Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 10. decembra

IZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALjEVU NA DAN 10.12.2020.GODINE.

ZBOG VANREDNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLjENjA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA, VLADE RS I GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALjEVA.

POVEĆANjE BROJA PREGLEDA U COVID MBULANTAMA, OBOLELIH NA HOSPITALIZACIJI KAO I OBOLELIH SA TEŠKOM KLINIČKOM SLIKOM, NA RESPIRATORU I UMRLIH SE NASTAVLjA.

Devetog decembra 148 laboratorijski potvrđenih novoobolelih, 4 umrla.

Kućnu izolaciju završilo-izlečeno 11 osoba.

Broj pregleda u COVID ambulanti DZ- 662 i u OB Valjevo – 49.

Izvršeno prijema na hospitalizaciju –11.

Testirano 232 osobe.

Na lečenju u bolnici i kućnoj izolaciji 2575.

Na hospitalizaciji 142 obolela, na respiratoru 14 osoba (najviše do sada).

Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu 23, a u kućnoj izolaciji 181.

UKUPAN BROJ LABORATORIJSKI POTVRĐENIH OBOLELIH U VALjEVU OD POČETKA EPIDEMIJE JE 5188. UMRLO 79 OD SVIH UZROKA.

-U prvom talasu epidemije je obolelo 199 i umrlo 19 obolelih.

-U drugom talasu epidemije od 17.06.2020 do 08.10. je obolelo 995 i umrlo 13 obolelih.

-U trećem talasu od 08.10.2020. do danas je obolelo 3994 osobe, izlečeno 1383 i umrlo 47 od svih uzroka.

Na teritoriji Okruga je 9.12.2020. godine 292 laboratorijski potvrđena novoobolela. U Ljigu 20, u Ubu 21, u Mionici 31, u Osečini 33, u Lajkovcu 39 potvrđenih novoobolelih.

Oboleli su svih starosnih grupa, sa različitih gradskih i seoskih područja, đaci, trudnice, zaposleni (u prometu, uslugama, javnim službama, zdravstvu, školama, obdaništima…) nezaposleni, penzioneri i osobe iz kućnog karantina, što ukazuje na široku lokalnu transmisiju u radnoj i životnoj sredini u zatvorenom i otvorenom prostoru i na nesprovođenje mera u svim sferama života.

Sl.1. Prikaz broja novoobolelih po danima od početka trećeg talasa epidemije. U poslednje dve nedelje novembra broj noobolelih laboratorijski potvrđrnih se održavao na oko 100 obolelih. U prvim danima decembra dolazi do povećanja broja obolelih (sa jednim povećanjem broja novobolelih zbog kašnjenja izveštaja laboratorijskih testova kao i uvođenja novih načina testiranja) i povećanog broja testiranja.

Sl.2. Broj pregleda u COVID ambulantama konstantno raste kao i broj obolelih osoba na hospitalizaciji sa težom kliničkom slikom koji se ne retko završava na respiratoru pa i letalno.

Povećanje broja obolelih u prvim danima decembra dovodi do preopterećenja zdravstvenih ustanova i dugog čekanja na preglede i dijagnostičke procedure i otežava da bolesnici sa drugim oboljenjima dođu do medicinske usluge uz sve napore zdravstvenih radnika i zato treba :

 • DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST i kada je na kućnom lečenju ili kućnom karantinu , na radnom mestu, u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima,proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska,dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;
 • DA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU poštuju naložene mere rešenjem (ograničenje slobode kretanja,praćenje zdravstvenog stanja;
 • ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOJ IZOLACIJI ograničavanje sloboda kretanja i sprovođenje mera po nalogu ordinirajućeg lekara;
 • DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI DOSLEDNO sprovode sve naložene i predložene mere u poslovnim prostorijama;
 • Dosledno sprovođenje svih preventivnih mera u USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANjA;
 • U JAVNOM PREVOZU obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
 • Sprovođenje mera zaštite U VERSKIM OBJEKTIMA I PRILIKOM VRŠENjA VERSKIH OBREDA;
 • Sprovođenje mera zaštite u KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).
 • NASTAVITI I POJAČATI KORDINISANI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA, PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS,A PO PROCENjENOM RIZIKU.
  PRESECANjEM PUTEVA PRENOSA,OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM asimptomatskih, presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENjEM obolelih, se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:
 • ODRŽAVATI DISTANCU ,
 • NOSITI MASKU,
 • PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,
 • IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,
 • JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.
 • AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANjEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU I TD.
 • ODRŽAVANjE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.
 • USVAJANjE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANjUIMUNOLOŠKOG SISTEMA :
 • Spavati najmanje 7 sati noću
 • Smanjitinivo stresa što je više moguće
 • Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem
 • Redovno vežbati
 • Održavati zdravu telesnu težinu
  Na snazi mere objavljene u Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020, 141/2020, 144/2020 i 145/2020) koja se odnosi na radno vreme poslovnih objekata.

POJEDINAČNI I KORDINISANI POJAČANI INSPEKCIJSKI NADZOR SE VRŠI NA TERITORIJI CELOG OKRUGA.

Tab.1. Dinamika rasta broja pregleda, uzetih briseva, laboratorijski potvrđenih novoobolelih, na hospitalizaciji i na kućnom lečenju, izlečenih i umrlih od 28.11.2020 do danas.

Kolubarski Info 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *