Stručno – operativni tim grada Valjeva: Saopštenje za javnost

U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, proglašenim vanrednim stanjem, obavezuju se građani, pravna lica, preduzetnici, organi državne uprave i lokalne samouprave da sprovode sledeće mere:
– Da se ponašaju odgovorno i disciplinovano u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, prouzrokovanom virusom KOVID 19.
– Da poštuju i sprovode sve predložene mere koje se odnose na ličnu higijenu, druženje, okupljanje, izolaciju u kućnim uslovima.
– Da daju tačne i potpune podatke o kretanju i kontaktima sa licima za koja se sumnja da su obolela ili su dokazano obolela od korona virusa u zdravstvenim ustanovama i epidemiološkim istraživanjima.
– Da samo nužno koriste javni prevoz, boravak u javnim uslovima i javnim mestima, da izbegavaju veće javne skupove i druženja.
– Da poštuju sve preporuke u javnom sektoru ( apotekama, prodavnicama ).
– Posebno se obavezuju učesnici u javnom i taksi prevozu da pojačaju mere higijene i dezinfekcije.

Preporučuje se građanima da boravak u kućnim uslovima ili izolaciji provode uz obavezno sprovođenje predložene terapije i preporuka, odmor i praćenje aktuelne situacije.

Građani su dužni da prate svoje zdravstveno stanje i u slučaju pojave simptoma i znakova respiratorne infekcije ( kašalj, sekrecija iz nosa i povišena telesna temperatura ) da se obrate nadležnoj epidemiološkoj službi.

Građani pod zdravstvenim nadzorom i kućnoj izolaciji su dužni da sprovode predložene mere izolacije u kućnim uslovima i obaveštavaju poslodavca o merama nadzora, a Zavod za javno zdravlje o svim promenama o zdravstvenom stanju.

Obavezuju se državni organi, organi jedinica lokalne smuoprave, privrednog društva i druga pravna lica, javne službe i preduzetnici, da sprovode i primenjuju preporučene mere Svetske zdravstvene organizacije, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ u cilju sprečavanja, širenja i suzbijanja epidemije virusa KOVID 19. Takođe da održavaju visok nivo sanitarno higijenskih uslova poslovnih prostorija, opreme, uređaja , sprovođenje mera čišćenja, pranja i dezinfekcije. Sve mere se sprovode po uputstvu Instituta i Zavoda za javno zdravlje.

Obavezuju se zdravstvene ustanove, zdravsteveni radnici i saradnici da dosledno sprovode propisane procedure, uputstva po propisanom algoritmu za lečenje pacijenata i u skladu preporuka komisije za bolničke infekcije i planove za vanredne situacije.

U periodu vanredne situacije neophodno je obezbediti:
1. Zdravstveno ispravnu vodu za piće putem objekata za javno snabdevanje vodom za piće, vode za sanitarno-higijenske potrebe, kao i sanitarne zaštite izvorišta;
2. Zdravstveno bezbednu hranu, predmete koji dolaze u dodir s hranom, kao i sanitarno-higijenske uslove za njihovu proizvodnju i promet;
3.Sanitarno-tehničke i higijenske uslove u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost;
4. Sprovođenje preventivne dezinfekcije u stambenim objektima, u sredstvima javnog saobraćaja, u objektima pod sanitarnim nadzorom i njihovoj neposrednoj okolini i u drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost;
5. Uklanjanje ljudskih i životinjskih izlučevina, otpadnih voda i drugih otpadnih materija na higijenski način.

Kontakt telefoni za informisanje građana u vezi Korona virusa:
060-608-0123
060-608-0124;
062-217-833;
062-802-6248;
062-202-713;
062-217-853

Kolubarski Info

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *