Sednica Gradskog veća održana 1. juna

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatran je predlog Odluke o izmenama Odluke o zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina. Donošenjem ove odluke vrši se usklađivanje odredaba postojeće Odluke o zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina sa odredbama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u pogledu akta kojim se utvrđuje unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Zajedničkom pravobranilaštvu. Odredbe člana 32. postojeće odluke usklađene su sa odredbama Odluke o Gradskoj upravi garada Valjeva kojom je Gradska uprava organizovana kao jedinstven organ.

Utvrđen je predlog odluke o izmenama Odluke o prestanku važenja odluke o naknadama za rad Gradskih uprava grada Valjeva. Donošenjem odluke vrši se usklađivanje sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na Odluku o povećanju osnovnog kapitala JKP „Toplana-Valjevo“. Zakonom o javnim preduzećima propisano je da radi obezbeđivanja zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost na akt o proceni vrednosti kapitala kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji. Skupština grada Valjeva je na sednici održanoj dana 28. decembra 2017. godine donela Odluku o ulaganju u kapital JKP „Toplana-Valjevo“ prava svojine na stvarima u javnoj svojini grada Valjeva i Odluku u učešću u osnovnom kapitalu JKP „Toplana –Valjevo“. Takođe je data saglasnot na Odluku o izmenama i dopunama statuta Međuopštinskog arhiva Valjevo jer je potrebno da se uskladi sa Zakonom o kulturi.

Utvrđen je predlog Odluke o izgradnji seoskih vodovoda iz sistema Stubo-Rovni u 2018. godini. Pristupa se izgradnji seoskih vodovoda na teritoriji grada Valjeva iz regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni. Gradiće se seoski vodovodi na teritoriji naseljenih mesta Stubo, Rovni, Divci-Veselinovac, Klanica-Valjevska Loznica i Balinović-Jovanja. Utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut PU „Milica Nožica“ Valjevo.

Odlukom o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ Valjeva započinje se sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora. Takođe se sprovodi javni konkurs za izbor direktora JKP „Vidrak“ Valjevo i JKP „Polet“ Valjevo.

U godišnjem izveštaju o realizaciji prispelih sredstava na račun budžeta grada Valjeva od naplaćenih novčanih kazni za učinjene prekršaje u saobraćaju u 2017. godini stoji da je zbir utrošenih sredstava u 2017. godini iznosi 23.182.238,86 dinara.

Utvrđen je predlog rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva. Cilj komisije je obuhvatniji i delotvorniji nadzor i izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja inspekcijskog nadzora, kao i usklađivanje inspekcija koje vrše inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Valjeva.

Utvrđen je predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Saveta industrijske zone „Stefil“ u Valjevu.

Takođe je usvojen i predlog rešenja kojim je data saglasnost na Odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica kojom se predlaže da se Vesni Milošević iz Lukavca isplati iznos od 60 000 hiljada dinara na ime naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *