Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 20. septembra

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALjEVU NA DAN 20.09.2020.GODINE

ZBOG PRETEĆE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLjENjA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA, VLADE RS I ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALjEVA.

1. DEVETNAESTOG SEPTEMBRA DVA LABORATORIJSKI POTVRĐENA NOVOOBOLELA LICA.

2.PO ODLUCI ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA, PO PREDLOGU SOT – a, SPORTSKE I DRUGE MANIFESTACIJE ODLAŽU SE DO POVOLjNIJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, A KORDINIRANI ZAJEDNIČKI INSPEKCIJSKI NADZORI SPROVOĐENjA NALOŽENIH I PREDLOŽENIH PREVENTIVNIH MERA SE INTENZIVIRAJU.

ODLUKA SOT – a JE DONEŠENA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA (UREDBA, ODLUKA, NAREDBA) VLADE I MZ, NAKON PREDLOGA ZZJZ, DZ I OB VALjEVO, PRAĆENjA I ANALIZE TOKA EPIDEMIJE U OBA PIKA, AKTUELNE DNEVNE SITUACIJE U GRADU I OKRUŽENjU: dvocifren promenljiv broj dnevnih pregleda u COVID ambulanti DZ i promenljiv broj pregleda u PUC Bolnice, jedan pa dva novoobolela posle 10 dana bez laboratorijski potvrđenih novobolelih, ukazuju da se epidemiološka situacija poboljšava, ali da je i dalje nestabilna do preteće (rad škola i vrtića, povratak velikog broja građana sa godišnjeg, a i iz susednih zemalja, duži bravak u zatvorenom i dr ).

3.SVE NAVEDENO ZAHTEVA DA SE SVE NALOŽENE I PREDLOŽENE PREVENTIVNE MERE KOJE SE ODNOSE NA POJEDINCE I POSLOVNE SUBJEKTE I DALjE SPROVODE .

4.OD 18 ČASOVA 18.09.2020. GODINE PRIMENjUJU SE ODREDBE „ODLUKE O PROGLAŠENjU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU U DELU OGRANIČENjA ULASKA LICA U REPUBLIKU SRBIJU “SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 108 OD 20. AVGUSTA 2020, 116 OD 16. SEPTEMBRA 2020.

„Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, i to iz:

– Republike Hrvatske,

– Crne Gore,

– Bosne i Hercegovine,

* prilikom pasoške kontrole uručuje se pisano obaveštenje – ZDRAVSTVENO UPOZORENjE

ZDRAVSTVENO UPOZORENjE

„U cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije izazvane virusom SARS-CoV2, ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, obaveštavamo vas sledeće:

Vlada Republike Srbije donela je Odluku da državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, a koji dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom u pogledu zarazne bolesti COVID – 19, imaju obavezu prijavljivanja zdravstvenom sistemu Srbije.

KAKO DOLAZITE IZ DRŽAVE SA NEPOVOLjNOM EPIDEMIOLOŠKOM SITUACIJOM U OBAVEZI STE DA SE U ROKU OD 24 ČASA PRIJAVITE ZBOG NADZORA NAD ZARAZNOM BOLEŠĆU COVID – 19.

PRIJAVA SE VRŠI PREKO PORTALA HTTPS://WWW.E-ZDRAVLJE.GOV.RS

NAKON PRIJAVE DOBIĆETE POTVRDU KOJU TREBA DA SAČUVATE ILI ODŠTAMPATE KAO DOKAZ DA STE IZVRŠILI SVOJU OBAVEZU.

NADZOR SE SPROVODI 10 DANA I NE PODRAZUMEVA OGRANIČENjE SLOBODE KRETANjA.

OBAVEZA SE ZAVRŠAVA ODJAVOM NA ISTOM PORTALU.

UKOLIKO SE U ROKU OD 24 ČASA NE PRIJAVITE ČINITE PREKRŠAJ KAŽNjIV PO ČLANU 85. STAV 1. TAČKA 10) ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (”SLUŽBENI GLASNIK RS” BROJ 15/16 I 68/20).

Napomena: Ukoliko osetite simptome akutne infekcije organa za disanje (povišena temperatura, bol u grlu, kratak dah/otežano disanje ili gubitak čula mirisa), odmah stavite masku preko usta i nosa, izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i javite se u najbližu COVID ambulantu.

Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima.

Unapred vam se zahvaljujemo na odgovornom ponašanju prema sopstvenom zdravlju, kao i prema zdravlju svih stanovnika Republike Srbije.“

PRILOZI:

NOVI KORONA VIRUS SARS-COV-2

Novi korona virus SARS-CoV-2 predstavlja potpuno novi soj virusa koji do sada nije identifikovan u humanoj populaciji.Prema genetskoj strukturi sličan je SARS-CoV.

Prenos SARS–CoV-2 odvija se sledećim mehanizmima:

a. Najčešće se širi bliskim kontaktom sa osobe na osobu (oko 1,8 metara razdaljine).

b. Preko respiratornih kapljica koje nastaju kada inficirana osoba kašlje ili kija, slično kao što se širi virus gripa i ostali respiratorni patogeni.

c. Te kapljice mogu doći u kontakt sa ustima, nosem ili očima ljudi u blizini inficiranog, ili ih isti mogu udahnuti u pluća.

d. Dodirom površina ili predmet koji imaju virus na sebi, a zatim dodirom sopstvenih usta, nosa ili eventualno očiju.Postoje dokazi da koronavirusi mogu ostati infektivni na neživim površinama nekoliko sati ili čak dana.

e. Postoji velika verovatnoća da normalan govor dovodi do prenošenje virusa u vazduhu u zatvorenim okruženjima“

PRESECANjEM NAVEDENIH PUTEVA PRENOSA, OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM ASIMPTOMATSKIH, PRESIMPTOMATSKIH NOSILACA VIRUSA I LEČENjEM OBOLELIH SE SPREČAVA DALjE ŠIRENjE BOLESTI I ZATO TREBA:

ODRŽAVATI DISTANCU ,

NOSITI MASKU,

PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,

IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM,

JAVITI SE EPIDEMIOLOGU I ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.

AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVATI, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU.

Virusi se brže i više širi u visoko naseljenim mestima – gradovima nego u razuđenim seoskim naseljima.

Treba održavati okolinu čistom, ali ne treba preterivati sa dezinfekcijom!

Oboljenje može biti asimptomatskog ili lakog oblika sa respiratornim simptomima (kašljem, nedostatkom daha, otežanim disanjem) i temperaturom. Oporavak traje do 2 nedelje.

U težim slučajevima, oporavak traje do 6 nedelja jer se javlja upala pluća, teški akutni respiratorni sindrom, bubrežna insuficijenija, a može nastupiti i smrt.

Sve veći broj istraživanja ukazuje da kod određne grupe ljudi uporni kašalj, groznica,glavobolje, gubitak mirisa i umor, mogu trajati više nedelja ili meseci. Ovaj oblik je poznat kao dugi COVID-19.

Starije odrasle osobe su u najvećem riziku od teške bolesti, kao i ljudi sa sledećim hroničnim oboljenjima:

ozbiljna srčana oboljenja, kao što su srčana insuficijencija, bolest koronarnih arterija ili kardiomiopatije,

oboljenje bubrega,

hronična opstruktivna bolest pluća,

gojaznost,

oslabljeni imunološki sistem,

dijabetes tipa 2.

Šta će se dogoditi kada zahladi?

“Sada je jasno da leto ne zaustavlja virus ravnomerno, ali toplo vreme bi moglo olakšati zadržavanje u umerenim regionima. U područjima koja će postati hladnija u drugoj polovini 2020. godine, stručnjaci smatraju da će verovatno doći do povećanja prenosa.

Mnogi humani respiratorni virusi – gripa, drugi humani koronavirusi i respiratorni sincicijski virus (RSV) – prate sezonske oscilacije, pa će verovatno i SARS-CoV slediti primer. Očekujem da će stopa zaraze SARS-CoV, a takođe i potencijalni ishod bolesti, biti gori tokom zime. Dokazi ukazuju da suv zimski vazduh poboljšava stabilnost i prenos respiratornih virusa , a imunološka odbrana respiratornog trakta može biti oštećena udisanjem suvog vazduha, dodaje ona. Pored toga, u hladnijem vremenu ljudi će verovatnije ostati u zatvorenom, gde je za prenos virusa kapljicama, veći rizik.

U budućnosti bi epidemije SARS-CoV mogle pristizati u talasima, svake zime. Rizik za odrasle koji su već imali COVID-19 mogao bi se smanjiti, kao i kod gripa, ali to bi zavisilo od toga koliko traje imunitet na ovaj koronavirus. Rani dokazi sugerišu da promene ličnog ponašanja, poput pranja ruku i nošenja maski, traju i dalje od strogog zaključavanja, pomažući u zaustavljanju plime infekcije”.

Istraživači sa Univerziteta Južna Kalifornija otkrivaju da će osobe zaražene virusom SARS-CoV-2 verovatno imati simptome sledećim redosledom:

groznica,

kašalj i bolovi u mišićima,

mučnina, povraćanje ili oboje,

proliv.

Ovaj redosled je posebno važan jer je poznato da se mogu preklapati ciklusi gripa i bolesti COVID-19 .

U COVID ambulanti DZ Valjevo je pregledano 50 osoba sa respiratornim infekcijama. Uzeto 0 briseva. Radi COVID dečija ambulanta.

U Prijemno urgentnom centru OB Valjevo je pregledano 0 sumnjivih i verovatanih slučajeva na COVID 19. Na hospitalizaciju 0 prijema. Uzeto 0 briseva.

Na hospitalizaciji u OB Valjevo nema COVID 19 osoba.

U ZZJZ se istražuju kontakti sa laboratorijski potvrđenim licima. Uzeto 24 brisa.

Ukupan broj obolelih od početka epidemije je 1179* . U drugom piku epidemije od 17.06.2020. do danas je laboratorijski potvrđeno 984 obolele osobe, više muškog nego ženskog pola, prosečne starosti ispod 50 godina.

*Broj novoobolelih je povećan za 5 zbog naknadnog prijavljivanja obolelih koji su se našli u drugim gradovima.

U kućnim uslovima se leči 11, a u bolnici 1 laboratorijski potvrđena obolela osoba.

Od početka epidemije izlečeno 1138 osoba, u drugom piku epidemije je izlečeno 962 osobe.

Broj uzetih briseva 19.09.2020. godine je 24. Od početka meseca septembra uzeto 911 briseva.

Broj umrlih od početka epidemije je 29. U drugom piku epidemije umrlo je 10 osoba.

U poslednja 24 časa, u ostalim opštinama Okruga nije bilo laboratorijski potvrđenih novoobolelih .

Broj zaraženih radnika u ZU od početka epidemije 93. U prvom piku je obolelo 49 zaposlenih, a 1 osoba je umrla. U drugom piku epidemije 46 novoobolelih osoba. Broj izlečenih 44.

Kolubarski Info

Tags:

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *