Tabašević: Grad Valjevo ima najveći budžet u poslednjih dvadeset godina

Grad Valjevo je u prvih devet meseci ove godine ostvario ukupne prihode, primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 2.026.212.348,36 dinara. Tekući prihodi realizovani su u iznosu od 1.811.060.166,36 dinara ili 67,30% od plana i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za iznos od 76.490.845,25 dinara, dok je ukupan iznos rashoda i izdataka realizovan u iznosu od 1.787.427.128,11 dinara, navodi se u obrazloženju.

Prema Zakonu o finansiranju lokalne samouprave podela tekućih prihoda je na ustupljene izvorne prihode. Ustupljeni prihodi su porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (najznačajniji je porez na zarade), porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava. Izvorni prihodi obuhvataju porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige (pravna lica i preduzetnici) i koji ne vode poslovne knjige (fizička lica) i sve takse i naknade.

Najznačajniji ustupljeni tekući prihod je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke. U prvih 9 meseci ove godine realizovan je u iznosu od 963.442.932,59 dinara i u odonosu na isti period prethodne godine veći su za iznos od 42.980.254,55. Najveći udeo u ovim prihodima je prihod od poreza na zarade 810.926.974,58 din. ili 63,85% u odnosu na plan i veći je u odnosu na isti period prethodne godine za iznos od 27.294.813,41 dinara. Porez na nasleđe i poklon realizovan je sa 126,23%, dok je porez na prenos apsolutnih prava realizovan sa 66,89% u odnosu na plan.

Najznačajniji izvorni prihod u 2018. godini je porez na imovinu obveznika fizičkih i pravnih lica. Realizovan je u iznosu od 227.181.973,88 dinara, odnosno 61,40% u odnosu na plan. Ukupni rashodi i izdaci realizovani su u iznosu od 1.787.427.128,10 dinara ili 49,71% u odnosu na plan.

Izveštaj o realizaciji prihoda budžeta za 2018. godinu u prvih devet meseci ima tendenciju rasta u odnosu na prethodnu godinu, istakao je  Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije. Na osnovu dosadašnje realizacije očekuje se da će tekući prihodi po završnom računu za ovu godinu biti veći u odnosu na prethodnu.

Budžet grada Valjeva iz godine u godinu ima tendenciju rasta. Poređenja radi, po završnom računu za 2002. godinu tekući prihodi budžeta bilu su na nivou od oko 7.746.827,10 eura, a 2017. godine tekući prihodi budžeta su na nivou od oko 23.706.714,08 eura i to kada isključimo preneta neutrošena sredstva i prihode od prodaje nefinansijske imovine koji ne mogu biti uporediva kategorija.

U poslednjih dvadeset godina ovo je u nominalnom i realnom iznosu najveći budžet. U odnosu na gradove iz okruženja, grad Valjevo ima neuporedivo veći budžet od Loznice i Užica. Grad Valjevo ima veći budžet i od Šapca u odnosu na broj stanovnika uzimajući u obzir tekuće prihode koji su jedina uporediva kategorija.

Naši sugrađani mogu da pristupe sajtu grada Valjeva kao i drugih pomenutih gradova gde su javno dostupne Odluke o budžetu i završnom računu i uvere se u istinitost navedenih činjenica, rekao je Tabašević.

“Hteo bih da pojasnim neke činjenice, a koje se tiču prihodovne strane budžeta i to prenetih utrošena sredstva i prihoda od poreza na zarade.

Preneta neutrošena sredstva nisu uporediva kategorija i ona se na kraju godine po završnom računu prenose u narednu godinu. Tako da smo po završnom računu za 2017. godinu imali preneta neutrošena sredstva u iznosu od 156 miliona dinara. Ta sredstva variraju iz godine u godinu”, naveo  je Tabašević.

Kako prihodi od poreza na zarade imaju dobru realizaciju i tendenciju rasta, pretpostavka je da je došlo do smanjenja nezaposlenosti na teritoriji grada Valjeva, odnosno smanjenja sivog tržišta rada. To dalje implicira povećanja javne i lične potrošnje, a kao što je poznato, nezaposlenost je jedan od makroekonomskih agregata koja direktno utiče na privrednu razvijenost našeg grada.

Niko ne može da ospori da grad Valjevo što se tiče tekućih prihoda ima tendenciju rasta u budžetu. To je uspeh ove gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom dr Slobodanom Gvozdenovićem. Činjenice su da imamo tendenciju rasta tekućih prihoda iz godine u godinu i da poređenjem u odnosu na druge gradove u okruženju imamo najveće prihode i stabilan budžet u smislu da servisiramo obaveze prema poveriocima na vreme, da imamo dobar kreditni rejting kod poslovnih banaka, da nam je zaduženost ispod 1% planiranih prihoda, naglasio je rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije Željko Tabašević.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *