Projekat ozelenjavanja Valjeva

U toku je ozelenjavanje gradskih i parkovskih površina, sa ciljem smanjenja aerozagađenja. Juče je počelo sađenje drvoreda duž nove saobraćajnice, u Ulici Mirka Obradovića, a danas je počelo pošumljavanje u park-šumi „Pećina“. Drveće će biti posađeno i u najvećem gradskom naselju „Oslobodioci Valjeva“.

U okviru projekta koji su finansirali Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Valjevo, nabavljeno je 400 sadnica autohtonih vrsta, kao što su breza, hrast cer, klen, hrast kitnjak, hrast lužnjak, grab, jasen. Vrednost nabavke je 3,3 miliona dinara sa PDV-om, a sadnice su nabavljene iz rasadnika „Green In“ iz Rumenke.

Naime, Grad Valjevo je 2019. godine formirao stručni tim za smanjenje aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva. Analizirajući dobijene podatke, zaključeno je da je neophodno preduzeti važne korake i mere u sprečavanju istog. Jedna od predloženih mera bila je projekat ozelenjavanja urbanih delova grada.

Projekat je baziran na principu uređenja zelenih površina grada Valjeva u cilju smanjenja aerozagađenja, naročito u urbanim zonama grada gde je zagađenost najveća. Formiranje zelenih koridora i sadnja drvorednih sadnica po projektu će vizuelno i funkcionalno odvojiti saobraćajnicu, tako da će korisnici ovog velikog linijskog zelenog, urbanog prostora biti odvojeni od buke, saobraćaja, ali i aerozagađenja. Cilj projekta je da se realizuje ozelenjavanje određenih zelenih površina u gradu koje će nam pomoći u smanjenju aerozagađenja, fokus je na uređenju zelene površine – „Promenade uz reku Kolubaru“. Da se oplemeni velikim brojem različitih vrsta sadnica duž cele novoprojektovane ulice Mirka Obradovića. Ulica Mirka Obradovića je značajna za grad zato što je paralelna saobraćajnica sa glavnom saobraćajnicom u gradu, sa Karađorđevom ulicom i „duplim trakama“. Ozelenjavanjem ove ulice pored reke Kolubare i izgradnjom promenade će se u znatnoj meri smanjiti aerozagađenje.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *