MIONICA: ODRŽANA REDOVNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Štab za vanredne situacije opštine Mionica je na svojoj prvoj redovnoj sednici usvojio Poslovnik o radu, kojim se u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama i Uredbom o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije utvrđuje način rada i odlučivanje o pitanjima iz nadležnosti Opštinskog štaba. Na ovoj sednici su usvojeni i predlozi Godišnjeg izveštaja o radu Štaba u prošloj i Godišnjeg plana rada za 2018. godinu, kao predlog Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene na teritoriji opštine Mionica koji će biti prosleđeni Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. U skladu sa Procenom ugroženosti Opštine, predlogom Odluke o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene na teritoriji opštine Mionica se predviđa obrazovanje jednog samostalnog voda civilne zaštite opšte namene sastavljenog od tri odeljenja sa po 17 pripadnika i komandirom voda u opštinskom centru Mionici, kao i po jedno samostalno odeljenje civilne zaštite opšte namene sa po 13 pripadnika u Banji Vrujcima, Rajkoviću i Dučiću. Nabavka sredstava i opreme pripadnika jedinica civilne zaštite finansiraće se iz budžeta Opštine, dok će popunu, opremanje, obuku, stručne i druge administrativne poslove vršiti Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove Opštinske uprave. Pored toga, Štab je doneo i Zaključak o postavljanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima opštine Mionica.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *