Osnovni sud u Valjevu: Dr Slobodan Gvozdenović NIJE KRIV

Prvostepenom presudom Osnovnog suda u Valjevu gradonačelnik Valjeva, dr Slobodan Gvozdenović oslobođen je danas optužbe za smrt nerođenog deteta Ivane Katić iz Kožuara kod Uba u januaru 2007. godine, kada je bio dežurni ginekolog u bolnici u Valjevu.

Danas je u Osnovnom sudu u Valjevu održan završni glavni pretres u krivičnom postupku protiv doktora Slobodana Gvozdenovića, sada gradonačelnika Valjeva, koji traje već 11 godina.

Tim povodom ekskluzivno za Radio Valjevo govorio je advokat Radoslav Tadić, branilac dr Gvozdenovića.

Saslušani su predstavnici Sudko medicinskog odbora u Beogradu koji su potvrdili ono što je praktično od samog početka bilo nesumnjivo i koji su dali zaključno mišljenje u kojem stoji da je oštećenoj Katić Ivani u noći između 23. i 24. januara pružena blagovremena lekarska pomoć po svim pravilima medicinske struke i akušeske prakse, odnosno da se smrt novorođenćeta Katić Ivane ne može dovesti u direktnu vezu sa načinom i vremenom završavanja porođaja. Dakle, sud je na nesumnjiv način utvrdio da okrivljeni nije učinio nijedan propust koji bi bio vezan za fatalnu posledicu. Štaviše, za postojanje ovog krivičnog dela nužno je da se radi o očigledno nesavesnom lečenju. Ovde nije bilo nikakvog nesavesnog, a još manje očigledno nesavesnog lečenja, izjavio je Tadić.

Upitan da li ova presuda po njegovom mišljenju u drugostepenom postupku može da bude preinačena imajući u vidu da se moglo čudi da su tužilaštvo i odbrana najavili žalbe na ovu presudu, Tadić odgovara:

Ja smatram da to nema nikakve šanse. Pre svega, oštećeni nemaju pravo na žalbu po samom zakonu zato što se radi o krivičnom delu koje se goni po zahtevu javnog tužioca. Javni tužilac nije pružio sudu bilo kakve dokaze kojim bi doveo u sumnju nalaze veštaka. On je danas, ne znamo na osnovu čega postoji takva varijanta uopšte, predložio da se obavi treće veštačenje iako između ova dva obavljena veštačenja nema nikakvih protivrečnosti. Tražio je veštačenje iz Zagreba. Sud je pravilno to odbio tako da mislim da apsolutno nikakvih argumenata za žalbu nema.

Advokat Slobodana Gvozdenovića osvrnuo se i na političku pozadinu ovog postupka i istakao da postoje brojne činjenice koje govore u prilog tome.

Tadić ističe da je do ovog krivičnog postupka očigledno došlo zbog razloga koji nisu bili vezani za zaštitu oštećene niti nerođenog deteta, već u cilju političke borbe sa tadašnjim opozicionarom, doktorom Gvozdenovićem, što se utvrdilo iz činjenice da je njemu stavljeno na teret krivično delo koje do sada nikom u Srbiji nije stavljeno na teret, a ogleda se u tome da je izazvao smrt deteta koje nije rođeno što je u praksi vrlo sporno jer je nemoguće da se to delo kvalifikuje na način kako je to tvrdio javni tužilac ukoliko nije došlo do smrti pacijenta.

Tadić ukazuje i na činjenicu da je tadašnji direktor bolnice u Valjevu, ne čekajući bilo kakvu sudsku presudu, doneo odluku da se oštećenoj isplati naknada štete u iznosu preko milion dinara, što je, prema rečima advokata, nezapamćen slučaj do sada. Navodi i da je to urađeno sa ciljem da se okrivljenom Gvozdenoviću faktički nanese moralna šteta.

Tada je pokrenut krivični postupak protiv doktora Gvozdenovića koji je u to vreme bio odbornik opozicione stranke u Valjevu. Istovremeno sa krivičnim postupkom, oštećena je pokrenula i parnični postupak. Ne čekajući završetak ni krivičnog postupka, ni parnice izvršena je isplata naknade štete u iznosu od preko milion dinara, a da bi se to potvrdilo da je zaista tako imali smo činjenicu da je deset godina prošlo od momenta dok sud nije uspeo  od doktora koji je vršio odbukciju da pribavi trideset pločica sa materijalom koji je uzet prilikom obdukcije, a bez tog materijala nije bilo moguće dati uopšte pravilan nalaz i mišljenje. Kad su dobili taj materijal profesori iz Novog Sada iz Sudko medicinskog odbora su dali nalaz i mišljenje koji su potpuno isključili bilo kakvu odgovornost kod Gvozdenovića i na tadašnjem pretresu su izjavili da su sigurni da Sudsko medcinski odbor u Beogradu ne bi dao ono mišljenje koje je dao pre deset godina da je imao u vidu te pločice sa materijalima što se pokazalo i prilikom novog veštačenja u Sudsko medicinskom odboru u Beogradu.

Nalazi veštaka potvrdili su da je smrt bebe koja nije živa rođena nastupila ne zbog bilo kakvog propusta na strani doktora Gvozdenovića ili nekog od članova ekipe, već zbog infekcije koja je postojala kod oštećene, ističe Tadić.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *