Vanredna inspekcijska kontrola rada farme “Pile Prom Ćirković”

Po zaključku Skupštine grada Valjeva urađen je Izveštaj o vanrednoj inspekcijskoj kontroli rada farme Pile Prom Ćirković. Zajednički inspekcijski nadzor urađen je od strane Inspekcija Kolubarskog okruga /poljoprivredna, veterinarska i inspekcija rada/ u saradnji sa Inspekcijama grada Valjeva /inspekcija za zaštitu životne sredine i komunalna inspekcija.

Postupajući po zaključku sa sastanka republičkih i opštinskih inspektora, koji je održan 22.05.2019. godine da se hitno reaguje po predstavci građana MZ Gorić, MZ Novo Naselje i MZ Donja Grabovica, a koja se odnosi na rad farme PILE PROM ĆIRKOVIĆ d.o.o. Beograd, Ogranak u Valjevu, Ul.Boška Stojanovića 63, dana 24.05.2019. godine izvršen je zajednički vanredni inspekcijski nadzor.

Izlaskom na lokaciju konstatovano je da su objekti građeni pre 50 i više godina u vreme kada nije bila potrebna izrada posebne studije koja bi se odnosila na zaštitu životne sredine. Takođe prilikom inspekcijskog nadzora nisu uočeni veći propusti u radu ove farme, ali da je činjenica se u određenim periodima rada pojavljuju mirisi koji se šire po okolini i koji utiču na kvalitet života građana u neposrednoj blizini. Ti neprijatni mirisi se javljaju periodično i u ovom trenutku nije moguće pouzdano i precizno utvrditi šta je direktan izvor zagađivanja okoline.

Imajući razumevanje za potrebe građana koji žive u neposrednoj okolini farme i potrebe da taj objekat, koji je izgrađen kao farma i dalje funkcioniše sa tom namenom, inspekcija je naložila određene hitne mere koje se moraju preduzeti da bi se uklonili neprijatni mirisi, a kao dugoročno rešenje ovog problema naložena je vlasniku PILE PROM ĆIRKOVIĆ d.o.o. Beograd izrada Studije zatečenog stanja na životnu sredinu. Proverom u nadležnom odeljenju utvrđeno je da je u toku postupak za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Farma živine i tov brojlera, izveden na kat.parc.br. 11912 KO Valjevo. Pozivaju se građani ovog dela grada, koji su i najugroženiji, da uzmu aktivno učešće u postupku i da svojim primedbama i sugestijama doprinesu da ova studija bude što kvalitetnija. Ovom studijom će biti jasno definisane mere koje moraju biti ispoštivane i biće predmet inspekcijskog nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine.

Ostali nedostaci biće predmet kontrole veterinarske, poljoprivredne, tržišne inspekcije i ostalih inspekcija u okviru njihovih nadležnosti.

U narednom periodu komunalna inspekcija će izvršiti kontrolu pražnjenja septičke jame kao i kontrolu naložene mere košenja celokupne površine koja ima je naložena prilikom poslednjeg inspekcijskog nadzora.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *