Održana sednica Skupštine grada Valjeva

Na sednici Skupštine grada konstatovan je prestanak funkcije zamenika sekretara Skupštine grada Valjeva, Biljane Kovačević, zbog podnošenja ostavke.

Odbornici su razmatrali i doneli Odluku o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva neposrednom pogodbom.

Grad Valjevo je vlasnik kompleksa neizgrađenog građevinskog zemljišta površine oko 20 hektara katastarskih parcela koje se nalaze u Planu generalne regulacije „Privredna zona“. Po ovom planskom dokumentu parcele se nalaze najvećim delom u zoni privredne namene, a manjim delom u javnoj nameni za potrebe formiranja javnih saobraćajnica. U okviru kompleksa koji je u vlasništvu Grada, pored već otkupljenih parcela, nalazi se i manji broj parcela neizgrađenog građevinskog zemljišta koje su u svojini fizičkih lica i koje takođe imaju istu privrednu namenu. Te parcele su različitih veličina i nepravilnog oblika i one onemogućavaju formiranje prostranog jedinstvenog kompleksa privredne namene. Objedinjavanjem svih ovih parcela u kompleks zemljišta u javnoj svojini Grada, stvorili bi se preduslovi za formiranje parcela, pravilnog oblika sa pristupom do javnih saobraćajnica, a prema potrebama investitora zainteresovanih za izgradnju privrednih objekata i otvaranje novih radnih mesta. Za sprovođenje predložene odluke potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 39,3 miliona dinara, i ista su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu.

sednica skupstine grada valjeva 2

Takođe, na sednici je doneta Odluka o izmenama i dopunama plana generalne regulacije „Privredna zona“.

Ovom izmenom plana Grad obezbeđuje uređenje građevinskih parcela radi izgradnje planiranih infrastrukturnih objekata kao preduslov za privredni razvoj grada Valjeva.

Odluka o izmenama i dopunama odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture i sporta od značaja za grad Valjevo bila je tema današnjeg skupštinskog zasedanja.

Novi naziv odluke je Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture, sporta, privrede i turizma od značaja za grad Valjevo. Ovom odlukom Festival Duvan čvaraka uvršten je kao stalna gradska manifestacija.

Odbornici su na sednici doneli Odluku o razmeni nepokretnosti između grada Valjeva i manastira Pustinje.

Manastir Pustinja dostavio je ponudu gradu Valjevu za razmenu katastarske parcele u Vujinovači, koja je u vlasništvu manastira Pustinja za određenu parcelu u Valjevu, koja je u javnoj svojini grada Valjeva, iz razloga što se katastarska parcela Grada nalazi u blizini postojećeg verskog objekta čime bi zaokružili verski kompleks za potrebe crkvenih aktivnosti. Ponuđena nepokretnost u Vujinovači potrebna je Gradu, u cilju realizovanja zajedničkih potreba stanovništva okolnih seoskih područja u oblasti kulture, fizičke kulture, sportskih i kulturnih manifestacija i takmičenja. Takođe, navedena nepokretnost nalazi se u neposrednom okruženju vodoakumulacije „Rovni“, što će doprineti turističkom razvoju tog područja.
Odlučivalo se i o kadrovskim pitanjima, koja su obuhvatila izmenu i dopunu rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije, dopunu rešenja o imenovanju upravnog odbora Ustanove kulture Centar za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ Valjevo, izmenu rešenja o obrazovanju komisije za građevinsko zemljište i izmenu rešenja o imenovanju Saveta stalne manifestacije grada Valjeva Olimpijske seoske igre.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *