Skupština grada Valjeva usvojila set mera za smanjenje aerozagađenja

Skupština grada Valjeva, glasovima odbornika Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, usvojila je Informaciju  sa javne rasprave na temu aerozagađenja u gradu Valjevu sa predlogom aktivnosti za prevazilaženje postojećeg stanja.

Zamenik gradonačelnika, dr Zoran Živković, je u svom uvodnom izlaganju, govoreći o najvećim zagađivačima vazduha u gradu Valjevu, kao glavne naveo individualna ložišta i saobraćaj, ali je dodao i da su meteorološke i atmosferske karakteristike Valjeva takve da grad Valjevo 50 dana godišnje nema strujanja vazduha.

On je rekao da je broj individualnih domaćinstava sa samostalnim izvorima zagrevanja oko 16.500, što iznosi 75 procenata od ukupnog broja, dok je prosečan broj motornih vozila koji gravitiraju saobraćajnicama Valjeva oko 18.000 na dnevnom nivou. Istakao je i da je ukupan broj registrovanih vozila na teritoriji grada Valjeva između 35-40 hiljada.

Imajući u vidu geografske, meteorološke i atmosferske karakteristike teritorije Valjeva, kao i uslove u kojima se odvijaju radnje u svrhu izvršenja obaveza i potreba pojedinaca i zajednice, predložene su sledeće aktivnosti:

 1. U formi studije, odnosno elaborata, uraditi dokument katastra zagađivača vazduha na teritoriji grada Valjeva.
 2. Uraditi studiju izvodljivosti, odnosno opravdanosti, za projekat toplifikacije grada Valjeva. Cilj projekta je priključenje svih objekata kolektivnog stanovanja, prvenstveno, a po mogućstvu i individualnog koji se nalaze na trasi magistralnih vodova toplovoda i u neposrednoj blizini, a koji nemaju instalacije grejanja.
 3. Preduzećima, institucijama i ustanovama koje imaju sopstvene kotlarnice, a zbog korišćenja zastarelih tehnologija i neodgovarajućih energenata emituju velike količine štetnih gasova, a nalaze se na trasi toplovoda, odmah ponuditi povoljne uslove priključenja na daljinski sistem grejanja.
 4. Individualnim objektima stanovanja veće površine koje takođe emituju ozbiljne količine štetnih gasova ponuditi uslove priključenja na daljinski sistem
 5. Odgovarajučim odlukama grada, a u skladu sa važećom zakonskom regulativom, urediti i delotvornije organizovati rad ekološke inspekcije.
 6. Na osnovu prethodnih aktivnosti organizovati merenja i emisije štetnih gasova i ugradnje odgovarajućih filtera.
 7. Sprovesti sve potrebne aktivnosti za izmeštanje teretnog saobraćaja na odgovarajuče tranzitne saobraćajnice, odnosno obilaznice oko grada.
 8. Izmenom režima saobraćaja motornih vozila u zonama najvećeg zagađenja, zabranom zaustavljanja i parkiranja, osim na za to određenim mestima.
 9. Sve raskrsnice gde je to moguće organizovati po modelu kružnog toka.
 10. Obezbediti mogućnost parkiranja u centralnim delovima grada, u parking garažama i trotoare osloboditi za pešački saobraćaj.
 11. Vozila javnog prevoza takođe moraju ispunjavati zakonom propisane uslove starosti vozila i klase agregata, što u prevodu znači da vozila javnog prevoza ne mogu biti starija od 15 godina.
 12. Aktivnosti na redovnom čišćenju i pranju ulica i trotoara, ne samo u najužim delovima grada.
 13. Povećanje parkovskih površina i drvoreda sa odgovarajučim vrstama drveća i zelenih površina.
 14. Organizovati novi model rada gradskih službi u prvom redu komunalne policije, komunalne inspekcije, ekološke inspekcije, saobraćajne i sanitarne inspekcije na način koji bi bio transparentan i građanima dostupan.
 15. Obezbediti veća sredstva u narednom periodu u gradskom fondu za zaštitu životne sredine.
 16. Preko odgovarajučih gradskih organa i službi pratiti i konkurisati za mogućnosti finansiranja odgovarajučih ekoloških projekata kod domaćih, evropskih i inostranih fondova i institucija (na primer. Izgradnja biciklističkih staza u ovom gradu).
 17. Formirati radnu grupu od usko stručnih specijalizovanih lica angažovanih u referentnim ustanovama i institucijama sa kojom će organi uprave kontinuirano sarađivati na rešavanju problematike i kvaliteta vazduha.

Predstavnici opozicije u Skupštini grada Valjeva glasali su protiv ovih mera.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *