Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 02. marta

ZBOG VANREDNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLjENjA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA , VLADE RS I GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALjEVA.

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALjEVU od 01.01.- 01. 03.2021.godine.

Prvog marta (više laboratorijski potvrđenih novoobolelih, više pregleda u DZ, manje pregleda u Bolnici ,manje na hospitalizaciji i manje na respiratoru nego prethodni dan).

Slika 1.Broj novoobolelih po danima od 01.01-01.03.02.2021.godine(promenljiv i raste u poslednjih dana februara i prvih dana marta)

532 Vakcinisanih osoba prvom ili drugom dozom (Sputnik V , AstraZeneca,Sinopharm)

38 – laboratorijski potvrđena novoobolelih.

4698 –na kućnom lečenju i bolnici

0 – umrlo.

o-završilo kućnu izolaciju –izlečeno.

250 – pregleda u COVID ambulanti DZ.

13– pregleda u COVID ambulanti OB Valjevo .

5– prijema na hospitalizaciju.

50 obolelih na hospitalizaciji u COVID delu OB Valjevo.

5-na respiratoru .

171– testirano(131 -DZ, 1– Bolnica i 39–ZZJZ Valjevo) .

5 – zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu.

50 –zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnoj izolaciji-lečenju.

Podaci – izveštaji ZZJZ u 13 časova , DZ I OB Valjevo u 21 čas dana 01.03.2021.

Na teritoriji Okruga 01.03.2021. godine u svim opštinama i Valjevu je 50 laboratorijski potvrđenih novoobolelih. U Mionici i Lajkovcu bez potvrđenih novoobolelih.U Osečini 1, u Ubu 5 i u Ljigu 6 laboratorijski potvrđenih novoobolelih.

UKUPAN BROJ LABORATORIJSKI POTVRĐENIH OBOLELIH U VALjEVU OD POČETKA EPIDEMIJE JE 8377. UMRLO 175 OD SVIH UZROKA.

–U prvom talasu epidemije je obolelo 199 i umrlo 19 obolelih .

–U drugom talasu epidemije od 17.06.2020. do 08.10. je obolelo 995 i umrlo 13 obolelih.

-U trećem talasu od 08.10.2020. do danas je obolelo 7143 osobe, izlečeno 2390 i umrlo 143 ( od svih uzroka).

Inspekcijskim kontrolama je utvrđeno da se mere nepotpuno sprovode te je potrebno:

DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST i kada je na kućnom lečenju ili kućnom karantinu , na radnom mestu, u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima,proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska,dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;
DA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU poštuju naložene mere rešenjem (ograničenje slobode kretanja,praćenje zdravstvenog stanja;
ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOJ IZOLACIJI ograničavanje sloboda kretanja i sprovođenje mera po nalogu ordinirajućeg lekara;
DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI DOSLEDNO sprovode sve naložene i predložene mere u poslovnim prostorijama;
Dosledno sprovođenje svih preventivnih mera u USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANjA;
U JAVNOM PREVOZU obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
Sprovođenje mera zaštite U VERSKIM OBJEKTIMA I PRILIKOM VRŠENjA VERSKIH OBREDA;
Sprovođenje mera zaštite u KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).
NASTAVITI I POJAČATI KORDINISANI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA, PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS,A PO PROCENjENOM RIZIKU.
PRESECANjEM PUTEVA PRENOSA, OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM asimptomatskih,presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENjEM obolelih se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:

ODRŽAVATI DISTANCU ,
NOSITI MASKU,
PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,
IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,
JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.
AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANjEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU ITD.
ODRŽAVANjE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.
USVAJANjE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANjUIMUNOLOŠKOG SISTEMA :
Spavati najmanje 7 sati noću
Smanjitinivo stresa što je više moguće
Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem

Slika 2.Odnos ukupnog broja laboratorijski potvrđenih novoobolelih i uzetih uzoraka. Prosečno u januaru na mesečnom nivou 22,40% je bilo pozitivno , a u februaru 19,15%.

Oboleli su svih starosnih grupa sa različitih gradskih i seoskih područja,đaci, trudnice, zaposleni (u prometu, uslugama, javnim službama, zdravstvu,školama, obdaništima…) nezaposleni, penzioneri i osobe iz kućnog karantina,što ukazuje na široku lokalnu transmisiju u radnoj i životnoj sredini u zatvorenom i otvorenom prostoru i i da se sve mere ptotiv epidemijske mere ne sprovode dosledno).

1. Vakcinacija stanovništva u toku – vakcinalni punkt – HOTEL GRAND I CENTAR ZA KULTURU. Vakcinacija se sprovodi kod osoba uzrasta od 18 godina starosti, naročito za medicinsko osoblje i lica koja su u bliskom kontaktu sa virusom.

Primenjuju se dve doze vakcine u razmaku od 2 do 4 nedelje sledećih vakcina :Pfizer-BioNTech, Sputnik V, Sinopharm , AstraZeneca).

2.Na snazi Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 „Službeni glasnik RS“, br. 151 od 15. decembra 2020, 152 od 18. decembra 2020, 153 od 21. decembra 2020, 156 od 25. decembra 2020, 158 od 29. decembra 2020, 1 od 11. januara 2021.

Na osnovu člana 29a stav 4, člana 31a stav 11. i člana 53a tač. a) i g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),Vlada donosi UREDBU izmeni i dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
Član 1.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21.) u članu 12. u stavu 4. datum “1. mart 2021. godine“ zamenjuje se datumom “1.jun 2021. godine“ u odgovarajućem padežu.
U istom članu stav 5. datum “1. mart 2021. godine“ zamenjuje se datumom “1.jun 2021.godine“ u odgovarajućem padežu.

Član 2.

Posle člana 14. dodaje se novi član 14a. koji glasi:

Član 14a.
Izuzetno od člana 14. st. 1 i 2 1. ove uredbe dana 27. i 28. februara 2021. godine, radno vreme objekata u kojima se obavljaju sledeće delatnosti:

u oblasti trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta)
2. pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, noćni klubovi i sl.),
3. pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri, pijace i sl.) ,
4. u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom zatvorenom prostoru izuzev pozorišta ( bioskopi, muzeji, galerije),
5. priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.) ,
6. u oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.) , ograničava se tako da ti objekti mogu raditi od od 06.00 do 14.00 časova.
Radno vreme u objektima u kojima se obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo prehrambenim proizvodima (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta) i pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote)ograničava se tako da ti
objekti mogu od 06.00 časova do 20.00 časova.

Radno vreme objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost koji se nalaze u zimskim turističkim centrima u okviru hotela ili drugog kategorizovanog ili nekaterizovanog smeštajnog objekta u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja ograničava se tako da ti objekti rade od 06.00 časova do 22.00 časova.

U toku radnog vremena iz stava 1. ovog člana u objektima u kojima se pružaju usluge u oblasti ugostiteljstva koji se nalaze u zimskim turističkim centrima posluživanje hrane i pića dozvoljeno je u otvorenom delu objekta (bašta i sl.).

Od ograničenja radnog vremena iz st. 1. do 3. ovog člana izuzimaju se:

apoteke (uključujući i one u kojima se vrši promet robe namenjen za životinje
ili poljoprivredu), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine,
2. benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva,
3. trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane,
4. ordinacija i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija, odnosno drugih zdravstvenih ustanova u privatnoj i javnoj svojini.“
Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

3. Na snazi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru

„Službeni glasnik RS“, br. 100 od 16. jula 2020, 111 od 28. avgusta 2020, 133 od 6. novembra 2020.

Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 5lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m² može biti prisutno jedno lice.
*Službeni glasnik RS, broj 133/2020

Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima („Službeni glasnik RS”, br. 83/20 i 84/20).
Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
4.Kordinisani zajednički inspekcijski nadzor se nastavlja u skladu sa zaključkom Kriznog štaba.

Kolubarski Info 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *