Održana je sednica Štaba za vanredne situacije

U ponedeljak 3. juna 2019. godine  u 13 časova održana sednica Štaba za vanredne situacije grada Valjeva.

Na sednici Štaba za vanredne situacije grada Valjeva, načelnik Štaba za vanredne situacije Milana Mihajlović dao je pregled prognozirane i postojeće situacije u pogledu padavina i porast vodostaja na vodotokovima I i II reda.

Naredbom Republičkog štaba za vanredne situacije proglašena je vanredna odbrana od poplava na vodotokovima I reda. Na teritoriji našeg grada za vode I reda zaduženi su JVP „Srbijavode“ i PD „Erozija“ Valjevo, a na vodama II reda Odeljenje za infrastrukturu i građevinsko zemljište Gradske uprave Valjevo.

U skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (službeni glasnik RS br. 87/2018) i upozorenja Sektora za vanredne situacije MUP-a kojim se nalaže hitno preduzimanje preventivnih i operativnih mera odbrane od poplava komandant Štaba za vanredne situacije grada Valjeva dr Slobodan Gvozdenović je doneo sledeću naredbu.

Nalaže se JP Kolubara Valjevo da u skladu sa planom prati situaciju i u slučaju potrebe branu Stubo-Rovni stavi u zaštitnu funkciju uz prethodu konsultaciju sa sektorskim rukovodiocem JVP Srbija-Vode i Štabom za vanredne situacije Grada Valjeva.

Nalaže se JKP „Vododvod Valjevo“ da izvrši čišćenje sistema za odvođenje površinskih voda i to prioritetno na ugroženim područjima Grada Valjeva i omogući prihvat i proticanje površinskih voda koje mogu nastati usled ekstremno velikih kišnih padavina.

Nalaže se PZP Valjevo i Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu da izvrši čišćenje kanalske mreže na području Grada Valjeva i omogući prihvat i proticaj velikih voda u recipijent.

Nalaže se Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu i JP Vodovod da na reci Krivošiji (vodotok drugog reda) u cilju zaštite ugroženih stambenih objekata na deonici neposredno iznad puta M4 izvrši postavljanje „zečijeg nasipa“ i izvrši čišćenje nizvodno do ušća u reku Kolubaru. Takođe na deonici kod mosta na reci Krivošiji na putu za Zabrdicu postaviti “zečiji nasip“.

Nalaže se Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu i JP Vodovod da na reci Perajici izvrši čišćenje ispod i iznad M4 i omogući prihvat i proticaj velikih voda.

Nalaže se Odeljenju za građevinsko zemljište i infrastrukturu i JP Vodovod da izvrši čišćenje kanalske mreže i cevovoda za odvođenje površinskih voda u reonu restorana Rašević i omogući oticanje površinskih voda u reku Kolubaru.

Nalaže se da Odsek za vanredne situacije uvede aktivno dežurstva u trajanju od 24 časa dnevno u čijem sastavu treba da budu predstavnici Odseka za vanredne situacije, Komunalne policije, Odeljenja za infrastrukturu i građevinsko zemljište i Centra za socijalni rad Grada Valjeva i određivanja broja koji će biti otvoren za pozive građana 014224728.

Apeluje se na građane da svako u svom okruženju izvrši obezbeđenje ljudi i objekata. Za probleme na rečicama i putevima nadležan je Odsek za vanredne situacije i gradska javna preduzeća. Za spasavanje u slučaju ugroženosti objekata Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije. Naloženo je sprovođenje u delo svih preventivnih mera koje se sprovode neposredno pred proglašenje vanredne situacije. U slučaju potrebe građani se mogu javiti na dežurne telefone na broj 243-273 i na 064/8752756.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *