Sednica Skupštine grada 20. jula

Nakon potrvđivanja mandata novog odbornika Ljubisava Mićića, privrednika iz Gole Glave, koji je izabran umesto dr Zorana Živkovića, koji je na prethodnoj sednici izabran za zamenika gradonačelnika, odbornici Skupštine grada Valjeva su raspravljali o završnom računu budžeta grada za 2017. godinu.

Na 25. sednici Skupštine grada Valjeva čulo se od strane gradonačelnika Valjeva dr Slobodana Gvozdenovića i načelnika Odeljenja za budžet Željka Tabaševića, da je budžet u 2017. godini uprkos teškoćama u realizaciji, naročito zbog otežanog sporovođenja javnih nabavki, dobro planiran i realizovan.

skupstina valjevo 3
Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović

„Ukupna javna sredstva, realizovana na prihodovnoj strani, iznose 2.950.352.763 dinara, ili 93 % u odnosu na plan. A rashodi su 2.809.998.829,90 dinara, što je oko 84%“, rekao je načelnik Odeljenja za budžet Željko Tabašević.

Pred odbornicima se potom našla Strategija socijalne zaštite grada Valjeva 2018-2022. godine, koju je obrazložio Radoica Rstić, predsednik Saveta za socijalnu politiku grada Valjeva.

skupstina valjevo 5

Odbornici su usvojila izveštaje o radu za 2017. godinu javnh preduzeća „Kolubara“, „Vodovod-Valjevo“, „Vidrak“, „Toplana –Valjevo“, „Agrorazvoj-valjevske doline“, Turističke organizacije Valjeva, kao i izmene i dopune odluke o organizovanju nekadašnjeg „Valjevo-turista“ kao turističke organizacije.

Nakon razmatranja, usvojen je izveštaj o radu Saveta za zdravlje grada Valjeva za 2017. godinu.

Izmenjena je odluka o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Data je saglasnost na statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“, kao i izmene statuta Narodnog muzeja „Valjevo. Izmenjena je odluka o finansiranju troškova vantelesne oplodnje.

Usvojena je odluka o izradi plana detaljne regulacije za kat.parcelu br. 7312/8 KO Valjevo, kao i izmenjena odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu.

skupstina valjevo 1

Date su saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja, kao i programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva, Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara „Valjevo za 2018. godinu.

Dopune programa poslovanja komunalnih preduzeća „Vidrak“, „Vodovod“ (kao i saglasnost na program korišćenja subvencija ovog preduzeća) i „Toplana“, takođe su izglasali odbornici na današnjoj sednici Skupštine grada.

Prvu izmenu plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu takođe su prihvatili odbornici.

Data je saglasnost na upotrebu imena grada Valjeva u nazivu sportskog udruženja Streljačkom klubu „Centar plus“, koji će se zvati Streljaki klub „Valjevo 1880“ i zaključak o načinu izmirenja duga KUD „Đerdan“.

Prihvaćeno je sprovođenje konkursa za izbor direktora preduzeća „Kolubara“ i „Polet“, a data je saglasnost na odluku o izmenama statuta Moderne galerije Valjevo.

Prihvaćena je izrada plana detaljne regulacije za prozvodnu delatnost drvno-prerađivačke industrije u delu naseljenog mesta Mrčić.

Potraživanje grada Valjeva prema obvezniku „Lasta“ A.D. Beograd u osnovni kapital grada Valjeva u ovom preduzeću su prihvatili odbornici, kao i izmenjenu i dopunjenu odluku o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima.

Imenovan je direktor Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo Bojana Savčić, diplomirani politikolog.

Na kraju sednice su razmatrana i usvojena kadrovska rešenja o imenovanju i razrešenju članova nadzornih odbora javnih preduzeća, ustanova kulture, fondova, komisija, saveta i školskih odbora.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *