Mitrović: U 2019. nastavak započetih projekata

U dogovoru sa Ministarstvom građevine prošle godine su opredeljena sredstva za izradu nedostajuće projektne dokumentacije za čitav Regionalni vodoprivredni  sistem Stubo-Rovni „Kolubara”. Između ostalog tu se našla i projektna dokumentacija za još jedno postrojenje za preradu vode na pećini kapaciteta od 600 litara u sekundi. Postrojenje koje je urađeno 1998.godine u vlasništvu JP Kolubare , takođe kapaciteta 600 litara , je nedovoljna količina prerađene vode kada se na sistem budu priključile sve opštine koje su u planu da se priključe : Ub, Lajkovac, Lazarevac, Mionica i Ljig. Za te opštine neophodno je po nekim procenama preko 1000 litara u sekundi kapaciteta za fabriku prerade vode, rekao je za  INFO 24  direktor JP „Kolubara” Zoran Mitrović.

Pored postojeće fabrike kapaciteta 600 litara u sekundi, u toku je izrada projektne dokumentacije za još jednu fabriku istog kapaciteta  , izabran je najpovoljniji projektant  „Iwa consalt”, Beograd.

„U avgustu mesecu  je sklopljen ugovor sa projektantom, a već  početkom septembra su otpočeli  projektovanje , izlazili su na teren, trenutno vrše  geološka istraživanja za potrebe geološkog elaborata projekta fabrike vode . Očekujemo da završetak projekta bude negde u julu mesecu tekuće godine, uz to bi projektant trebao da ishoduje i građevinsku dozvolu. Znači  gotovu projektnu dokumentaciju sa izvođenjem radova i građevinskom dozvolom. Nakon toga sledi potraga za sredstvima koja će biti neophodna za izgradnju fabrike.To je prilično skupa investicija negde oko 5 miliona eura kompletno postrojenje s tim što ćemo koristiti deo već postojećeg postrojenja  postojeći rezervoar  i deo fabrike vode iz koga se doziraju hemikalije”, objasnio je Mitrović .

direktor JP „Kolubara" Zoran Mitrović
direktor JP „Kolubara” Zoran Mitrović, Foto: Željko Bošković

On je naveo da glavnim projektom brane i akumulacije je predviđeno postrojenje ,fabrika vode manjeg kapaciteta dva puta po 10 litara u sekundi  koja je i izgrađena u podbranskom delu ,a namenjena  je za snabdevanje vodom sela Stubo i  Rovni sa jedne i druge strane brane. Urađena je projektna dokumentacija  2008. godine za izradu cevovoda od  te fabrike vode do rezervoara u Stubu i rezervoara u Rovnima .

„Grad je prošle godine opredelio sredstva za izvođenje radova , međutim nismo mogli da uđemo u izvođenje radova što se tiče cevovoda ka Rovnima . Nismo dobili građevinsku dozvolu iz razloga što je lokacija rezervoara na privatnoj parceli gde smo morali da rešimo  imovinsko pravne  odnose, međutim pošto se radi o poljoprivrednom zemljištu Grad kao davalac odobrenja za dozvolu  je insistirao na tome da se rezervoar mora nalaziti na gradskom građevinskom zemljištu. Opredelili smo ove godine sredstva da uradimo doradu, izmenu projekta da pronađemo novu lokaciju za rezervoar , sad već znamo šta je problem , tako da ćemo  odmah preimenovati  namenu zemljišta”, nagovestio je direktor Mitrović.

„Otvorio se još jedan problem sa izgrađenom fabrikom kapaciteta dva puta 10 litara u sekundi . To je postrojenje koje  po propisima mora da radi 24 sata , a  minimum je dva radnika u smeni. Znači neophodno je zaposliti 10-12 ljudi da bi opsluživali  tu fabriku.Uredbom o broju zaposlenih mi ne možemo da zaposlimo nove radnike , ograničeni smo maksimalnim brojem zaposlenih. Količina vode koja će se isporučiti Stubo i Rovnima ne može da pokrije troškove postrojenja. Gledano sa ekonomske strane ne postoji ekonomsko-finansijska isplativost takvog projekta, pojasnio  je Mitrović.

Što se tiče Stuba  projekat  je  urađen 2008.godine,  tu je uočen problem tehničke prirode,  a to je trasa cevovoda do rezervoara u Stubu. Za tu deonicu ka Stubu smo dobili građevinsku dozvolu , međutim trasa koju je projektant izabrao je vrlo nepristupačna i praktično nemoguće izvesti radove, kaže Mitrović, dodajući da ove godine su planirana sredstva, angažovaće drugog  projektanta i uradiće drugu trasu uz postojeću saobraćajnicu.

Vesna Kudić

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *