Usvojen završni izveštaj o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu

Izveštaj o završnom računu budžeta grada Valjeva za prošlu godinu našao se danas pred odbornicima Skupštine grada Valjeva. Izveštaj je obrazložio rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević, koji je rekao da je budžet u 2018. godini iznosio 2,8 milijarde, od čega je 39 miliona namenskih sredstava preneto u 2019. godinu. Odbornici su usvojili završni račun budžeta grada Valjeva za 2018. godinu, a uz odluku ide i izveštaj eksterne revizije za 2018. godinu.

– Revizija je dala pozitivno mišljenje sa rezervom, a utvrđene su i određene nepravilnosti, razvrstane u dva prioriteta u nekih 16 tačaka i naložene su mere za otkalanjanje tih nepravilnosti. Mi ćemo u zakonskom roku od 90 dana te nepravilnosti i otkloniti. Ovi tekući prihodi su 90% naše prihodovne strane i imamo tendenciju rasta svake godine. Što se tiče tekućih prihoda, sada na računu imamo oko 1.4 milijarde dinara, a procena je da bi na kraju godine to noglo da iznosi 2.8 milijardi. Sačekaćemo i šestomesečni izveštaj, pa ćemo praviti uporednu analizu- rekao je Tabašević.

Poređenje budžeta grada Valjeva i Šapca od strane pojedinih opozicionih odbornika, komentarisali su predsednik Skupštine Milorad Ilić i gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović, kao i šef odborničke grupe SNS Radoica Rstić i ostali odbornici.

-Valjevo nije zadužen grad. Šabac je uzeo 800 miliona kredita i to im je prihod u sledećoj godini. Da smo mi uzeli kredit, velika bi razlika bila u ovom završnom računu. A videćemo da li će nešto uraditi Šabac sa tim. Svi mi imamo planove, ali nema potrebe da ovde reklamirate Šabac. Naš je budžet mnogo bolji od Šapca. Prvo smo likvidni i nismo ništa prekoračili- rekao je predsednik Skupštine Milorad Ilić i najavio da će gradonačelnik na sledećoj sednici 19. jula podneti izveštaj o svom radu.

-Grad Šabac je jedan od najzaduženijih gradova u Srbiji. Zaduženost grada je 800 miliona, a protiv njihovog gradonačelnika je podneto na desetine krivičnih prijava zbog nenamenskog trošenja novca i drugih krivičnih dela, koje će istražiti državni organi. Kada je investiciona klima u pitanju, trebali ste da spomenete i da je kompanija „Gorenje“ donela odluku da preseli kompletnu prozvodnju u Valjevo, što je lepa vest. Što se tiče budžeta, iako nije realizovan kako je planiran, on je iz godine u godinu sve veći- rekao je Radoica Rstić, šef odborničke grupe SNS-a.

Foto: Željko Bošković

Odbornik Milan Gajić je rekao da koliko narod podržava vlast u Šapcu, govore rezultati u Majuru, gde je SNS osvojio sve mandate, a kandidati opozicije dobili 300 glasova.

-Kandidat SNS-a koji je imao najmanje glasova je osvojio više od 1790 glasova. To govori koliko ih narod podržava! Osuđuje nas opozicija zašto nismo prodavali imovinu, a oni koji su vladali su je prodavali, zato i ne postoje fabrike Elind, Gradac, Srbijanka. A ova vlast to želi da oporavi. Tekući prihodi čine 90% naše prihodovne strane, a to su porezi i takse i to dolazi u kontinuitetu.  U 2018. godini smo prihodovali 2.611 milijardi dinara, štoje za 155 miliona više u odnosu na 2017. godinu. U 2019. godini već se sada vidi da je realizacija veća za 200 miliona. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobiti su sada veći za 91 milion dinara od 2017. Prihodi od poreza na zarede su veći za 73 miliona dinara. To je tendencija rasta. Najbolja realizacija u rashodovnom delu budžeta je kod poljoprivrede i ruralnog razvoja, čak 97,2%. Preneta neutrošena sredstva su iz godine u godinu smanjivana. Sada su 39 miliona, a 2016. godine, kada smo preuzeli vlast bila su 250 miliona. Revizor je dao pozitivno mišljenje sa malim nedostacima, koji će se ispraviti za tri meseca. Ova vlast radi u skladu sa zakonom i propisima- zaključio je Gajić.

Zamenik predsednika Skupštine Mihailo Milutinović je rekao da je nemoguće porediti zdravo i bolesno:

-Jedan od osnovnih kriterijuma kada ocenjujete budžet je stepen zaduženosti. Naš budžet je na 0,8% zaduženosti i mislim da je jedinstven u Srbiji! Ono što se gleda je i stanje javnih preduzeća. Koliko znam, samo jedno javno preduzeće u Valjevu nema dobit, a svi ostali imaju. I to je raritet u Srbiji!Kada pogledamo prihode, Šabac samo više prihoda ostvaruje od prihoda na nepokretnosti. Zato što su u tom periodu kada su radili šta su hteli, zaduživali se i banke slali pod led, pravili ekskluzivna zdanja, preskupe poslovne prostore i sada ta naplata ne može nikada biti na odgovarajućem nivou, ali je vrednost i poreska osnovica na zaista visokom nivou. Ovaj budžet se vodi odgovorno, sve obaveze se realizuju u zakonom propisanim rokovima, čak i ispred tih rokova i mogu da izrazim zadovoljstvo stanjem u kojem se nalazi budžet grada Valjeva-zaključio je zamenik predsednika Skupštine.

Gradonačelnik je poređenje sa Šapcem ocenio grotesknim, jer smatra da je ovaj grad i dalje u rukama DOS-a, koji je u svoje vreme bio jedina vlast čija je mafija imala državu.

Foto: Željko Bošković

-Odbornici opozicije, a ima korektnih, ukazuju na neke stvari koje nisu ili jesu tačne, sve je stvar procene. Ali neki odbornici diskutuju kao kada Tijana Ajfon priča o prijemnim ispitima za srednju školu! Bez namere da omalovažim diskusiju Tijane Ajfon, ali to je taj nivo opozicije. Pokojni DOS je jedino živ u Šapcu i jedina je vlast u Srbiji u kome je mafija imala svoju državu. Nemoj da se vraćamo o junacima 5. oktobra, to bi nas odvelo u malo dužu raspravu. Čini mi se da je to grad u kome mafija ima svoj grad, a ne grad svoju mafiju! Sloba je imao svoju državu i svoju mafiju, a posle su ovi došli i dozvolili da ih junaci 5. oktobra postrojavaju u Vladi i onda zvali svoje mentore iz okolnih ambasada da ih brane od onih što su ih doveli na vlast. Uzimati Šabac kao primer, koji se pre nekoliko meseci zadužio za 500 miliona da bi funkcionisao, zvuči kao groteska. Da ne pričam o Dušanu Petroviću, to je ispričana priča i davna prošlost u Srbiji. Ali neće moći još dugo, izbori su 2020. i svako ima priliku da se predstavi i da građani kažu šta misle.
Naveo bih primer JKP „Toplana Valjevo“, jer sam ja odbornik od 2004. i znam kako su se napravili toliki dugovi iz robnih rezervi, da još ne mogu da se vrate. Tadašnja vlast, a današnja opozicija su vodili „Toplanu“, a činjenica da  ne možemo još da vratimo dug, govori kako su oni poslovali. Nije potrebno da nam neki drže predavanja, a isto tako ni takvi nedobronamerni saveti nisu neophodni, jer savete dele upravo oni kojima su saveti najpotrebniji – rekao je gradonačelnik.

Nazive ulica danas su dobila sledeća sela: Degurić, Zarube, Ravnje, Kovačice, Belić, Dračić, Gornja Bukovica, Vlašić, Oglađenovac, Miličinica, Brangović, Gornja Grabovica, Brankovina, Kozličić, Blizonje, Tubravić, Brezovice, Vujinovača, Rebelj, Mijači, Sovač, Kunice, Loznica, Veselinovac i Mrčić.

Odbornici su usvojili predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu. Strategijom socijalne zaštite grada Valjeva za period od 2018 – 2022. godine predviđeno je razvijanje novih prava i usluga socijalne zaštite, prilagođavanje postojećih prava i usluga i to: pravo na naknadu troškova užine i usluga porodični saradnik. Pravo na naknadu troškova užine predviđeno je kao novo pravo u oblasti socijalne zaštite koje mogu ostvariti roditelji učenika osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda, koji su korisnici novčane socijalne pomoći ili uvećane novčane socijalne pomoći ili dečjeg dodatka. Na osnovu ugovora o saradnji na realizaciji projekta „Nevidljiva deca“ od 5.12.2017. godine koji je sklopljen između Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, grada Valjeva i Doma zdravlja Valjevo potrebno je obezbediti održivost navedenog projekta i u 2019. godini kroz uspostavljanje nove usluge socijalne zaštite – porodični saradnik. Usluga porodični saradnik ima za cilj intenzivnu podršku porodici sa detetom ili sa odraslim licem, da se za što kraće vreme smanji izloženost deteta ili odraslog lica sa mentalnim poteškoćama, invaliditetom, rizicima od zanemarivanja i institucionalizacije odnosno da se unaprede kapaciteti porodice radi obezbeđenja bezbednosti, uslova za rast, razvoj i dobrobit ugroženog člana.

Na početku 34. sednice Skupštine grada Valjeva, odbornik i šef odborničke grupe SPS-a dr Ljubomir Pavić dao je predlog da odbornička grupa SPS-a pokreće inicijativu za podizanje spomenika heroju Stojadinu Mirkoviću iz Donjih Leskovica. Potpredsednik Narodne skupštine Srbije i šef poslaničke grupe SPS-a Đorđe Milićević razgovarao je na ovu temu sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom, koji je podržao ovu inicijativu. Predlog je detaljno obrazložen i predloženo je da se pristupi proceduri za podizanje spomenika vojniku Stojadinu Mirkoviću, stradalom u ratu 1991. godine, u skladu sa Odlukom o podizanju i održavanju spomenika i skulpturnih dela na teritoriji grada Valjeva. Zaključak je jednoglasno prihvaćen i pristupiće se proceduri za njegovu realizaciju.

Odbornici su na današnjem zasedanju usvojili predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Valjeva za period od 2019. do 2021. godine. Mila Grujičić, predsednica gradskog Saveta za rodnu ravnopravnost obrazložila je ovaj plan kao deo realizacije politike Vlade Republike Srbije, koja se sprovodi na lokalnom nivou. „Plan je u skladu sa potrebama koje grad ima. Ciljevi koje želimo da ostvarimo su da rodnu ravnopravnost postignemo na svim nivoima, što je bitno za celokupan razvoj društvene zajednice. Ravnopravnost se odnosi na jednak položaj muškaraca i žena.Cilj je veće učešće pripadnika manje zastupljenog pola, ovog puta žena u politici i u svim drugim oblastima života. Ono što je Grad prepoznao kao vrlo bitno je smanjivanje nasilja nad ženama, decom, naročito u porodicama, formiranjem SOS telefona koje je Grad podržao i finansirao. Pokušaćemo da ovo nasilje svedemo na najmanju moguću meru. Ostale aktivnosti se odnose na ekonomsko osnaživanje žena, na šta je stavljen akcenat od strane resorne ministarke Đukić-Dejanović. Mi, kao kreatori ovog plana mislimo da je period od tri godine sasvim dovoljan da se ove aktivnosti i realizuju“, istakla je odbornica Grujičić u svom izlaganju.

Foto: Željko Bošković

Odbornici su takođe prihvatili predlog rešenja za utvrđivanje pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, čime se preduzeće „Sport agent“ iz Beograda oslobađa plaćanja skoro tri miliona dinara komunalne takse za objekat na Divčibarama, čija je izgradnja u toku na lokaciji nekadašnjeg autokampa Breza. Ova firma zida sportsko turistički kompleks na Divčibarama, koji će unaprediti turistički potencijal Divčibara i zaposliti oko 70 ljudi.

Doneta je i odluka o otuđenju stana u Ulici Obrena Nikolića, za koji je utvrđeno da je najcelishodnije da Grad proda po tržišnoj ceni.

Na današnjem skupštinskom zasedanju predsednik Skupštine grada Valjeva Milorad Ilić je konstatovao prestanak mandata odbornika Slobodana Pavlovića, koji je podneo ostavku i zahvalio mu se na dosadašnjem kvalitetnom radu i aktivnostima.

Novi odbornik u Skupštini grada Valjeva u narednom periodu biće Milena Jovanović.

S.R.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *