Skupština grada Valjeva 28. decembra

U toku je peta sednica Skupštine grada Valjeva, koja se održava u Centru za kulturu Valjevo. Odbornici će na današnjem zasedanju razmatrati više od 20 tačaka dnevnog reda, među kojima je najvažnija tačka budžet grada Valjeva za 2021. godinu.

Između ostalog odbornici će razmatrati i sledeće tačke dnevnog reda:

– Pretres predloga odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;

– Pretres predloga odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi;

– Pretres predloga odluke o izmenama Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta;

– Pretres predloga zaključka o usvajanju plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021. godinu;

– Pretres predloga kadrovskog plana za 2021. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva;

– Pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu programa korišćenja subvencija JKP „Polet“ Valjevo iz budžeta grada Valjeva za 2020. godinu;

– Razmatranje izveštaja o realizaciji programa poslovanja JKP „Polet“ Valjevo za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;

– Pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja JKP „Vodovod-Valjevo“ Valjevo za 2020. godinu;

– Razmatranje izveštaja o realizaciji programa poslovanja JKP „Vodovod-Valjevo“ Valjevo za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;

– Pretres predloga rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa upravljanja i održavanja seoskih vodovoda JKP„Vodovod-Valjevo“ u 2020. godini;

– Razmatranje izveštaja o radu na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“, „Prskavac“, „Gornja Grabovica“ i „Žabari“ za 2019. godinu;

– Razmatranje izveštaja o realizaciji programa poslovanja JKP „Toplana-Valjevo“ Valjevo za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;

– Razmatranje izveštaja o realizaciji programa poslovanja JKP „Vidrak“ Valjevo za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;

– Razmatranje izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema stubo-rovni „Kolubara“ iz Valjeva za period od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine;

– Pretres predloga Odluke o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja;

– Pretres predloga zaključka o usvajanju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2020. godinu – druga izmena;

– Pretres predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj porodici za podsticanje rađanja dece;

– Pretres predloga odluke o izmeni Odluke o manjim montažnim objektima privremenog karaktera;

– Pretres predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o čuvanju i održavanju znamenitog mesta Brankovina.

Kolubarski Info 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *