Održana sednica Skupštine grada Valjeva

Na današnjoj sednici Skupštine grada Valjeva usvojen je izveštaj o izvršenju budžeta grada za period januar-septembar 2018. godine.

U periodu od 1. januara do 30. septembra prihodi, primanja i preneta sredstva su realizovana u iznosu od 1.967.713.622,43 dinara, odnosno 56,2% u odnosu na plan. Rashodi su realizovani u iznosu od 1.740.398.781,04%, odnosno 49,71% u odnosu na plan.

Željko Tabašević, rukovodilac Odeljenja za finansije © Željko Bošković

„Imamo tendenciju rasta tekućih prihoda u odnosu na prethodne godine. Poređenja radi, po završnom računu za 2002. godinu tekući prihodi budžeta su bili na nivou od oko 7.746.827,10 evra, a 2017. godine tekući prihodi budžeta su oko 23.706.714,08 evra i to kada isključimo preneta neutrošena sredstva i prihode od prodaje nefinansijske imovine koji ne mogu biti uporediva kategorija“, obrazložio je rukovodilac Odeljenja za finansije i budžet  Željko Tabašević i naglasio da su tekući prihodi najveći u poslednjih 20 godina i u nominalnom i u realnom iznosu.

„Valjevo u odnosu na broj stanovnika ima veći budžet od gradova i opština iz okruženja, neuporedivo veći budžet od Loznice i Užica, veći budžet i od Šapca, u odnosu na broj stanovnika, uzimajući u obzir tekuće prihode, koji su jedina uporediva kategorija“, rekao  je Željko Tabašević.

Dr Slobodan Gvozdenović © Željko Bošković

Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović  je u završnom izlaganju o izveštaju izvršenja budžeta rekao da nema raskoraka između lokalne i centralne vlasti,  ali da ima raskoraka između predstavnika centralne vlasti iz Valjeva, narodnog poslanika Mike Jokića.

„Što se tiče centralne vlasti, oni su zadovoljni kako funkcioniše vlast u Valjevu i to smo imali prilike da čujemo u Beogradu, kada smo razgovarali oko Industrijske zone i gde su dati dinamički planovi. Neću dozvoliti da bilo ko posumnja u SNS koja vodi ovaj grad, da postoji bilo kakav raskorak sa centralnom vlašću. Raspisan je tender za projektovanje rekonstrukcije Bolnice, odobreno od Ministarstva finansija da grad to može da finansira i izabrana je kuća za projektovanje. Kako i na koji način projektant vidi gradsku Bolnicu koja nije bila ni upisana, kada je tender raspisan, izlišno je raspravljati. Tu ide sve po planu, onako kako smo se dogovorili sa Kancelarijom za javna ulaganja. Što se tiče seoskih cevovoda, preduzeće „Stubo- Rovni“  je raspisalo tender za izvođenje radova, jer je već posedovalo građevinsku dozvolu. Nije na divlje dato, već onako kako treba. Neko se žalio na taj tender od 135 miliona i posle dva meseca je Agencija za javne nabavke presudila da je „Stubo-Rovni“ bilo u pravu. Nismo obišli i sela koja su bastioni Mike Jokića i biće tamo urađeni cevovodi. Tačno je da smo projektovali veći budžet, jer smo mislili da možemo da prodamo imovinu po ceni koju je procenila Poreska uprava. Ali došlo je vreme da zakoni tržišta i potražnje u Srbiji budu razumniji od zakona vlasti i politike. Ko to ne shvata, u problemu je“, odgovorio  je gradonačelnik Valjeva na primedbe odbornika nakon rasprave o izveštaju budžeta.

Skupština grada je prihvatila zaključak da se do kraja decembra organizuje javna rasprava sa analizom aerozagađenja u Valjevu i izveštajem dokle se stiglo sa izgradnjom nove deponije u Kaleniću i stanjem postojeće deponije u Valjevu.

Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović je rekao da će na javnu raspravu biti pozvani da učestvuju i predstavnici  zdravstvenih ustanova u Valjevu. On je ukazao da gradu Valjevu do sada nije stigao nijedan izveštaj kojim bi se potvrdile alarmantne informacije koje su se u proteklom periodu pojavljivale u javnosti o zagađenju vazduha u Valjevu, ali da će grad Valjevo i Dom zdravlja ozbiljno pristupiti utvrđivanju činjenica i analizi postojećeg stanja.

„Nikakve zvanične informacije od Zavoda za javno zdravlje, Batuta, Agencije za zaštitu životne sredine nismo dobili. Pretpostavljam da je povod za zahtevanje javne rasprave tekst koji se pojavio u štampi, koji deluje amaterski napisan, s obzirom na to kakav je efekat trebao da proizvede. Hoću da naglasim da nikakav zvaničan dokument, iako su upućeni mejlovi Zavodu za javno zdravlje, Institutu „Batut“, Agenciji za zaštitu životne sredine, nije stigao. Svakako da će na javnoj raspravi sa naše strane učestvovati stručna lica. Podržavam ovaj stav i očekujte javnu raspravu pre sednice o budžetu, u decembru“, rekao je gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović.

Predsednik Skupštine grada Milorad Ilić je predložio da se prihvati zaključak da se održi javna rasprava o aerozagađenju u gradu tokom decembra:

„Na osnovu te javne rasprave, donećemo odgovarajuće odluke. Imamo obavezu i da razmotrimo stanje oko izgradnje nove deponije u Kaleniću, već smo doneli zaključak o tome, ali  još nismo stavili na dnevni red. Zato predlažem da posle 20. januara, održimo jednu sednicu na kojoj će biti namenske tačke dnevnog reda- izveštaj o izgradnji nove deponije u Kaleniću i trenutno stanje naše deponije, kao i tema aerozagađenja u Valjevu, sa sve predlozima i zaključcima šta ćemo oko toga da uradimo“, rekao je predsednik Skupštine grada Milorad Ilić.

Jelica Panjković – Tešić, načelnica Gradske uprave © Željko Bošković

Odbornici Skupštine grada prihvatili su predlog da se pristupi izradi Odluke o utvrđivanju nekategorisanih puteva na teritoriji grada Valjeva. Načelnica Gradske uprave Valjevo Jelica Panjković- Tešić je rekla da je oformljena Komisija koja će se baviti utvrđivanjem nekategorisanih puteva.

„Međutim, imamo jedan nedostajući dokument, koji treba da donese republička Vlada, a tiče se kriterijuma za kategorizaciju. I nije ovo naš nemar, nego smo prosto čekali da dobijemo taj akt i bavimo se time koliko možemo, bez kompletne regulative, koja bi ovu materiju mogla da celovito uredi“, rekla je načelnica Gradske uprave Jelica Panjković-Tešić.

Usvojena je Odluku o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Valjeva.

Zakonom o porezima na imovinu propisano je da prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva Mihajlo Milutinović je izneo deo podataka o tome šta je sve do sada urađeno, naročito po pitanju investicija i rekao da su sa Vladom Srbije formirani timovi,  napravljeni dinamički planovi, a za Industrijsku zonu je napravljena agenda u okviru koje deluje grad Valjevo.

„Urađeno je da je u planove EPS-a ušla 35-kilovoltna trafo stanica, koja neće rešiti samo probleme „Stefila“ već i potrebe Industrijske zone. U „Stefilu“ ne grade više fabrike, jer niko ne može da dobije saglasnost za struju, jer su postojeći kapaciteti prenapregnuti. Ovim ćemo to rešiti. Takođe, sa Kancelarijom za javna ulaganja je rešeno da se u novoj Industrijskoj zoni napravi Fabrika za preradu otpadnih voda, koja će biti u funkciji i „Stefila“ i Gorića i svih naselja, jer postojeća kanalizaciona mreža ne može da se koristi. Budžetski inspektor nije dozvoljavao da mi obezbedimo projekat za bolnicu. Dugo smo se mučili, dok nismo dobili mišljenje da lokalna zajednica može da izdvoji 50 miliona dinara za projektovanje rekonstrukcije bolnice. Na Divčibarama je došlo do zastoja, a Uprava za javne nabavke je odobrila pregovarački postupak i brzo će biti raspisana javna nabavka za nastavak radova. Jedan jedini dinar ne možete povući bez saglasnosti Kancelarije. Želim da kažem da je sanacija klizišta u Ulici Ive Andrića bila oko 40 miliona i rađena je po istom mehanizmu sa Kancelarijom za javna ulaganja, sve je uspešno završeno i ljudi su zadovoljni“, rekao je zamenik predsednika Skupštine grada Mihajlo Milutinović.

Prihvaćen je izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, LJig, Mionica i Osečina za 2017. godinu.

Izglasana je Odluka o davanju na upotrebu i privremeno korišćenje objekata br. 1 i br. 2 postojećih na katastarskoj parceli br.838/1 KO Tubravić Zemljoradničkoj zadruzi Brezovice-organik Brezovice, Brezovice bb. Zemljoradniča zadruga obratila se zahtevom za davanje na upotrebu i privremeno korišćenje nepokretnosti, koje su bile vlasništvo stečajnog dužnika A.D. „VIK“ Valjevo, a koje je Republika Srbija stekla u svojini, na osnovu rešenja Ministarstva finansija, Poreske uprave-Filijala Valjevo od 2006. godine i iste dala na privremeno korišćenje, čuvanje i upravljanje gradu Valjevu. U zahtevu je nevedeno da bi u objektima bila otvorena mlekara za proizvodnju organskog sira i kajmaka.

Prihvaćen je predlog Odluke o načinu i postupku određivanja naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada Valjeva. Nazivi moraju odgovarati istorijskim ili stvarnim činjenicama i ne mogu se povređivati opšti i državni interesi, nacionalna i verska osećanja ili vređati javni moral. Predsednik Komisije za određivanje naziva delovima naseljenih mesta, ulicama i trgovima profesor dr Miroljub Ivanović istakao je na današnjoj sednici da je 78 ulica u proceduri dobijanja naziva i da je pred Komisijom veliki posao, jer 700 ulica u gradu Valjevu nema naziv.

„Radi se o 700 ulica koje gradska Komisija treba da imenuje. Dobili smo dopis Ministarstva za lokalnu samoupravu da to uradimo po hitnom postupku. Jedan član Komisije, koja je geometar, dovela je u pitanje kako Komisija može da daje imena ulicama, a nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi. Ali pravnici iz Gradske uprave su potvrdili dopis Ministarstva. Komisija je uputula dopis školama, aktivima nastavnika istorije, geografije i srpskog jezika da predlože značajne ličnosti i geografske pojmove, predsednicima mesnih zajednica, ustanovama kulture da nam pomognu u predlozima. Očekivali smo veću pomoć, a kako predlog mogu da daju fizička lica, molim vas za predloge. Kada hitna pomoć ili policija, vatrogasci krenu da pomognu nekome npr. u velikom selu kao što je Miličinica, važno je da imaju nazive ulica, kako bi lakše našli. Kada se lepim putevima u selima, kojih je do sada za devet meseci urađeno preko 50 kilometara, dodele i nazivi, bićemo zaista jedna urbana sredina“, zaključio je raspravu o ovoj tački dnevnog reda prof. dr Miroljub Ivanović.

Prihvaćene su izmene Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija, kojim se utvrđuje kategorizacija sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji grada Valjeva koje učestvuju u sportskim takmičenjima u okviru nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza, kriterijumi za rangiranje i postupak rangiranja sportskih organizacija. Komisija za kategorizaciju sportskih organizacija u toku svog rada je uočila da bi u cilju sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg bodovanja i kategorizacije bilo potrebno dopuniti propisane kriterijume s obzirom da nisu prepoznati rezultati sportskih organizacija koje se takmiče u višim rangovima takmičenja, a ne ostvaruju plasman u prvoj polovini tabele rezultata, obrazložio je predsednik komisije Miodrag Lazić. Predloženo je da se propisanim kriterijumima dodaju kriterijumi koji se odnose na sportske organizacije koje se takmiče u višim rangovima takmičenja a ostvaruju plasman u drugoj polovini tabele rezultata u ekipnom sportu.

„U okviru redovnih aktivnosti, klubovi moraju da predvide besplatne aktivnosti. Mislio sam da će to oberučke prihvatiti klubovi, ali nisu, jer se sport pretvorio u biznis. Gledajući programe koje su predali klubovi, samo par klubova je pralniralo besplatne škole za decu. Nama je cilj da sport učinimo dostupan svima, pogotovo najmlađima. Ceniće se te sportske aktivnosti i ovo je prilika da izvršimo presek stanja u Valjevu“, obrazložio je izmene prvilnika predsednik Komisije za kategorizaciju sportskih organizacija Miodrag Lazić.

Odbornici su dali saglasnost na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana-Valjevo“. Usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana – Valjevo“ , kao i predlog Odluke o pretvaranju potraživanja grada Valjeva prema obvezniku preduzeću „Tehnohemija“ A.D. Beograd u osnovni kapital grada Valjeva u ovom preduzeću.

Odbornička grupa SPS-Jedinstvena Srbija – SNP – Naša priča je obavestila da će šef ove odborničke grupe od sada biti dr LJubomir Pavić, umesto dr Zorana Živkovića, koji je izabran na funkciju zamenika gradonačelnika.

Za direktora Centra za socijalni rad „Kolubara“ imenovana je  Katarina Milićević, dipl. pravnik, za direktora Doma zdravlja Valjevo je imenovana dr Branka Antić, specijalista opšte medicine iz Valjeva, za direktora Apotekarske ustanove „Valjevo“ imenovan je dipl. ph Vojislav Stepanović.

V.K.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *