Održana finalna konferencija projekta „Nevidljiva deca“

U maloj svečanoj sali Omni centra u Valjevu, u sredu 5.6.2019. godine, održana je finalna konferencija projekta „Nevidljiva deca – Uspostavljanje nove socijalne usluge za decu u ruralnim područjima“, na kojoj su predstavljene aktivnosti realizovane u prethodna 24 meseca. Projekat su realizovali Centar za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo, Grad Valjevo i Dom zdravlja Valjevo. Ukupna vrednost projekta iznosila je 185.987,34 evra, od čega je vrednost donacije Evropske unije 163.668,86 evra. Finansiran je od strane Evropske unije u okviru grant šeme „Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou“. Program sprovodi Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, u saradnji sa Ministarstvom finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Osnovne aktivnosti i rezultate projekta predstavio je Radoica Rstić, PR menadžer projekta i predsednik Saveta za integralnu socijalnu politiku grada Valjeva.

Daliborka Marinković / Foto: Đ. Bošković

– Projekat “Nevidljiva deca” je realizovan sa ciljem da se pruži podrška deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima grada Valjeva, kako bi oni kroz socijalno uključivanje dostigli svoj pun potencijal, Izgradnjom kapaciteta grada Valjeva i gradskih socijalnih i zdravstvenih institucija ostvariće se implementacija novih socijalnih usluga usmerenih na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima. Projekat je bio fokusiran na praćenje ugroženih porodica i osiguranje osnovnih potreba za 60 odabrane dece kao što su: usluge primarne zdravstvene zaštite (lekar, patronažna sestra), stomatološke usluge, usluge fizikalne rehabilitacije, usluge psihologa, usluge negovateljica, obrazovne usluge, kao i ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Rezultat projekta je poboljšan zdravstveni status dece sa intelektualnim teškoćama i invaliditetom i njihovo uključivanje u društveni život. Samim tim korisnici su postali vidljiviji i prihvaćeniji. Održivost projekta obezbeđena je uspostavljanjem nove usluge (Porodični saradnik), sredstvima iz budžeta grada Valjeva. Cilj usluge je da se poboljša život dece uz dostupne zdravstvene usluge pružene u kućnim uslovima, podršku porodicama i sredinu pripremljenu za uključivanje u socijalne usluge.

Na konferenciji je govorila i Katarina Milićević, direktorka Centra za socijalni rad Kolubara, ističući zadovoljstvo što je Centar realizovao jedan ovako veliki projekat pod pokroviteljstvom Evropske unije. Socijalni radnik Ivana Ristivojević je prisutnima približila neposrednu komunikaciju koju su članovi projektnog tima imali sa porodicama i decom, dok je ekspert iz oblasti socijalne zaštite Vladimir Jovanović, iz beogradskog Centra za podršku i inkluziju „Help net“ ukratko predočio stručnu analizu položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima i održivost usluge projekta „Nevidljiva deca“. Kao rezultat tih analiza u okviru projekta nastale su tri publikacije: Studija o položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima Valjeva, Studija slučaja – Analiza efekata i procena održivosti usluge na projektu „Nevidljiva deca“ i Evaluaciona analiza projekta „Nevidljiva deca“.

Ivana Ristivojevic / Foto: Đ. Bošković
Ivana Ristivojevic / Foto: Đ. Bošković

Projekcijom dokumentarnog filma „Nevidljiva deca“ učesnici su mogli da se upoznaju sa stanjem i sudbinama porodica koje imaju decu sa smetnjama u razvoju, kao i aktivnostima sprovedenim direktno u njihovim domaćinstvima. Najdirljiviji trenutak konferencije je bio kada se obratila majka autističnog deteta Daliborka Marinković, sa apelom da se usluga ne prekine. Radoica Rstić je potom još jednom objasnio da podrška nastavlja kroz uslugu Porodični saradnik, finansiranu iz budžeta Grada Valjeva.

Na konferenciji su navedeni neki od ključnih rezultata projekta: identifikovano je 60 siromašne i socijalno isključene (“nevidljive”) dece sa smetnjama u razvoju u ruralnim područjima kojima je bila potrebna socijalna i zdravstvena zaštita; uspostavljen registar dece i baza podataka o socijalnom statusu porodica; organizovane edukativne posete u cilju upoznavanja sa pravima i uslugama socijalne zaštite i primarnim zdravstvenim potrebama; obezbeđene zdravstvene usluge. Za dva deteta u okviru projekta donirana su invalidska kolica, za petoro dece obezbeđeno mesečno dobijanje pelena, za dva korisnika izvađena lična dokumenta, za jednog korisnika obezbeđeno banjsko lečenje i omogućena stipendija na VIPOS-u itd. Pružana je pomoć u overi zdravstvenih kljižica, izdavanja recepata, za mlađe korisnike obezbeđene su slikovnice, školski pribor i knjige, organizovane inkluzivne predstave. Paralelno su jačani kapaciteti institucija organizacijom obuka, seminara, konferencija i panela.

Radojica Ristić / Foto: Đ.Bošković

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *