obavljaju, kako bi se u potpunosti uredilo funkcionisanje i održavanje ova dva seoska vodovoda.

 

VK

1 Komentar

  1. Lenka
    March 27, 2019 - 8:09 pm

    Statut je urađen prema potrebama grada Valjeva i njegovih građana.

    Reply

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *