Obrazloženje postupka realizacije konkursa za sufinansiranje programa od javnog interesa udruženja građana u 2019. godini

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa od javnog interesa udruženja građana u 2019. godini Gradska uprava grada Valjeva je raspisala u skladu sa zakonskom procedurom na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (“Sl. glasnik RS” br.51/09, 99/11-dr. zakon i 44/18-dr zakon) i u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Sl. glasnik RS” br.8/2012, 94/2013, 93/2015 i 16/2018) i Odluke o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl.glasnik grada Valjeva“ br.20/2018).

U skladu sa istim zakonskim okvirom i bližim merila za izbor programa od javnog interesa koji će se finansirati sredstvima budžeta grada Valjeva koja realizuju udruženja („Sl.glasnik grada Valjeva“ br.1/2019) Komisija za izbor programa od javnog interesa udruženja je na 7 radnih sednica pregledala, analizirala i ocenjivala 43 regularno pristigle konkursne programske prijave, da bi konstatovala konačnu Listu vrednovanja i rangiranja programa koja je transparentno i u zakonskom roku objavljena na zvaničnoj sajt stranici Grada Valjeva i e-Upravi.

Konstatujući da je ove godine značajno veći odziv udruženja koja su konkurisala sa svojim programima od javnog interesa, kao i da je nakon pregleda i ocenjivanja konstatovan znatno veći broj kvalitetnih konkursnih prijava, Komisija je odlučila, uz obrazloženje i saglasnost gradonačelnika, da omogući svim programima koji su ocenjeni ocenom preko 50,00 bodova finansiranje / sufinansiranje iz gradskog budžeta, što je bila uobičajena procedura i prethodnih godina. Pošto je u pitanju ukupno 33 programa koja bi se finansirala/sufinansirala, a u skladu sa mogućnošću realizacije istih, Komisija je uputila dopis nadležnom Odeljenju finansija za dopunu sredstava na planiranoj poziciji budžeta.

Pored prvobitno planiranih 10.000.000,00 din za programe od javnog interesa i 3.000.000,00 din. za crkve i verske zajednice, Komisija je uputila zahtev za dodatnih 4.090.000,00 din, što je u ukupnom iznosu 17.090.000,00 dinara.

Nakon saglasnosti Odeljenja finansija i isteka zakonskog roka za uvid u konkursnu dokumentaciju i mogućih primedbi, Komisija je donela Zaključak sa obrazloženjem i predlogom, na osnovu kojeg je Gradonačelnik doneo Rešenje o finansiranju programa.

Imajući u vidu da član. 2 Zakona o udruženjima određuje primenu ovog zakona i drugih posebnih zakonskih okvira za Crkve i verske zajednice, Komisija je ravnopravno uvrstila i konkursni program „Crkveno graditeljstvo i duhovni razvoj“ Crkvene opštine Valjevo pri Hramu Vaskresenja Hristovog.

Na osnovu Bližih merila za izbor programa od javnog interesa koji će se finansirati sredstvima budžeta grada Valjeva koja realizuju udruženja („Sl.glasnik grada Valjeva“ br.1/2019), Komisija je vrednovala 43 programa od javnog interesa čije je vreme ralizacije različito (od 3 – 12 meseci), čije su vrednosti realizacije različite (od 100.000,00 din. do nekoliko miliona) i čije je traženo učešće gradskog budžeta u finansiranju ( od 12% – 100%). Na osnovu svega navedenog, konačna Lista vrednovanja programa po opadajućoj bodovnoj tabeli nikako ne može biti podudarna sa opadajućom listom u Rešenju Gradonačelnika o finansiranju/sufinansiranju odobrenih programa.

Stefan Ristić

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *