MIONICA: IZ REPUBLIČKE KASE 3,35 MILIONA DINARA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i predsednik opštine Mionica Boban Janković su potpisali ugovor o namenskom transferu u socijalnoj zaštiti za 2018. godinu vredan 3,35 miliona dinara. Za istu namenu, Ministarstvo je prošle godine opštini Mionica opredelilo 2,64 miliona dinara.

Prema odredbama potpisanog Ugovora, opština Mionica ova sredstva može upotrebiti za finansiranje usluga socijalne zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, kao što su dnevne usluge u zajednici, usluga smeštaja u prihvatilište, usluge podrške za samostalan život (osim usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom), usluga ličnog pratioca detetu sa invaliditetom kao podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu, usluge personalne asistencije dostupne punoletnim licima sa invaliditetom i druge usluge socijalne zaštite u skladu sa potrebama i prioritetima lokalne samouprave utvrđenih odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite. Sa druge strane, namenskim sredstvima se ne mogu finansirati novčana-materijalna prava građana utvrđena Zakonom o socijalnoj zaštiti i odlukom o pravima i uslugama iz socijalne zaštite, troškovi koji se odnose na kapitalna ulaganja-izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, troškove koji se odnose na tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, troškove koji se odnose na pohađanje akreditovanih programa obuka, edukacija i stručnih usavršavanja pružalaca usluga, kao ni neizmirene obaveze po osnovu pruženih usluga socijalne zaštite u okviru nadležnosti lokalne samouprave iz ranijeg perioda.

Transferna sredstva Ministarstva, prema rečima predsednika opštine Mionica Bobana Jankovića, predstavljaju direktnu podršku lokalnim mehanizmima za obezbeđivanje kvalitetnijih uslova života i zaštite ranjivih grupa dece, osoba sa invaliditetom i starijih osoba.

U proteklom periodu veliku pažnju smo posvetili brizi o našim sugrađanima, od onih najugroženijih kojima je pomoć preko potrebna, preko brige o deci i podsticanju povećanja nataliteta, pa sve do smanjenja broja nezaposlenih na teritoriji naše opštine. Brigu o socijalno ugroženim kategorijama, osobama sa invaliditetom, starijim, izbeglim i raseljenim licima nastavljamo i dalje kroz brojne aktivnosti i finansijska sredstva koja smo budžetom za 2018. godinu opredelili u ove svrhe – ističe Janković.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *