Održana 87. sednica Gradskog veća

Na jučerašnjoj sednici Gradskog veća razmatrane su četiri tačke dnevnog reda, koje će se kao i ostale tačke sa prethodne dve sednice Gradskog veća naći pred odbornicima na narednom 35. skupštinskom zasedanju 19. jula 2019. godine.

Članovi Gradskog veća su na sednici su razmatrali i prihvatili Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za prvih šest meseci tekuće godine, koji je u kratkim crtama obrazložio rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević. „Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu planirani su prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu 3.375.000.000 dinara i 106.059.180,42 dinara prihoda iz ostalih izvora što ukupno iznosi 3.481.059.180,42 ukupnih javnih sredstava.

Planirani prihodi u periodu januar – jun 2019. godine su uvećani u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju ukupno iznose 3.416.715.904 dinara i 106.507.180,42 dinara prihoda iz ostalih izvora što ukupno iznosi 3.523.223.084,42 ukupnih javnih sredstava. Na dan 30. juna prihodi, primanja i preneta sredstva iznose 1.435.918.162,34 dinara sredstava budžeta, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 120.003.281,82 dinara. Prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine realizovani su u iznosu od 1.396.494.271,63 dinara odnosno 43,02% u odnosu na plan. Tekući prihodi realizovani su u iznosu od 1.395.536.737,77 dinara odnosno sa 48,26% u odnosu na plan. Po Odluci o budžetu za 2019. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci na nivou planiranih prihoda. Ukupni rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 1.381.063.922,22 dinara, odnosno 40,42% u odnosu na plan, dok su sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 26.084.782,555 dinara, odnosno sa 24,49% u odnosu na plan. Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna tekuće godine iznosilo je 54.854.240, 12 dinara“, rekao je Tabašević.

Foto: Željko Bošković

Na jučerašnjem zasedanju razmatran je i utvrđen predlog Cenovnika za izvođenje radova subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva. Cenovnikom se utvrđuju cene za izvođenje radova subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na otklanjanju posledica elementarnih nepogoda, na teritoriji grada Valjeva, u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Na snazi je još uvek cenovnik iz 2014. godine i u njemu su primenjene cene koje su ispod nivoa cena za redovno održavanje i izgradnju puteva koje su sadržane u cenovniku JP „Putevi Srbije“ iz 2012. godine. U postojećem cenovniku koji je na snazi nisu uzete u obzir ni specifičnosti radova na otklanjanju posledica elementarnih nepogoda. Od 2012. godine došlo je do poskupljenja i goriva i ostalih inputa koji utiču na formiranje cene radova, pa je iz tih razloga i neophodno doneti i usvojiti novi cenovnik koji bi bio adekvatan, s tim što treba uneti i specifične uslove u kojima se ovi radovi izvode, a koji se daleko razlikuju u odnosu na poslove izgradnje i redovnog održavanja puteva. Cene su formirane po metodologiji obračuna cena JP „Putevi Srbije“. Ovim Cenovnikom se utvrđuju vrste radova, jedinične cene i jedinice mere za radove koji se preduzimaju u cilju otklanjanja posledica elementarnih nepogoda.

Članovi Gradskog veća su juče na zasedanju utvrdili predlog Odluke o prenosu prava korišćenja zgrada u Ulici dr Pitovića br. 6 , Predškolskoj ustanovi „Milica Nžica“ Valjevo. Kako PU „Milica Nožica“ Valjevo nedostaju potrebni objekti za prijem dece predškolskog uzrasta i iz godine u godinu određeni broj dece ostane neupisan u vrtić, upravo zbog smeštajnih kapaciteta, to će objekat stare OŠ „Milovan Glišić“, nakon potrebne adaptacije i rekonstrukcije za potrebe smeštaja dece u vrtić, u velikoj meri rešiti problem nedostatka smeštajnih kapaciteta ove predškolske ustanove, čime će se rešiti višegodišnji problem upisa dece u vrtić.

Foto: Željko Bošković

Član Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima grada Valjeva umesto dosadašnjeg Ivana Jakovljevića biće Jelena Jevtović­.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *