IZBORI ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANjINA

Shodno članu 7. Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine (”Službeni glasnik RS” br. 61/18) Opštinska uprava opštine Mionica

OBAVEŠTAVA pripadnike nacionalnih manjina da mogu izvršiti uvid u poseban birački spisak radi provere ličnih podataka upisanih u isti.

Uvid u deo posebnog biračkog spiska može se izvršiti neposredno u Opštinskoj upravi opštine Mionica, kancelarija broj 6, gde se može i podneti zahtev za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmenu, ispravku ili dopunu podataka u biračkom spisku, najkasnije do 19.10.2018. godine do 24,00 časova

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, kao i pravo uvida u službenu dokumentaciju na osnovu koje organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vrši upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke biračkog spiska.

Originalni dokument možete preuzeti ovde.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *