Odgovor

U tekstu “Pijačna barometaka oštetila budžet grada Valjeva” objavljenog 07.08.2018. godine na naslovnoj tranici Nezavisnog internet portala Kolubarskog okruga Kolubarski.info iznet je niz neistinitih i uvredljivih informacija.

Nije istina da sam ja, Darija Ranković, oštetila budžet grada Valjeva s obzirom na to da ja kao nivonar i odgovorni urednik Internet novina Kolubarske.rs ne izvršavam budžet grada Valjeva pa samim tim ne mogu ni da ga oštetim!

Nije istina da sam bila “korisnik stanarske parking karte po povlašćenoj ceni” već je istina da sam u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima Skupštine grada Valjeva i u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uslova i načina korišćenja parkirališta od strane povlašćenih korisnika JKP Vidrak Valjevo, kao povlašćeni korisnik plaćala cenu parking karte koju su plaćali i svi ostali povlašćeni korisnici. Dakle nije istina da sam imala bilo kakvu “povlašćenu cenu”.

Status povlašćenog korisnika sam ostvarila tako što sam u JKP Vidrak Valjevo dostavila važeću ličnu kartu sa adresom stanovanja u Ulici Karađorđeva u Valjevo i što sam dostavila saobraćajnu dozvolu za vozilo čiji sam vlasnik, a sve u skladu sa Članom 4. Odluke JKP Vidrak. Vlasništvo nad vozilom sam dokazala tako što sam dostavila venčani list, koji je stariji od datuma prve registracije vozila, otuda sam, shodno Članu 171. tačka 1 Porodičnog zakona, gde stoji: “Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu”, i ja vlasnik vozila za koje sam ostvarila pravo na status povlašćenog korisnika zato što je vozilo zajednička imovina, moja i mog supruga, a registrovano je na ime mog supruga.

Nije istina da je “Ugovor o korišćenju stanarske parking karte…protivan zakonu” već je istina da je Odluka JKP Vidrak u suprotnosti sa Porodičnim zakonom i da se primenjuje nezakonito na štetu pojedinih građana grada Valjeva i to uprkos činjenici da je u Ustavu Republike Srbije, u poglavlju “Hijerarhija domaćih opštih pravnih akata”, u Članu 195. rečeno da “opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja moraju biti saglasni zakonu”. Odluka JKP Vidrak jeste opšti akt organizacije kojoj su poverena javna ovlašćenja i kao takva mora biti u saglasnosti sa svim zakonima kao aktima više hijerarhije pa i sa Porodičnim zakonom.

Nije istinita izjava v.d. direktora JKP Vidrak, Jelene Kalat da sam tražila da se zaključi “novi ugovor”…”da bi mi se ponovo izdala stanarska parking karta”, već je istina da sam na osnovu postojećeg i još uvek važećeg ugovora tražila da mi se izda parking karta za promenjene registarske oznake automobila koji je zajednička imovina, moja i mog supruga. Istina je da, posle dopunjene dokumentacije koju sam dostavila i to na zahtev JKP Vidrak, nisam dobila nikakav odgovor koji bi značio da je zahtev odbijen, ali je odgovor v.d. direktora stigao preko portala Kolubarski.info i razumela sam ga. S toga ću svoja prava po osnovu Ugovora ostvariti sudskim putem.

Zbog toga što ste me u mediju označili “učiniocem kažnjivog dela” i što ste iznošenjem niza neistina i uvreda povredili moje “dostojanstvo ličnosti (čast, ugled)”, kao i do sada, zaštitu svojih prava zatražiću na sudu tužbom protiv odgovornih lica Kolubarskih.info, a u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Darija Ranković, odgovorni urednik Internet novina Kolubarske.rs

Adresa: 14000 Valjevo, Karađorđeva br. 131

U Valjevu, 08.08.2018. godine

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *