PROGRAMI PODRŠKE I MERE PODSTICAJA ZA PRIVREDU

U okviru šeste, redovne sednice Parlamenta privrednika Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, razmatran je izveštaj o radu za 2022. godinu, privredna kretanja na regionalnom području i aktuelni i programi podrške privredi u najavi.

U otvaranju sednice, zamenik predsednika Parlamenta privrednika, Aleksandar Blažić, najavio je da je skup organizovan u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije, Fondom za razvoj i Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza, čiji predstavnici su predstavili otvorene pozive i programe podrške privredi i odgovarali na pitanja učesnika. Načelnik Kolubarskog upravnog okruga, Miloš Milutinović, pozdravio je skup i istakao da stoji na raspolaganju za svaku saradnju sa privrednicima u komunikaciji sa resornim ministarstvima Vlade Republike Srbije.

U prvom delu sednice, direktorka regionalne privredne komore, Vesna Kudić, predstavila je izveštaj o radu za 2022. godinu gde je istakla inicijative privrede za unapređenje poslovnog ambijenta na lokalnom i nacionalnom nivou koje su prethodne godine realizovane, ili su u toku. Takođe, ona je istakla i strukturu i tematiku održanih sastanaka, edukacija, sajmova, obim i vrstu realizovanih usluga prema članicama, kao i izrađene materijale od značaja za poslovanje.

Direktorka je predstavila i materijal koji se odnosi na privredna kretanja na regionalnom području u kojem su statistički obrađeni podaci o kretanju stanovništva, realizovanim investicijama, strukturi privrede, industrijskoj proizvodnji, poljoprivredi, neto zaradama, spoljnotrgovinskoj razmeni…

Regija obuhvata 6,5% teritorije Republike Srbije, beleži učešće od 6,3% u ukupnom broju stanovnika Republike Srbije, učestvuje sa 4% u ukupnom broju privrednih društava, 1,9% u ukupnoj masi realizovanih investicija, sa 6% u ukupnom broju zaposlenih, sa 4,2% u ukupnoj robnoj spljnotrgovinskoj razmeni.

U drugom delu sednice, predstavnice Ministarstva privrede Republike Srbije, Zorica Lovrić iz sektora za investiciona ulaganja, Ankica Momčilović iz sektora za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo i Gordana Pavlović iz Fonda za razvoj govorile su o mogućnostima apliciranja za sredstva podrške u okviru investicionih ulaganja i razvojnih projekata. Uslovi za podržavanje investicija u direktnoj su korelaciji sa zvaničnim stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave na kojoj se realizuje ulaganje.

Mere podrške najviše zu za devastirane lokalne samouprave, a podržana su ulaganja u oblasti industrijske proizvodnje, proizvodnje prehrambenih proizvoda, usluge hotelskog smeštaja i automatizacija i inovacije. U oblasti podrške malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, opredeljena su sredstva budžeta u 2023. godini i ukupno za sve programe finansijske podrške, iznose oko 2 milijarde dinara, plus programi nefinansijske podrške. Očekivani broj zahteva koji će biti odobreni je oko 1230, a svi programi predstavljaju kombinaciju bespovratnih sredstava iz budžeta i kredita Fonda za razvoj ili komercijalnih banaka i lizing kuća.

Posebno su istaknuti programi za nabavku opreme, podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, podsticanja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju (da nisu registrovani više od 2 godine unazad u odnosu na godinu podnošenja zahteva) i mlade do 35 godina starosti i podsticanja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene (žena je zakonski zastupnik upisan u APR-u ili je vlasnik najmanje 51% kapitala privrednog društva ili preduzetničke radnje). Akcenat u 2023. godini stavljen je upravo na žensko preduzetništvo, obzirom da se nivo bespovratnih sredstava kreće od 50 do 60 odsto u zavisnosti od stepena razvijenosti loklane samouprave, a ostatak sredstava predstavlja povoljan kredit Fonda za razvoj. Obezbeđene su i usluge nefinansijske podrške u oblasti administracije i mentoringa, kako bi preduzetnici, uz stručnu podršku, na što lakši način pristupili ovim programima.

Predstavnici Agencije za finansiranje i osiguranje izvoza, Vesna Jovetić, direktor sektora za garancije i Igor Savić, direktor sektora za osiguranje, govorili su o aktivnostima ove agencije čiji je misija finansijsko praćenje i podrška u realizaciji izvoznih poslova. Podrška obuhvata kratkoročno kreditiranje na period od 6 meseci do godinu dana za finansiranje obrtnih sredstava, direktno kreditiranje za izvoznike koji imaju realizovane izvozne poslove u vrednosti iznad 100.000 evra, faktoring koji obuhvata otkup spornih potraživanja u inostranstvu, osiguranje izvoznih potraživanja, najčešće na nivou od 85 odsto od vrednosti izvozne fakture i izdavanje svih vrsta garancija za dobro izvršenje posla.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *