Za komunalne delatnosti u 2023. god opredeljeno više od 500 miliona

Nacrtom budžeta za 2023. godinu za komunalne delatnosti predvidjeno je više od  500 miliona dinara. Medju većim projektima koji će biti finansirani su rekonstrukcija pijace, izgradnja vodovoda za Žabare, Beomužević-Pričević, ali I proširenje postojeće vodovodne mreže na Divčibarama.

Planirani budžet za 2023. godinu iznosi 4,6 milijardi dinara, a za komunalne delatnosti predvidjeno je više  500 miliona dinara.

Komunalne delatnosti:

Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem – Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 127.000.000 dinara za održavanje, izgradnju i projektovanje javne rasvete, utrošak električne energije za semafore i javnu rasvetu.

Održavanje javnih zelenih površina – Aproprijacija je planirana u iznosu od 33.500.000 dinara za nabavku i održavanje cveća, drveća, dekorativnog šiblja i niskih i poleglih četinara, košenje trave, održavanje zelenih površina na Divčibarama, sanitarno sečenje stabala, uklanjanje ambrozije i slično.

Održavanje čistoće na površinama javne namene – Planiran je iznos od 86.000.000 dinara za deratizaciju i dezinsekciju, čišćenje i pranje ulica, kao i za sanitarno čišćenje.

Zoohigijena – Iznos od 12.500.000 dinara namenjen za funkcionisanje azila koji je u nadležnosti JKP “Vidrak“.

Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca – Aproprijacija od 88.000.000 dinara je namenjena za subvencionisanje JKP “Polet“. Deo sredstava u iznosu od 80.000.000 dinara predstavlja kapitalnu subvenciju za rekonstrukciju objekta pijace, a 8.000.000 dinara tekuće subvencije za JKP “Polet“.

Proizvodnja i distribucija toplotne energije – Planirana su sredstva u iznosu od 40.000.000 dinara u vidu tekućih subvencija JKP “Toplana“ za nabavku energenta.

Upravljanje i održavanje vodovodne infrastrukture i snabdevanje vodom za piće – U okviru ukupno planiranih sredstava, sredstva u iznosu od 71.000.000 dinara opredeljena su za redovno održavanje seoskih vodovoda i crpne stanice bušotine izvorišta na Divčibarama, rekonstrukciju gradske vodovodne mreže, izgradnju vodovodne mreže „Žabari“, izgradnju rezervoara i crpne stanice „Žabari“, izgradnju vodovodne mreže “Beomužević – Pričević“ i izgradnju crpne stanice Bujačić; 11.500.000 dinara za tekuće subvencije JKP “Vodovod“ za nabavku vodomera; 8.000.000 dinara za kapitalnu subvenciju JKP “Vodovod“ za uspostavljanje daljinske veze i nadzora nad Crpnom stanicom Gradac; 7.500.000 dinara za kapitalnu subvenciju JP “Stubo Rovni“, a 64.800.000 dinara za uslugu upravljanja hidrosistemom akumulacije “Stubo – Rovni“ koje JP “Stubo Rovni“ fakturiše gradu Valjevu.

“Rekonstrukcija i proširenje primarne distributivne mreže vodovoda u okviru lokalnog vodosistema Divčibare“ – Za realizaciju projekta planirana je aproprijacija u iznosu od 4.800.000 dinara.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *