Preporuke za ponašanje građana

Preporuke za javni prevoz

1. Koristiti masku. Vozač i putnici treba da nose zaštitne maske, tako da maska prekriva nos, usta i bradu. Zaštitnu masku treba menjati kada se ovlaži. Pre i nakon skidanja maske, ruke treba oprati toplom vodom i sapunom ili ih dezinfikovati sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne sme se dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.
2. Održavati higijenu ruku. Na ulazu u vozilo javnog prevoza mora biti dostupan dozer sa sredstvom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola. Za vozača i putnike obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu u vozilo. Pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcija ruku sredstvom na bazi 70% alkohola potrebna je pre ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon stavljanja prtljaga u prtljažnik vozila, nakon postupaka čišćenja vozila. Ne sme se dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku.
3. Održavati udaljenost od drugih najmanje dva metra. Broj i raspored putnika u vozilu treba da je takav da omogućava propisanu udaljenost među njima od najmanje dva metra. Ulaz putnika je isključivo na prednja vrata vozila. Preporučuje se da u svakom redu sedi po jedna osoba, naizmenično na krajnje levom i krajnje desnom sedištu. Na podu vozila obeležiti mesta za stajanje kako bi se obezbedilo poštovanje preporučene udaljenosti. Zaposleno lice prevoznika (redar) organizuje ulaz putnika isključivo na prednja vrata vozila, proverava posedovanje karte, primenu mera lične zaštite putnika, reguliše broj putnika u vozilu i daje uputstva o održavanju međusobne udaljenosti od najmanje dva metra.
4. Održavati higijenu vozačkog mesta. Svakodnevno brisati površine u kabini vozača sredstvom na bazi 70% alkohola. Posebno se brišu one površine koje se često dodiruju rukama, kao što su kvake na vratima, volan, tabla sa komandama za upravljanje vozila.
5. Održavati higijenu putničkog prostora. Pranje i čišćenje vozila obavlja se uobičajenim sredstvima prema uputstvu proizvođača. Posebnu pažnju obratiti na držače i rukohvate, prozorska stakla, kao i na naslone za glavu i ruke putnika koje je potrebno češće dezinfikovati sredstvima na bazi 70% alkohola. Obezbediti kantu za otpatke sa kesom za odlaganje koja se mora zavezati pre odlaganja u kontejner.
6. Vozilo treba redovno provetravati: pre početka vožnje, prilikom stajanja vozila na stajalištima, tokom vožnje držanjem prozora vozila otvorenim i nakon završetka smene. Ne savetuje se korišćenje klima uređaja za grejanje/rashlađivanje vozila, ukoliko je moguće držati prozore otvorenim i obezbediti kontinuirani protok vazduha.
7. Ukoliko je moguće obezbediti zaštitu između vozača i putnika. Preporučuje se postavljanje providne fizičke barijere između vozačkog mesta i putnika (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji se može prati i dezinfikovati). Ako to nije moguće, prvi red sedišta iza vozača ne treba koristiti za prevoz putnika.
8. Preporučuje se beskontaktna kupovina karata. Kod naplate karata treba dati prednost beskontaktnom plaćanju karticama, a ako se koristi gotovinsko plaćanje, osoba koja prodaje karte treba da dezinfikuje ruke sredstvom na bazi 70% alkohola nakon plaćanja.
9. Obeležiti mesta za stajanje putnika. Na stajalištima u skladu sa mogućnostima treba obeležiti mesta za stajanje putnika sa ciljem formiranja reda kojim se poštuje fizička distanca od najmanje dva metra. Ako to nije moguće, postaviti informacije o obavezi održavanja fizičke distance od najmanje dva metra među putnicima koji stoje u
redu i čekaju prevoz. Potrebno je da na svakom stajalištu postoje vidno istaknuta uputstva o pravilima ponašanja putnika prilikom ulaska i izlaska iz vozila, i tokom vožnje.
10. Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno pre dolaska na posao da mere temperaturu i proveravaju da li imaju neki od simptoma COVID-19. U slučaju pojave ovih simptoma, zaposleni treba da se jave nadređenom i ne dolaze na posao dok ne dobiju instrukcije svog izabranog lekara u domu zdravlja.

Preporuke za ponašanje u parkovima, dečjim i sportskim igralištima, izletištima i tokom vežbanja na otvorenom

1. Birati mesta u blizini kuće/stana. Važno je izbegavati boravak na mestima koja su udaljena od vašeg doma, posebno ako koristite javni prevoz do odredišta ili su to mesta gde se inače okuplja veliki broj ljudi jer se tako povećava rizik od zaražavanja (češći kontakti sa ljudima, veća mogućnost dodirivanja kotaminiranih površina).
2. Održavati udaljenost od drugih najmanje dva metra. Ukoliko nije moguće održavanje preporučene udaljenosti, izbegavajte boravak na ovim mestima.
3. Grupno okupljanje od najviše pet osoba. Ne preporučuje se boravak u grupi koju čine više od pet osoba koje međusobno održavaju fizičku distancu od najmanje dva metra, osim ako žive u istom domaćinstvu i u kojem inače ne primenjuju meru fizičkog distanciranja.
4. Održavati higijenu ruku. Preporučuje se održavanje higijene ruku korišćenjem sredstva za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola, i to: odmah po izlasku iz kuće/stana i po potrebi (npr. konzumiranja hrane). Takođe, ne dodirujte lice, posebno usta, nos i oči pre dezinfekcije ruku.
5. Brisati rukohvate i držače na spravama za vežbanje. Ukoliko koristite sprave za vežbanje na otvorenom, preporuka je da pre korišćenja obrišete rukohvate i držače sredstvom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola, a nakon toga dezinfikujete i svoje ruke.
6. Koristite svoje rekvizite i opremu. Ukoliko vežbate i potrebni su vam, ponesite svoje rekvizite (npr. tegove) i svoju opremu (npr. peškir, prostirka, rezervna garderoba) i ne razmenjujte ih sa drugima. Ne pijte vodu iz iste flaše sa drugima!
7. „Obrisati” iznajmljene bicikle, trotinete… Ukoliko iznajmljujete bicikl ili trotinet, pre upotrebe dezinfikujte sredstvom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola sve delove/površine koje dodirujete rukama: upravljač, sedište, prtljažnik/korpu itd. Nakon toga obavezna je dezinfekcija ruku sredstvom na bazi 70% alkohola.
8. Birati grupni sport koji omogućava održavanje fizičke distance. Ne savetuje se bavljenje grupnim sportovima tokom kojih dolazi do bliskog kontakta kao što su  fudbal, košarka, rukomet, ragbi, dok su badminton, tenis, kuglanje, boćanje, golf i sl. sportovi koji omogućavaju da budete fizički aktivni u društvu, a da istovremeno
održavate preporučenu udaljenost od saigrača.
9. Obratiti posebnu pažnju na higijenu ruku po povratku kući. Nakon povratka kući temeljno operite ruke sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi.

Preporuke za tržne centre i maloprodajne objekte

1. Poseta tržnim centrima i maloprodajnim objektima/prostorima nije dozvoljena potrošačima sa simptomima koji ukazuju na COVID-19.
2. Broj osoba treba ograničiti tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje dva metra od drugih osoba u svim pravcima, saistaknutim jasnim obaveštenjem o održavanju udaljenosti od drugih od najmanje dva metra.
3. Nakon što u objekat uđe dozvoljen broj potrošača, dalji ulazak je moguć tek nakon što jedan od potrošača napusti objekat. Dok čekaju u redu za ulazak potrebno je da potrošači održavaju preporučenu udaljenost od dva metra. Ne preporučuje se zadržavanje duže od dva sata u tržnom centru.
4. Zaposleni i potrošači moraju nositi maske prilikom boravka u objektu. Nošenje rukavica se preporučuje samo za zaposlene koji obavljaju aktivnosti koje iziskuju njihovu upotrebu.
5. Pre početka rada i bar dva puta dnevno, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju objekta/prostora, opreme, površina i predmeta koji se često dodiruju, kao i provetravanje objekta/prostorija.
6. Napraviti plan rada u pogledu organizacije (rad u smenama, ograničen broj zaposlenih po smeni, dovoljno duga pauza između smena).
7. Obezbediti potrebnu količinu propisane zaštitne opreme, kao i dezinfekcionih sredstava.
8. Na ulazu postaviti dezobarijere, kao i dozere (preporučuju su beskontaktni dozeri), vlažne maramice, gel, a sve na bazi 70% alkohola za dezinfekciju ruku. Kontrolu dezinfekcije ruku i nošenja maski vrši posebno za to određeno lice na ulazu u tržni centar, dok u maloprodajnim objektima/prostorima to radi zaposleni.
9. U toaletima moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer (preporučuju su beskontaktni dozeri). Na ulaznim vratima postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja.
10. Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima ukoliko se radi o split sistemu.
11. U objektima za prodaju odeće ne preporučuje se isprobavanje odeće koja se oblači i svlači preko glave, čak ni u situaciji kada potrošač ima masku.
12. Po povratku kući preporučuje se da se sva kupljena odeća pre upotrebe opere u mašini na temperaturi od najmanje 60 °C, uz upotrebu standardnih deterdženata.
13. Upotrebljene maske, rukavice i dr. otpad odlagati na posebno obeleženim mestima u odgovarajuće kese, koje je potrebno zavezati pre bacanja u kontejner.
14. Pri postupku naplate usluga preporučuje se beskontaktno plaćanje karticama. Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje. Kada god je moguće obezbediti na kasama fizičke barijere između zaposlenih i potrošača, poželjno od pleksiglasa.
15. Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da se javi nadređenom i da ne dolazi na posao dok se ne javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

Preporuke za boravak u zatvorenim prostorima

1. U zatvorenom prostoru u kome se nalazi više osoba, boravite što je kraće moguće, najduže do dva sata.
2. Broj osoba u zatvorenim prostorima treba ograničiti tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje
dva metra od drugih osoba u svim pravcima, sa istaknutim jasnim obaveštenjem o održavanju udaljenosti od
drugih od najmanje dva metra.
3. Na ulasku u zatvoreni prostor postaviti dezobarijeru (sunđer ili krpa natopljeni dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača).
4. U zatvorenim prostorima mora biti dostupan dispenzer, poželjno beskontaktni, sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obaveštenje o obavezi dezinfekcije ruku.
5. Preporučuje se nošenje maski ukoliko boravite u zatvorenom prostoru sa više osoba, i to tako da maska pokriva nos, usta i bradu.
6. Zatvoreni prostor neophodno je redovno provetravati, omogućiti prirodno provetravanje prostorija sa kontinuiranim protokom vazduha. Ne koristiti veštačku ventilaciju.
7. Ako se zatvoreni prostor koristi za održavanje sastanaka, posle sastanka obezbediti dovoljno dugu pauzu tokom koje se prostor može očistiti i denzifikovati sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom proizvođača ili
sredstvom na bazi 70% alkohola, a potom i provetriti najmanje pola sata nakon čišćenja. Površine koje se često dodiruju rukama prebrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola (radne stolove, tastature kompjutera,
kompjuterski miš, telefon).
8. Vodu i sokove tokom sastanka služiti u originalnoj ambalaži. Izbegavati služenje hrane.
9. Pre napuštanja zatvorenog prostora treba dezinfikovati ruke, ukloniti i odložiti masku u kantu za smeće i ponovo dezinfikovati ruke.

Kolubarski Info 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *