Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 17. novembra

IZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALjEVU NA DAN 17.11.2020.GODINE.

ZBOG PRETEĆE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLjENjA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA , VLADE RS I GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALjEVA.

Šesnaestog novembra 91 laboratorijski potvrđen novooboleli.

Na teritoriji Okruga 94 laboratorijski potvrđena novoobolela. U Mionici 1, u Osečini 2, ostale opštine bez laboratorijski potvrđenih novoobolelih.

Sl.1. Dinamika rasta broja LABORATORIJSKI POTVRĐENIH NOVOOBOLELIH od 03.09.2020. do danas .

 • Broj dnevnih pregleda u COVID ambulanti DZ je prešao 400,broj hospitalizovanih u Bolnici je blizu 100, u kućnoj izolaciji preko 1000 i višednevni visok broja laboratorijski potvrđenih novoobolelih osoba zahtevaju :
 • DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST održava fizičku distancu i nosi zaštitnu masku u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima, proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska, dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;
 • ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU– kao kontakti određeno je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Član 31a
 • Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se OGRANIČAVA SLOBODA KRETANjA I NALAŽE PRAĆENjE ZDRAVSTVENOG STANjA ZDRAVIM LICIMA koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina iz člana 31. ovog zakona.
 • Mera karantina u kućnim uslovima se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove određuje koja lica iz stava 1. ovog člana podležu meri karantina u kućnim uslovima.
 • Doktor medicine specijalista epidemiologije pismeno obaveštava sanitarnog inspektora o licima kojima je potrebno odrediti meru karantina u kućnim uslovima, radi donošenja odgovarajućeg rešenja.
 • Licu kojem se određuje mera karantina u kućnim uslovima doktor medicine specijalista epidemiologije iz stava 3. ovog člana daje obaveštenje o trajanju karantina u kućnim uslovima, načinu ponašanja i drugim činjenicama od značaja za sprovođenje te mere.
 • Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti, počev od momenta poslednje izloženosti izvoru infekcije.
 • Mera karantina u kućnim uslovima može se primeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.
 • Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.
 • Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju.
 • Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu, rešenje sanitarnog inspektora iz stava 9. ovog člana istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.
 • Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere karantina u kućnim uslovima propisuje Vlada.
 • ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOj IZOLACIJI:
  Član 29a
 • Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.
 • Mera kućne izolacije se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
 • Meru kućne izolacije nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.
 • Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere kućne izolacije propisuje Vlada.
 • DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI dosledno sprovode sve naložene i predložene mere u poslovnim prostorijama;
 • DOSLEDNO SPROVOĐENjE SVIH PREVENTIVNIH MERA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANjA;
 • U JAVNOM PREVOZU OBAVEZNO NOŠENjE ZAŠTITNIH MASKI, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
 • SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE U VERSKIM OBJEKTIMA i prilikom vršenja verskih obreda;
 • SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE U KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).
 • NASTAVITI I POJAČATI ZAJEDNIČKI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA, PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS, A PO PROCENjENOM RIZIKU.
  „ Kraj pandemije, a epidemije kod nas će biti u trenutku kada kao zajednica naučimo da živimo sa tim. I to zavisi od nas. “.

Tab.1. Prikaz pregleda na COVID-19, novoobolelih, hospitalizacija, obolelih u kućnoj izolaciji, izlečenih i umrlih u oktobru i novembru . Podaci ZZJZ od 15 časova , DZ i OB Valjevo od 21 čas.

 • U COVID ambulanti DZ Valjevo je pregledano 429 osoba sa respiratornim infekcijama. Uzeto 185 briseva. Radi COVID dečija ambulanta.
 • U Prijemno urgentnom centru OB Valjevo je pregledano 36 sumnjivih i/ili verovatanih slučajeva na COVID 19. Izvršeno 9 prijema na hospitalizaciju. Uzeto 0 briseva.
 • U kućnim uslovima se leči 1066, a u OB Valjevo 92 laboratorijski potvrđena obolela (COVID Infektivno i grudno, intenzivna ).

U ZZJZ se istražuju kontakti sa laboratorijski potvrđenim licima, prati tok epidemije. Uzeto 40 briseva.

 • Ukupan broj laboratorijski potvrđenih obolelih od početka epidemije je 2538. Broj laboratorijski potvrđenih obolelih u prvom piku epidemije je 199, u drugom piku epidemije od 06.2020. do 08.10. je 995, a
 • od 08.10.2020. do danas je 1344 osoba.
 • Od početka epidemije izlečeno 1356 osoba.
 • Broj uzetih briseva 16.11.2020.godine je 225.
 • Broj umrlih od svih uzroka od početka epidemije je 44 .
 • Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu 25, a obolelih u kućnoj izolaciji 66.
  PRESECANjEM PUTEVA PRENOSA, OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM asimptomatskih, presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENjEM obolelih se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:
 • ODRŽAVATI DISTANCU,
 • NOSITI MASKU,
 • PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,
 • IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,
 • JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.
 • AKOSE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANjEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU I TD.
 • ODRŽAVANjE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.
 • USVAJANjE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANjUIMUNOLOŠKOG SISTEMA :
 • Spavati najmanje 7 sati noću
 • Smanjiti nivo stresa što je više moguće
 • Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem
 • Redovno vežbati
 • Održavati zdravu telesnu težinu

Kolubarski Info 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *